Słowiańszczyzna a Wielka Zmiana, część 2 – Wrocław, Zlot Sympatyków NTV

 

 

 

Youtube – 0505 2014

Zapis prelekcji Czesława Białczyńskiego na I Zlocie Sympatyków NTV we Wrocławiu z 21 marca 2014, opublikowane w NTV 5 maja 2014, dotyczy genetyki i jej najnowszych odkryć.

 

Dziękuję wszystkim za to spotkanie podczas wykładu i za duże spotkanie na ogólnej sali we Wrocławiu. Bardzo ważna była jego część kameralna, której zapisu niestety w Internecie nie ma i nie będzie. Oficjalne wystąpienia siłą rzeczy są skrótowe. Rzeczywiście nie powiedziałem nawet połowy tego co było przygotowane, ale szczegółowe rozpisanie dowodów jak formował się ze scytyjskiego czyli prasłowiańskiego język słowiański we współpracy i współzamieszkiwaniu ze Staroeuropejczykami od około 8000 roku p.n.e. kiedy R1a weszli do Europy, można znaleźć na Czarnym Pasku. Okres ostatni formowania się języków w Europie od około 300 p.n.e do 500 n.e. był omawiany np. w artykule o tym skąd się wziął język węgierski na Uhorzu: tutaj  

Podziel się!