Ksiądz Stanisław Pietrzak: Appendix – – Rosja i Słowianie – niejednoznaczne pokrewieństwo, które miało być usprawiedliwieniem napaści na Ukrainę

Rosja i Słowianie – niejednoznaczne pokrewieństwo, które miało być usprawiedliwieniem napaści na Ukrainę w imię zachowania jedności braterskiej


Przedstawiona wyżej mapa cieplna klastrów źródłowych i docelowych wskazuje, że genetycznym  źródłem populacji rosyjskiej jest głównie klaster Poland, czyli Polska bardziej północna i w niewielkim stopniu Bałtowie, a nadto minimalnie Finlandia i zaledwie śladowo Skandynawski mixed.

 

 

W pracy Gilberta znajdujemy niejasną wypowiedź: „Nasze rosyjskie próbki bardziej wystają w kierunku bałtycko/ukraińskim przestrzeni genetycznej”. Nie wiadomo więc, czy na jakimś wykresie „wystają” jako biorcy, czy jako dawcy próbek.
Załączony niżej z publikacji Khrunin 2013 r. diagram Admixture wskazuje raczej na dużą rozmaitość pochodzenia i podobieństwa genetycznego odrębnych populacji rosyjskich w stosunku do europejskich. Najbliżsi populacji polskiej wydają się być tylko rosyjskie populacje Kurska i Tweru

Diagram Admixture K=2 do K=5

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/genetyczna-polska-rosja.jpg

 

Podobnie wskazuje bardziej czytelny diagram PCA, na którym rosyjskie populacje Kurska i Tweru przynajmmniej częściowo nakładają się na PCA Polaków.

Diagram PCA Rosja Zachodnia vs Europa Środkowo-Wschodnia

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/kursk-rosja-europa.jpg

Panslawizm i neoslawizm rosyjski

Temat związków pokrewieństwa biologicznego czy kulturowego Rosji z innymi narodami nie jest błahy. Jest to bowiem zarazem problem polityczny. W pierwszych latach XIX wieku powstał w Czechach ruch zjednoczeniowy całego świata słowiańskiego, zwany „panslawizm„,  celem wyzwolenia pozbawionych państwowości przez ówczesnych najeźdźców: rosyjskiego, niemieckiego, austriackiego i tureckiego. Ten ruch wnet został zdominowany przez ideologów imperializmu rosyjskiego, pragnących zjednoczenia Słowian pod patronatem caratu i cerkwi prawosławnej. To samo stało się w XX wieku, kiedy na początku w Czechach z inicjatywy przyszłego prezydenta Masaryka czeski panslawizm przemianował się na „neoslawizm„, kładący nacisk na wyzwolenie gospodarcze i społeczne, szczególnie Słowiaństwa Zachodniego. I ten ruch został wnet zdominowany przez ideologię rosyjskiej nadrzędności imperialnej, w którą po części uwikłał się także nasz Roman Dmowski.

 

Rosyjskie imperium R1a? W obecnym wieku ciekawym wątkiem historii tej ideologii była np. niedawna aktywność grupy genealogów genetycznych z rodu Y-haplogrupy R1a w redakcji portalu Rodstvo-ru, zwłaszcza redaktorów oddanych ideologii rosyjskiego imperializmu. Kiedy w dniach 70-lecia mordu katyńskiego ktoś wyraził słowa potępienia dla tego ludobójstwa, redaktor z tytułem profesorskim odpowiedział, że Stalin miał prawo urządzić Polakom Katyń, bo powinni oni wiedzieć o prawach imperium, okazać mu posłuszeństwo i uległość.  W pewnym momencie poproszono aktywistów genealogii genetycznej o podpisy pod petycją do Rady Najwyższej Rosyjskiej Federacji o podjęcie starań o zlikwidowanie państwowych granic, które brutalnie kiedyś podzieliły wielką rodzinę krewniaków jednego rodu ojcowskiego, R1a. Właściwie oznaczałoby to wchłonięcie przez Rosję przede wszystkim Słowian Zachodnich.  Gdy okazało się, że pod tą petycją nikt nie złożył podpisu, bardzo aktywny dotąd portal genealogii genetycznej uległ rozwiązaniu.

 

Ideolodzy rosyjskiego imperium. Oprócz tej i podobnych ekcentrycznych inicjatyw poważnie pracują ideolodzy Rosyjskiego Imperium Euroazjatyckiego, głównie dorady sztabów wojskowych i prezydenta, np. specjalista od globalpolitik A.Dugin, czy historiograf M. Juriew, autor książki „Trzecie Imperium. Rosja, która powinna być” (jakby przepis na realizację czerwonego imperium od Władywostoku po Lizbonę, po likwidacji Polski, Ukrainy i Bałtów, ostatecznie do roku 2053).

 

Koncepcja prawosławnego imperium panrosyjskiego. Wysuwana przez politologów i polityków koncepcja prawosławia jakby paraimperium, wspomagającego i podtrzymującego polityczno-gospodarczą jedność przyszłego imperium od Władywostoku do Lisbony, jest pielęgnowana niestety także w rosyjskim patriarchacie, zwłaszcza przez obecną głowę rosyjskiego prawosławia, patriarchę Cyryla. Jeszcze przed wyborem na zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Cyryl był określany jako zwolennik „prawosławnego imperium panrosyjskiego” (wg. A. Załuckij: Igrok global’nogo massztaba).

 

Eurazyjski imperializm Putina. W końcu Putin w swoim wykładzie historycznym i apelu poprzedzającym najazd na Ukrainę odwołał się do więzów pokrewieństwa i braterstwa, które go skłaniają do podjęcia „akcji zjednoczeniowej”, a właściwie likwidacji Ukrainy (może razem z jej ludźmi?). Decyzje Putina komentuje były prezydent i aktualny jego doradca, minister D. Miedwiediew (12.11.2022): „Światu trzeba przypominać o wielkości i bezkresie rosyjskiego świata„.

 

To pokrewieństwo Rosji z innymi narodami  okazuje się dość wątpliwe. Najlepszym sprawdzianem stopnia pokrewieństwa są tzw. fragmenty IBD. Kiedy porównamy jakieś określone odcinki genomów dwóch przypadkowych, np. z dwóch sąsiednich krajów ludzi, to w nich możemy znaleźć pewną ilość identycznych fragmentów. Jeśli są identyczne, to znaczy, że pochodzą od wspólnego przodka, są identyczne przez pochodzenie, stąd skrót IBD. U jednej pary ludzi można takich fragmentów (a zarazem wspólnych przodków) znaleźć kilka, kilkadziesiąt lub nawet kilka tysięcy, jak. np. między członkami afrykańskiego plemienia Jux albo Kho (w tabelach G. Khvorykha 2020). Służą one do obliczania bliskości rodzinnej, stopnia pokrewieństwa i innych cech populacji.

 

A w ogóle, czy domniemane, a nawet prawdziwe pokrewieństwo upoważnia do jakiejkolwiek bratniej zaborczości i przemocy? Nigdy, w żadnej zwykłej rodzinie, tym bardziej między narodami i państwami!

 

Z kim więc Rosjanie, a z kim Polacy lub inne populacje Słowian mają najwięcej wspólnych fragmentów IBD?
Popatrzmy na wycinki z tabel G. Khvorykha i zesp. 2020

Wśród najbliższych krewnych Rosji w badaniach IBD właściwie nie ma
ani jednego z krajów językowo i rdzennie słowiańskiego

 

W badaniach najbliższych krewnych Polski według autosomalnych IBD
Rosja jest dopiero na ostatnim miejscu!

!!!

Rosjo, jak wykazują tabele IBD, ogłoszone przez zespół G.Khvorykha (2020) z udziałem rosyjskich naukowców,
na diagramach wśród najbliższych genetycznie najbliższych sześciu populacji słowiańskich jesteś przeważnie
na ostatnim miejscu. Panie Putin, choćbyś chciał realizować brutalne prawo Kaina – stosować przemoc wobec brata, Ukraińca – to jest to zamiar nie tylko zbrodniczy, ale i chybiony, gdyż nie masz prawa
do genetycznego braterstwa z przeciętnymi Ukraińcami i całą Ukrainą. Przecz od Ukrainy!

 

*   *   *

– dla Polski, xStP

*   *   *

źródło: http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/genealogia-genetyczna-polakow-i-baltoslowian.htm

Podziel się!