1. Petycja przeciw „Traktatowi o Zbrodniach przeciwko Ludzkości” ONZ (Traktat o Myślozbrodni!); 2. wR24: Polacy otwierają oczy! Nie chcą Unii Europejskiej ani euro! Tusk będzie przekonywał PAŁAMI?! Dominik Cwikła; 3. EL Politico Loco: Polacy są za wprowadzeniem Euro, Hołownia vs Jaki

Polacy są za

Klamka zapadła? Prezes Ryanaira „wsypał” ekipę Tuska: Nowy rząd nie ma wizji tworzenia CPK

1. Petycja przeciw „Traktatowi o Zbrodniach przeciwko Ludzkości” ONZ (Traktat o Myślozbrodni!)

Wyobraźcie sobie Państwo świat, w którym Państwa osobiste przekonania są nie tylko kwestionowane, lecz również penalizowane.

Szokująco, to już niedługo może stać się naszą rzeczywistością.

ONZ planuje przeprowadzić głosowanie nad zmianą traktatu, która zrównuje tradycyjne wartości do niektórych z najcięższych znanych ludzkości zbrodni. Sesja głosowania zaplanowana jest na 5 kwietnia.

Tak, Państwa poglądy na temat życia, rodziny i płci mogą zostać uznane przez ONZ za zbrodnie przeciwko ludzkości!

To bezprecedensowe działanie ma na celu usunięcie biologicznej definicji płci ze Statutu Rzymskiego, potencjalnie uznając za przestępcę każdego, kto ośmieli się głosić te prawdy.

Za tą inicjatywą stoją radykalni globaliści i organizacje pozarządowe, które zabiegają o zakazanie wszelkich form oporu wobec szkodliwej ideologii LGBT oraz powszechnego dostępu do aborcji.

Obecnie, jak nigdy dotąd, powinniśmy się zjednoczyć we wspólnej walce. Zachęcamy Państwa do poparcia naszej petycji, w której wzywamy Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz przedstawicieli rządu RP do kategorycznego odrzucenia tego niebezpiecznego traktatu.

Czas płynie nieubłaganie, a ONZ przygotowuje się intensywnie do finalizacji traktatu najpóźniej do 5 kwietnia.

Niezbędne jest Państwa natychmiastowe działanie, aby zapobiec katastrofalnym skutkom redefinicji podstawowych pojęć, zasad i wartości.

Dziękujemy za dołączenie do nas w tej kluczowej walce,

Sebastian Lukomski z całym zespołem CitizenGO

PS Wartości, które wspólnie wyznajemy, są narażone na bezprecedensowe zagrożenie. Zbliżające się głosowanie w ONZ może doprowadzić do zdefiniowania poglądów na temat życia, rodziny i płci jako zbrodni przeciwko ludzkości. Pozostało nam niewiele czasu, gdyż sesja głosowania odbędzie się w najbliższy piątek, 5 kwietnia. Państwa natychmiastowa reakcja ma kluczowe znaczenie. Prosimy o udostępnienie tej petycji Państwa rodzinie, przyjaciołom i kontaktom. Każdy podpis jest ważny w tej decydującej walce o nasze podstawowe prawa. Kiedy działamy razem, nasze głosy mogą zdziałać wiele w obliczu tego bezprecedensowego wyzwania. Nie zapominajcie Państwo o sile waszego podpisu, waszego głosu i zaangażowania w zmienianie świata na lepsze.

Poniżej wiadomość, którą wysłaliśmy Państwu wcześniej:


 

Organizacja Narodów Zjednoczonych już za kilka dni będzie głosować nad propozycją, która ma na celu uznanie błędnej identyfikacji czyjejś płci, publicznego wyrażania prostych faktów biologicznych, a nawet cytowania Pisma Świętego za Zbrodnię przeciwko Ludzkości.

Jeżeli ten traktat zostanie przyjęty w przyszły piątek, to stworzy podstawę do niespotykanej dotąd kryminalizacji naszych przekonań dotyczących płci, seksualności, życia i rodziny.

Apelujemy do Ministra Spraw Zagranicznych RP, Radosława Sikorskiego o odrzucenie tego traktatu podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

PROSZĘ PODPISAĆ PETYCJĘ

 

Zbrodnie przeciwko ludzkości. Ludobójstwo, niewolnictwo, tortury… a teraz… NASZE CHRZEŚCIJAŃSKIE PRZEKONANIA!

Tak – dobrze Państwo przeczytali!

Choć trudno w to uwierzyć, w ONZ pojawiła się propozycja, nad którą zostanie przeprowadzone głosowanie już za kilka dni (5 kwietnia). Ma ona na celu uznanie błędnej identyfikacji czyjejś płci, głoszenia faktów biologicznych, a nawet cytowania Pisma Świętego za zbrodnie przeciwko ludzkości.

Tak, to ta sama lista, na której znajdziemy handel ludźmi, handel organami oraz niewolnictwo.

Jestem naprawdę zaniepokojony. Trudno mi sobie wyobrazić funkcjonowanie w świece, w którym nasze chrześcijańskie wartości, obrona życia i rodziny mogą być klasyfikowane jako zbrodnie przeciwko ludzkości.

Projekt traktatu został sprytnie skonstruowany przez radykalnych globalistów oraz organizacje pozarządowe zasilane funduszami od Sorosa, by zaklasyfikować jako nielegalne wszelkie formy oporu wobec radykalnego ruchu LGBT, zmianom płci u dzieci oraz aborcji.

Zastanówmy się na moment nad konsekwencjami: jeżeli ten traktat zostanie zatwierdzony w przyszły piątek, to otworzy drogę do bezprecedensowej kryminalizacji naszych przekonań dotyczących płci, seksualności, życia i rodziny.

Dlatego właśnie zwracam się dzisiaj do Państwa. Tylko ogromna mobilizacja tysięcy ludzi na całym świecie może powstrzymać to szaleństwo… Czy mogę liczyć na Państwa wsparcie w tej sprawie?

Dodajcie Państwo swoje imię do petycji, w której apelujemy do Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz przedstawicieli rządu RP na posiedzeniu Szóstego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, aby odrzucili ten traktat.

W tym momencie strategia ONZ jest wyraźna jak nigdy wcześniej: polega na cenzurowaniu, kryminalizacji i uciszaniu każdego, kto sprzeciwia się ich radykalnej definicji człowieczeństwa, opartej nie na tradycyjnym rozróżnieniu mężczyzna-kobieta, lecz na fałszywej ideologii gender.

Pozwólcie Państwo, że przybliżę przestępstwa wymienione w Statucie Rzymskim z 1998 roku, z którymi ONZ chce zrównać Państwa przekonania: morderstwo, zniewolenie, tortury, gwałt, niewolnictwo seksualne, handel ludźmi, zbrodnia apartheidu oraz inne okrutne akty o podobnym charakterze, mające na celu świadome zadawanie ogromnych cierpień.

ONZ chce użyć tej karty jako broni, aby uciszyć każdego, kto sprzeciwia się ich globalistycznej agendzie.

  • Wyobraźcie sobie Państwo proces karny za zwykłą obronę Państwa dzieci lub wnuków przed zbyt wczesną seksualizacją i ideologiczną indoktrynacją w szkołach.
  • Naszym kapłanom już teraz grożą prześladowania wyłącznie za głoszenie Słowa Bożego.
  • Obrońcy naszych wartości, w tym chrześcijańscy politycy, dziennikarze, prawnicy, nauczyciele i lekarze, są wystawieni na ryzyko poważnych ataków zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej, jedynie za wierność swoim przekonaniom.

Jeśli odważą się Państwo podać w wątpliwość fałszywe dogmaty ideologii gender, mogą Państwo stać się celem systemu zaprojektowanego, by uciszyć niewygodne głosy.

Ten system, stworzony przez globalistycznych tyranów i skrajną lewicę, zmierza do tego, aby uczynić Państwa posłusznymi obywatelami nowej światowej dyktatury, która służy proaborcyjnym grupom, radykalnym feministkom oraz lobby trans i LGBT.

Straszna perspektywa, prawda? Niestety, ta rzeczywistość wcale nie jest tak odległa, chyba że postawimy się już teraz.

Kończy nam się czas! Elity ONZ zamierzają ujawnić i rozpocząć proces zatwierdzania Traktatu o Zbrodniach przeciwko Ludzkości już 5 kwietnia.

Musimy się pospieszyć!

Nadchodzące spotkanie to nie tylko abstrakcyjna dyskusja o polityce – to bezpośredni atak na poglądy i przekonania milionów ludzi, takich jak Państwo i ja, na całym świecie.

Czas działać teraz, zanim obecne dyskusje przekształcą się w prawne normy, które zmienią brzmienie międzynarodowych praw człowieka.

Czy podpiszą Państwo petycję, w której domagamy się, aby Minister Spraw Zagranicznych RP wspólnie z przedstawicielami rządu RP na posiedzeniu Szóstego Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ zdecydowanie sprzeciwili się i głosowali przeciwko przyjęciu tego traktatu?

Powodów do niepokoju jest jeszcze więcej:

Zmiana traktatu miałaby na celu włączenie „prześladowań na tle płci” oraz „wymuszonych ciąż” do zbrodni przeciwko ludzkości definiowanych przez ONZ.

Mimo że aborcja nigdy nie została uznana za prawo człowieka o charakterze międzynarodowym, objęcie tej definicji w ramach umowy prawnie wiążącej może spowodować, że jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do aborcji będą traktowane jako „wymuszona ciąża”. To z kolei może prowadzić do klasyfikacji takich działań jako zbrodni przeciwko ludzkości.

Innymi słowy, Państwa poglądy pro-life, głoszące, że każdy człowiek ma prawo do życia, zostałyby zakwalifikowane jako zbrodnia przeciwko ludzkości!

Chyba nie muszę nic dodawać, aby pokazać, jak wielkim zagrożeniem byłby ten traktat dla nas.

Jeśli te proponowane zmiany zostaną przyjęte, spowodują one instytucjonalizację subiektywnego i zmiennego pojęcia płci oraz ciąży, podważając nasze prawa do głoszenia własnych przekonań w skali międzynarodowej.

Śledzę uważnie agendę ONZ, lecz ten wniosek należy do jednych z najbardziej przerażających, jakie do tej pory widziałem.

Jestem głęboko zaniepokojony, ponieważ nasze przekonania – wartości, w które Państwo i ja zdecydowanie wierzymy i za które walczymy, mogą wkrótce zostać uznane za przestępstwa.

Czy możemy coś zrobić, aby zatrzymać to szaleństwo? … Odpowiedź brzmi TAK.

Państwo i ja mamy szansę, by temu przeciwdziałać.

Nasza kampania jest oparta na przekonaniu, że na szczęście większość krajów świata wciąż uznaje płeć w jej tradycyjnym, biologicznym sensie.

Zatem proponowane przez ONZ zmiany, są nie tylko radykalne, ale też zupełnie oderwane od rzeczywistości uznawanej przez przeważającą większość krajów.

Tylko garstka państw zgadza się z ekstremalnym stanowiskiem, które ONZ próbuje narzucić całemu światu.

To oznacza, że jest jeszcze nadzieja!

Poprzez wyrażenie masowego sprzeciwu, podkreślamy istniejący globalny konsensus i wyzywamy ONZ do utrzymania wartości i przekonań głęboko zakorzenionych w społeczeństwach na całym świecie.

Jeżeli nie podejmiemy działań, konsekwencje wykroczą daleko poza system prawny.

Wpływ tych zmian obejmie wszystkie sfery życia, od systemów edukacyjnych po instytucje religijne, marginalizując osoby o tradycyjnych poglądach i narażając je na konsekwencje prawne.

Państwo i ja stoimy na rozstaju dróg i już niedługo okaże się, czy będziemy mogli mówić to, co myślimy, czy też zostaniemy na zawsze uciszeni.

Dołączając do naszej kampanii, opowiadają się Państwo za zachowaniem podstawowych wolności i ochroną naszych cennych przekonań przed szkodliwą agendą ONZ.

Nie zapominajcie Państwo, że czasu jest naprawdę mało! Głosowanie w ONZ odbędzie się już w najbliższy piątek, 5 kwietnia.

Podpiszcie Państwo dzisiaj tę petycję, aby wezwać delegatów RP przy ONZ do sprzeciwu wobec tego niebezpiecznego traktatu. Nie mamy innego wyjścia, musimy zapewnić, że nasze tradycyjne wartości, przekonania dotyczące płci i prawa rodzin na całym świecie są chronione przed tym radykalnym atakiem.

Dziękujemy za Państwa niezachwiane wsparcie i szybką reakcję w tej kluczowej kampanii,

Sebastian Lukomski z całym zespołem CitizenGO

 

Prosimy o rozważenie przekazania darowizny, która pomoże nam dotrzeć do większej liczby osób za pomocą tej petycji i zatrzymać ONZ, zanim będzie za późno. Państwa głos ma kluczowe znaczenie w tej walce. Znajdujemy się na rozstaju dróg i już niedługo okaże się, czy będziemy mogli swobodnie wyrażać swoje opinie, czy zostaniemy na zawsze uciszeni i zamknięci!

Klikając poniżej i przekazując dowolną kwotę, podejmujecie Państwo kolejny krok w tej walce i zapewniacie, że dołączy do niej tysiące osób.

Razem, brońmy niezłomnie naszych przekonań, tradycyjnych wartości, a także zabezpieczmy naszą przyszłość. Każda, nawet najmniejsza darowizna napędza nasze wspólne działania wobec tego wyzwania.

Proszę kliknąć tutaj, aby przekazać 25 zł lub jakąkolwiek inną wpłatę według Państwa uznania i możliwości i wesprzeć nasze działania na forum ONZ. 

 

Więcej informacji:

ONZ przygotowuje traktat o zbrodniach przeciwko ludzkości. Chcieli usunąć definicję płci

https://afirmacja.info/2023/05/22/definicja-plci-w-onz/

Więcej informacji w języku angielskim:

Continued Positive Momentum on Crimes Against Humanity Treaty

https://www.justsecurity.org/90024/continued-positive-momentum-on-crimes-against-humanity-treaty/

Can Opposition to Homosexual/Transgender Issues and Abortion be Considered a Crime Against Humanity?

https://c-fam.org/definitions/can-opposition-to-homosexual-transgender-issues-and-abortion-be-considered-a-crime-against-humanity/

New UN Treaty Would Make Homophobia a Crime Against Humanity

https://c-fam.org/friday_fax/new-un-treaty-would-make-homophobia-a-crime-against-humanity/

2. wR24: Dominik Cwikła – Polacy otwierają oczy! Nie chcą UE ani euro! Tusk będzie przekonywał PAŁAMI?!

https://banbye.com/watch/v_yu_MlPrjjUjm

3. EL Politico Loco: Polacy są za wprowadzeniem Euro, Hołownia vs Jaki

https://www.youtube.com/watch?v=EncwffZcq58

 

Podziel się!