Nie dla niszczenia pogańskiej, pruskiej Świętej-Pięknej Góry w Lekitach

1458653_554130154677544_5525222_n Święta Góra, Piękna Góra, Pogańska Góra -Lekity (Jeziorany)

Zapraszam wszystkich na stronę poświęconą akcji, która toczy się już od jakiegoś czasu w sprawie innej pogańskiej góry na północy kraju.Mamy tam do czynienia z inną formą niszczenia pamięci zamazywania śladów starożytnej kultury Słowian-Ariów.

Miejsca kultu są niszczone z całą bezwzględnością i traktowane z kompletnym brakiem poszanowania przez wyznawców „nowej” religii chrześcijańskiej, przez obce koncerny najczęściej o niemieckim kapitale – jak Enion, czy inne. Dla nich starożytne tradycje Słowian w ogóle nie przedstawiają żadnej wartości a wytyczne Watykanu wręcz zachęcają ich do niszczenia wszelkich śladów tradycji i kultury strosłowiańskiej i kultu pogańskiego w Polsce. Tak samo postępują oni  gdziekolwiek indziej na świecie – zgodnie z wytycznymi Korporacji Watykańskiej która ogłosiła Nową Krucjatę – zwaną Nową Ewangelizacją. W świetle najnowszych badań genetycznych ziemia między Łabą a Bugiem jest jednym z ważniejszych gniazd Słowiańszczyzny. To tu żyły liczne plemiona Prasłowian w okresie Kultury Sznurowców, Unietyckiej,  Trzcinieckiej (1800-1500 p.n.e.) i stąd wyszły powtórnie do Azji by tam założyć aryjskie kultury Iranu, Azji Środkowo-Wschodniej, Syberii i Indii. To oni spisali Wedy i Awestę. Wedy zapamiętały ich i zapisały jako Ariów, Harów, Bharat. Zabytki tej cywilizacji starożytnej w Polsce są niszczone, betonowane, zabudowywane. A jeśli już miejsca takie są przebadane to zabytki przemieszcza się do magazynów muzealnych, zamiast tworzyć w miejscu ich wydobycia obiekty Pamięci Naszych Przodków – miejscowe skanseny, źródło lokalnej dumy rodowej i źródło lokalne dochodów z turystyki. Miejsca ich wydobycia z ziemi pokrywa się asfaltem autostrad, a święte wzgórza zabudowuje się wiatrakami elektrowni wiatrowych. Piękna Góra nie została przebadana archeologicznie, a ma być zabudowana, czyli zniszczona przez wiatrak.

1458420_554657657958127_1666618308_nWidok ze Świętej-Pięknej Góry na okolicę

Nie dla niszczenia Świętej Góry

Wzniesienie to zwane także Piękną Górą lub Pogańską Górą jest dawnym miejscem kultu religijnego Prusów (w miejscu tym znajdowała się pogańska świątynia), a więc powinno podlegać szczególnej ochronie. Lokalizacja tego rodzaju inwestycji w tym miejscu to barbarzyństwo!Mamy różne poglądy na temat farm wiatrowych, ale jesteśmy zgodni co do tego, że nie powinny one powstawać w miejscach będących dziedzictwem archeologicznym. Stąd popieramy protest mieszkańców Jezioran i okolic oraz stowarzyszenia „Siedliska Warmińskie”.
 
Święta Góra – zwana także Piękną Górą lub Pogańską Górą – wzniesienie (179 m) znajdujące się 3 km na zachód od Jezioran, koło miejscowości Lekity (Lekitten). Obok znajdowało się Jezioro Krokowskie, obecnie osuszone. W przewodnikach określane jako miejsce kultu religijnego Prusów, gdzie niegdyś znajdować się miała pogańska świątynia. Według legend stał tam następnie zamek obronny, który na skutek zepsucia i rozwiązłości jego mieszkańców zapadł się pod ziemię. Na wzniesieniu, z którego roztacza się rozległy widok na okolicę, zachowały się dawne wały i rowy.

Tajemnica Świętej Góry

 http://www.sacred3.za.pl/taje.htm?blockedDomain=za.pl

Wśród malowniczych okolic Jezioran uwagę zwraca wzgórze znajdujące się kilka kilometrów od miasta, jadąc w kierunku Krokowa. Dla turystów wzniesienie jest doskonałym punktem widokowym, natomiast mieszkający tam starsi Warmiacy nazywają je Świętą Górą, opowiadająca pełne magii i niesamowitości legendy związane z tym miejscem.

Święta Góra położona nad nieistniejącymi już brzegami osuszonego w XIX wieku Jeziora Krokowskiego, 3 km na południowy zachód od Jezioran, w pobliżu wsi Lekity. Wzgórze wyraźnie dominuje nad krajobrazem (179 m n.p.m.), dzięki czemu rozciąga się stamtąd piękny widok na pobliskie Jeziorany i okolice. Obszar ten właściwie do przełomu wieków XVIII i XIX dość gęsto pokryty był jeziorami (skąd nazwa Jeziorany, niem. Seeburg) oraz lasami. Jak uważają autorzy Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wydanego w 1882 roku, była to okolica „bardzo obronna z powodu jezior wielu, gór i lasów pobliskich”[2]. A biorąc również pod uwagę dość dobre miejscowe gleby, wydaje się, że były to wystarczające powody, aby teren ten już od wczesnego średniowiecza ( a jak potwierdzają ostatnie odkrycia archeologiczne, prawdopodobniej i wcześniej) był dosyć gęsto – jak na owe czasy – zaludniony. Najstarszą wymienioną w dokumentach osadą w tych okolicach jest wieś Tłokowo, która dała nazwę całemu rejonowi, zwanemu w akcie lokacyjnym Jezioran z 1338 roku Tłokownią. Jak się wydaje, Tłokowo było jednym z pierwszych miejsc osadnictwa chrześcijańskiego w południowej Warmii. Liczne ślady wskazują jednak na to, że teren był wcześniej zaludniony przez pogańskie plemiona, a dokładniej przez plemię Bartów.

więcej: pod wskazanym powyżej linkiem
Absurdem jest myślenie, że wiatrak musi stać na tak małej górce, żeby miał więcej wiatru. Wiatrak można postawić w szczerym polu – tylko trzeba od kogoś wykupić grunty, a nie stawiać na gminnym, co się sprowadza do postawienia machiny na wspólnym, nieprzebadanym archeologicznie dziedzictwie. Gdzie by nie miał stanąć ten wiatrak, pod nim, powinno się zrobić badania archeologiczne, na koszt stawiającego.
Wszystko to jest efektem KRUCJATY KATOLICKIEJ – Propagandy Pogardy i Nienawiści do wszystkiego co przedchrześcijańskie w Polsce, efektem przemysłu zacierania śladów starożytnej kultury słowiańskiej. Jak widać REKATOLICYZACJA pod rządami Jezuity Franciszka ma się bardzo dobrze. Pisałem o tym w artykule wczorajszym Kwiaty pod Tęczą w Warszawie i obrzydliwa, antychrześcijańska krucjata w Telewizji Republika. Nadal zbieramy podpisy pod Listem do papieża Franciszka!:
Ihs-logo.svg
Rekatolicyzacja (z łac. „re” ponownie) – ruch religijno-społeczny podejmowany w celu ponownego wprowadzanie wyznania katolickiego wśród społeczności innowierczej na terenach, gdzie wcześniej obowiązywał katolicyzm.Termin ten ma także znaczenie ideologiczne i historyczne, oznaczające odebranie pod przymusem władzy na rzecz kościoła katolickiego majątku, kościołów oraz innych obiektów życia religijnego i wyjęcie ich spod władzy i kontroli innego wyznania. Rekatolicyzacja rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych XVI wieku formalnie od zmian wprowadzonych przez sobór trydencki, zaś praktycznie zainicjowana została między innymi zakładaniem szkół przez zakon jezuitów a nasiliła się po bitwie na Białej Górze.
Podziel się!

3 komentarze do “Nie dla niszczenia pogańskiej, pruskiej Świętej-Pięknej Góry w Lekitach

 1. http://finanse.wp.pl/kat,1033689,title,Wiatraki-giganty-nad-Niegocinem,wid,16180745,wiadomosc.html

  (…)
  Gazeta wyjaśnia, że farma wiatrowa ma powstać zaledwie 800 metrów od przepięknego giżyckiego jeziora Niegocin. – Unikalny krajobraz naszych mazurskich stron, jeżeli ta farma wiatraków powstanie, zostanie zniszczony. Widać je będzie z odległości nawet 40 kilometrów – tłumaczy prezes społecznego Stowarzyszenia Kochamy Mazury Marek Jasudowicz.

  Dodaje, że w odległości niecałego kilometra od terenu, na którym planowana jest inwestycja, znajduje się bezcenny rezerwat przyrody jeziora Kożuchy, gdzie jest największe w Polsce siedlisko mewy. Przeciwnicy budowy siłowni niedaleko Giżycka uważają też, że przemysłowe wiatraki odstraszą turystów.

  ~rtrtg [przed kwadransem]
  Jak będą stawiać to nawet nie próbujcie protestować bo poniesiecie tak surowe konsekwencje że będziecie 100 razy gorzej potraktowani niż uczestnicy marszu 11 listopada. wiatraki muszą powstać czy wam się to podoba czy nie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A to jezioro w mazurach Bóg stworzył niepotrzebnie. zapewniam was że nikt was nie będzie wspierał jak zaczniecie protestować. Nie życzę sobie żadnych protestów!!! będą protesty – będzie surowa kara!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. http://opolczykpl.wordpress.com/2013/11/16/swieta-poganska-gora-w-polanowie-i-wspolczesna-furia-ponownego-jej-katoliczenia/

  http://opolczykpl.wordpress.com/2013/11/22/swieta-poganska-gora-w-polanowie-i-wspolczesna-furia-ponownego-jej-katoliczenia-cd/

  (…)
  Przy czym godne podkreślenia i pochwały jest to, że Rodzimy Kościół Polski protestował w sprawie katoliczenia Świętej Pogańskiej Góry w Polanowie jak i przeciwko usuwaniu tablic informacyjnych dotyczących pogańskiej przeszłości Góry Chełmskiej w Koszalinie:

  Protest przeciwko działaniom zmierzającym do zatracenia świadectw przedchrześcijańskich miejsc kultu
  Redaktor: Administrator
  02.10.2008.

  Protest przeciwko działaniom zmierzającym do zatracenia świadectw przedchrześcijańskich miejsc kultu oraz pamięci wczesnośredniowiecznej historii.

  20.12.2002

  PROTEST

  Rodzimy Kościół Polski jako związek religijny wpisany do rejestru kościołów i związków wyznaniowych w dniu 24 marca 1995r. przez ministra spraw wewnętrznych i administracji pod numerem 95, zgłasza zdecydowany protest przeciwko działaniom zmierzającym do zatracenia świadectw przedchrześcijańskich miejsc kultu oraz pamięci wczesnośredniowiecznej historii.

  W ramach protestu domagamy się przywrócenia rzetelnej informacji w miejscach dawnych kultów, w których dziś stoją świątynie KRK. Za przykład posłużyć tu może Chełmską Górę k / Koszalina – jedna ze świętych gór Pomorza, czczona od niepamiętnych czasów (co najmniej od 2.000 lat p.n.e.), której szczyt porastał święty gaj a zbocza służyły za cmentarz wszystkim tutejszym ludom i kulturom. Do 1990 r. na szczycie istniał rezerwat archeologiczny z odsłoniętymi śladami gontyny i grobowcem skrzynkowym jednak wszelkie tablice informacyjne usunięto ok. 1992 r., przed papieską wizytą i do dziś na swe miejsce owe tablice nie powróciły.

  Sprzeciwiamy się również wszelkim działaniom zmierzających do zawłaszczenia przez KRK pierwotnych miejsc kultu naszych słowiańskich przodków poprzez budowę w owych miejscach kolejnych kaplic i kościołów jak to ma obecnie miejsce np. na Świętej Górze w Polanowie – Powiat: KOSZALIŃSKI (szczególnie chodzi o przypadki, gdzie przy wyborze owego miejsca kierowano się wybitnie jego kultowym, starosłowiański rodowodem). W przypadkach gdy wstrzymanie rozpoczętych tego typu inwestycji nie byłoby możliwe, domagamy się poprzedzenia ich kompleksowymi badaniami archeologicznymi w celu zabezpieczenia ewentualnych świadectw naszego kulturowego dziedzictwa, zamieszczenia rzetelnej informacji oraz apelujemy o drewniane wykonanie tegoż nowopowstającego obiektu.

  Powołując się na ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (szczególnie Art. 5, 78 oraz 22, 24, 37, 67) oraz z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (szczególnie Art. 28, 47a) uprzejmie prosimy o przyjęcie protestu jako w pełni uzasadnionego.

  Protest otrzymali:
  Prezydent RP
  Minister Kultury i Sztuki
  Minister Spraw Wewn. i Admin.
  Generlany Konserwator Zabytków

  SZACUNEK DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY PROTESTOWALI I PROTESTUJĄ W TEJ SPRAWIE!

Dodaj komentarz

Zaloguj się lub zarejestruj aby komentować bez podpisywania i oczekiwania na moderację (od drugiego komentarza).

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.