Archeolog.pl: Robert Wyrostkiewicz – Odkrycie wałów grodziska pierścieniowatego w Jarnicach

Odkrycie wałów grodziska pierścieniowatego w Jarnicach

Od J.G.D.

Grodzisko

 

 

To wyjątkowe grodzisko Wpisuje się w grodzisko, któe ma swoje równoczasowe odniesienie po drugiej stronie rzeki Liwiec. Dwa grodziska po dwóch stronach rzeki sugerują grody graniczne. Czy więc tu pod Węgrowem przebiegała granica polsko-ruska? Tak się wydaje – mówi Robert Wyrostkiewicz, archeolog.

W lutym 2024 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podziękował Robertowi Wyrostkiewiczowi, archeologowi z Pogotowia Archeologicznego za odkrycie wałów grodziska w Jarnicach pod Węgrowem. Wyrostkiewicz za pomocą detektora metali znalazł tam wiele zabytków metalowych, a później zgłosił pierścienie grodu, których nie uwidoczniał nawet Lidar.

– Widać je wyłącznie na wyróżnikach terenowych wegetatywnych. Archeologia lotnicza ma więc dalej sens, pomimo wielu korzyści z lidarowej mapy terenu. Czasami tylko wegetacja zboża daje nam szanse na dobre rozpoznanie terenu

– mówi Robert Wyrostkiewicz.

Jego zdaniem grodziska w Jarnicach i Grodzisku, po dwóch stronach Liwu, to sugestia, że była tu granica polsko czy mazowiecko-ruska. Utrzymywanie dwóch warowni na tak małym terenie byłoby w tamtych czasach nieuzasadnione ekonomicznie.

Obecnie w przygotowaniu jest publikacja naukowa na ten temat.

Samo stanowisko jest stanowiskiem wielofazowym, głównie z okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza, jednak okoliczne pola to także okres nowożytny oraz przede wszystkim mezolit (zabytki krzemienne).

źródło: https://archeolog.pl/odkrycie-walow-grodziska-pierscieniowatego-w-jarnicach/

Podziel się!