Soło-Wene, czyli Słowianie (Sokoło-Wędowie, Skołoto-Wenetowie) : Dzieje, Kultura, Tradycje, Wielka Zmiana

Buk Carrie Nichols DSC01235Jesteśmy wszyscy dziećmi jednego drzewa – Słowiańszczyzny – nie podcinajmy tego drzewa u bajecznych korzeni, zwyczajnym brakiem zainteresowania i zapatrzeniem w innych

[zdj. Carrie Nichols]

Na tych stronach znajdziecie wszystko, co może się wydać interesujące miłośnikowi Słowiańszczyzny. Oferujemy Wam zatem nie tylko to, co bezpośrednio wiąże się ze słowiańską mitologią, ale też aktualizowaną i zgodną z najnowszymi odkryciami naukowymi wiedzę o Słowianach, informacje o współczesnych refleksach tej formacji kulturowej, imprezach organizowanych przez jej fascynatów, zabytkach i reliktach Słowiańszczyzny, a także sztuce tworzonej pod wpływem czystej słowianofilskiej pasji.

Strony te stawiają sobie za cel także przybliżenie Wam takiego zarysu dziejów bajecznych Słowian – to znaczy przedhistorycznych i wczesnohistorycznych – które stanowiąc pewną jednolitą koncepcję, dają obraz tych dziejów odmienny niż ten do którego przywyczaiła nas hiperkrytyczna i antysłowiańska nauka historii oparta na uprzedzeniach i szowinizmach XX wieku, szczególnie na szowiniźmie Niemieckim i Zachodnioeuropejskim.

Tutaj zaprezentujemy Słowiańską Koncepcję dziejów, która nie wypływa wcale z tradycji Zachodu, lecz jest rodzima, zakorzeniona we wspólnym dziedzictwie Słowian, Istów (Bałtów), Skołotów (Scytów), Serbomazów (Sarmatów) i Wenedawów tj. Wenedów-Wędów i Dawów-Dachów, zwanych przez kronikarzy greckich i rzymskich Venetami, Dakami i Trakami.

Między innymi chcemy tu także zaprezentować sztukę, malarstwo, słuchowiska (zapisy e-book) i filmy tworzone w duchu słowiańskich wyobrażeń o świecie – ta część artystycznych nawiązań do kultury Słowian najlepiej chyba dowodzi, jak bardzo jest ona żywotna, współczesna i ponadczasowa.

Mamy nadzieję, że te strony pomogą ocalić we współczesnej zawierusze to wszystko, co stanowi o naszej – Słowian – odrębnej tożsamości.

Podziel się!