PAP Nauka w Polsce: Erozja podziemna zmienia rzeźbę bieszczadzkich stoków i dolin

Erozja podziemna zmienia rzeźbę bieszczadzkich stoków i dolin

Od Poli Dec

Erozja podziemna zmienia rzeźbę bieszczadzkich stoków i dolin, prowadzi też do znacznego ubytku gleby. Skala działania tego procesu jest większa, niż przypuszczano – twierdzą geomorfolodzy, gleboznawcy i geofizycy, którzy zbadali zagłębienia i zapadliska, powstające m.in. na łąkach w Bieszczadach.

Czytaj dalej

Adrian Leszczyński – Fotoreportaż z krainy Słowian – Bieszczady

Adrian Leszczyński – Fotoreportaż z krainy Słowian – Bieszczady

Bieszczady to grupa dwóch pasm górskich w łańcuchu Karpat. Dzielą się na Bieszczady Zachodnie – położone na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy oraz na Bieszczady Wschodnie – położone na terenie Ukrainy. Najwyższym szczytem Bieszczadów jest leżący na Ukrainie Pikuj (1405 m n.p.m.), zaś na terytorium Polski jest to Tarnica (1346 m n.p.m.). Bieszczady należą do Beskidów Wschodnich, które są częścią Zewnętrznych Karpat Wschodnich.

Czytaj dalej

Zadruga – Profesor Ernest Till, jego Lwów i Uherce

Profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie na Wydziale Prawa, wielka sława palestry.

till-1

Dwie Adolfiny – to Adolfina I z Klemensiewiczów Till (1852 – 1911) – jego żona

a druga to Adolfina II z Tillów Pagaczewska – żona, profesora Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Juliana II Pagaczewskiego.

Profesor miał 3 synów i 3 córki córki. W artykule rocznicowym na 160 rocznicę urodzin profesora (który przytaczamy poniżej) doktor Adam, Redzik tak pisze:

Czytaj dalej

Góry Królestwa SIS, czyli Wądlądmazyjskie – Góry Ątlątydy (Atlantydy)

Góry Królestwa SIS, czyli Wądlądmazyjskie – Góry Ątlątydy (Atlantydy)
alpy-julijskie 2
Góry Białych Kauków albo Białe Góry Kauków na Białym Lądzie – znane dzisiaj jako Alpy. Kiedyś przynależały w całości do Wielkiego Kaganatu Sis – żyły tu plemiona Rakoszan, Weńców, Bodanów i wiele innych, o pochodzeniu słowiańsko-istyjsko-skołockim (słowiano-bałtyjsko-scytyjskim) i dawańskim (dackim). Dzisiaj ten fragment gór, który tu widać powyżej nadal należy do plemienia Weńców, których obecnie nazywa się Słoweńcami, czyli Weńcami Słowiańskimi. Reszta tych gór jest dzisiaj w innych rękach, ale wiemy że Kaganat Sis nigdy nie wyrzeka się tego co raz posiadł.

Czytaj dalej