Okiem Vrana: Arydyzacja Klimatu II Refleksja o klimacie w kraju polodowcowym, wyspie ciepła na kamczackim równoleżniku.

Arydyzacja Klimatu II Refleksja o klimacie w kraju polodowcowym, wyspie ciepła na kamczackim równoleżniku.

II odcinek rozważań Tomasza Markuszewskiego nad klimatem i jego zmianami – dla ochłodzenia głów rozpalonych Globalnym Ociepleniem po ataku banksterskiej propagandy na Szczycie Klimatycznym w Madrycie. Tu rozważania o Polsce (także o stanie nauki w Polsce i naukowości tejże nauki). CB

Najbardziej zadziwia mnie fakt, że istnieje dowód przyrodniczy który bezwzględnie przeczy temu, że para wodna jest gazem cieplarnianym, co za tym idzie też nie jest nim CO2, ale fizycy atmosfery tego nie pojmują, czytanie ze zrozumieniem jest jednak tajemną sztuką, nie tylko w naukach historycznych, mianowicie tego dowodzi „równik cieplny” inaczej;

Czytaj dalej

Okiem Vrana: Global Warming vs Arydyzacja Klimatu I Lodowate paroksyzmy Wulkanów, czy wymarzniemy jak grenlandzcy Wikingowie?

Global Warming vs Arydyzacja Klimatu I Lodowate paroksyzmy Wulkanów, czy wymarzniemy jak grenlandzcy Wikingowie?

[A. Teoria „Globalnego Ocieplenia” opiera się na twierdzeniu, że istnieje efekt szklarniowy gazów cieplarnianych głównie CO2 i H2O (pary wodnej), ten drugi gaz wodny odpowiada za większość tego efektu, dzięki któremu mamy temperatury powierzchni Ziemi wyższe o ok 30°C, wobec teoretycznej wynikającej z ziemskiego albedo, która to powinna wynosić średnio -15°C, zamiast obecnych +15°C.

Cytat; Para wodna jest najważniejszym gazem absorbującym promieniowanie (sama powoduje 36–66% bezpośredniego efektu cieplarnianego), razem z chmurami jest odpowiedzialna za od 66% do 85% efektu cieplarnianego. Sam CO2 odpowiada za 9–26%, podczas gdy O3 jest odpowiedzialny za 7%, a inne gazy cieplarniane (w tym głównie metan, tlenki azotu i freony) są odpowiedzialne za 8% efektu. Łącznie gazy te nazywa się gazami cieplarnianymi (GHG).

Czytaj dalej