Sumerian Samarra bowl with Swastika (Sumeryjska misa Samarra ze swastyką)

Sumerian Samarra bowl with Swastika, Uruk Period, C. 4000 BC.

The design consists of a rim, a circle of eight fish, and four fish swimming towards the center being caught by four birds. As is typical of cultures from this region, the use of a base six numerical system can be seen in the lines surrounding the bowl, so that there are a total of 120 lines, or four quarters with 30 lines each.

The bowl was excavated at Samarra, Iraq around 1911-1914

Sumeryjska misa Samarra ze swastyką, okres Uruk, ok.4000 pne.

Wzór składa się z kręgu, ośmiu ryb w kole i czterech ryb płynących w kierunku środka, które są łapane przez cztery ptaki. Jest to typowe dla kultur z tego regionu, w liniach otaczających miskę można zauważyć użycie szóstkowego podstawowego systemu liczbowego, tak że w sumie jest 120 linii lub cztery ćwiartki po 30 linii każda. Misę wydobyto w Samarze w Iraku około 1911-1914.

Wiadomość pochodzi z profilu Scythian Dragon Empire II na FB, a nadesłał ją Furio Muerte.(https://www.facebook.com/2309238812642987/photos/a.2309431899290345/2984814158418779/)

Moim zdaniem niekoniecznie należy się zgodzić z interpretacją, że wszystkie te ptaki są jednakowe i że są to bociany – jak ktoś zasugerował w komentarzu.

Postawą do interpretacji jest oczywiście środek misy, czyli swastyka symbolizująca GOD – rok obrzędowy, inaczej roczny obrót Nieba Gwieździstego (a właściwie dwóch wozów) wokół gwiazdy precesyjnej – Roczny Obrót Nieba wokół Osi Świata.  Dalej mamy cztery Ptaki Kirow-Godów, symbolizujące cztery pory roku – Co niezbyt koresponduje z sytuacją przyrodniczą w Sumerze, a raczej odpowiada królestwu Północy.

Z rysunku trudno powiedzieć co to za ptaki. Osiem ryb na okręgu interpretuję jako Żywioły, a razem z tymi, które schodzą do centrum jest ich 12, tak jak Mocy i Miesięcy w Godzie-Roku.

Te cztery Ryby spadające ku Swastyce (znakowi Swąta – Światła Świata) to zatem miesiące początkujące pory roku. „Ryby schwytane przez Światłogońce”, ptaki Kirów-Godów, które przynoszą je w dziobie, dając zmianę, to miesiące początkujące pory roku, miesiące Równonocy i Przesileń (marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień).

30 linii przypadających na ćwiartkę godu na kręgu, kojarzy się wprost z 30 dniowym miesiącem księżycowym. 30 linii w Ćwiartce x 3 Ryby-Miesiące, daje 90 dni, a razy 4 Ćwiartki-Pory daje 360 dni, czyli cały God – Rok Obrzędowy. Do pełnego roku słonecznego pozostaje 6 dni wielkiego święta dorocznego czyli miesiąca Kusego – Świcienia. Stąd system szóstkowy? Od wielkiego sześciodniowego święta końca roku obrzędowego? Przejście z systemu kalendarzowego księżycowego do kalendarza słonecznego spowodowało też przejście z systemu szóstkowego do dziesiętnego?

Sylwetka ptaków rzeczywiście wskazuje na ptaka o długiej szyi i wielkich skrzydłach. Jeżeli jest to bocian to na pewno wzór namalowany na misie nie jest sumeryjskim, bo bociany to ptaki Białego i Czarnego Lądu – Europy i Afryki, a nie centralnej Azji. Występują one także w Azji, ale są tam ptakami nie Sumeru, lecz Indii i Kazachstanu.

Jeżeli założymy że 4000 lat p.n.e. bociany jednak zasiedlały również obszar Sumeru, to nadal nierozwiązany zostaje problem 4 pór roku jakie tutaj widać i swastyki, czyli równoramiennego krzyża w ruchu.

Mogą to jednak być smukłe Światłogońce, czyli ptaki symboliczne, niebiańskie, skrzyste, świetliste, niosące zmianę pory roku, więc niekoniecznie bociany.

Czy istnieje jakaś inna interpretacja tłumacząca kompleksowo zastosowany tutaj wzór i symbole? Jeśli tak to zapraszam.

Podziel się!