Świdnica 24: „Niezwykłe znalezisko sprzed około 2700 lat”. Odkrycia dokonano podczas remontu drogi [FOTO]

„Niezwykłe znalezisko sprzed około 2700 lat”. Odkrycie podczas remontu drogi

Od Poli Dec

 

 

 

W trakcie prac remontowych przy przebudowie ulicy Kraszowickiej odnaleziono dwie amfory. – Pochodzą one z kultury łużyckiej, ze starszej fazy okresu epoki żelaza, ok. 750-650 r. p. n. e. Znaleziska i ich zawartość poddane zostaną dalszej specjalistycznej ekspertyzie. Po zakończeniu badań najprawdopodobniej zostaną wystawione w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy – informuje Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu.

O odkryciu dokonanym na placu budowy poinformowano we wtorek, 13 lutego. – Na miejscu pojawił się dyrektor Muzeum Dawnego Kupiectwa dr Dobiesław Karst, pani Barbara Sawicka oraz Izabella Mikuła z biura ochrony i konserwacji zabytków Urzędu Miasta oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pan Marek Kowalski – przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych prezydent Beata Moskal-Słaniewska. Naczynia zostały zabezpieczone i z placu budowy trafiły tymczasowo do świdnickiego muzeum.

Amfory o czarnej, lśniącej powierzchni są zdobione na brzuścach rytym ornamentem w postaci poziomych i skośnych linii. Po zakończeniu specjalistycznej ekspertyzy naukowej, która określi ich zawartość, najprawdopodobniej zostaną wystawione w świdnickim muzeum. Teren, na którym znaleziono amfory to dawny cmentarz łużycki, który odkryto w 1854 roku podczas budowy linii kolejowej do Dzierżoniowa. Badania archeologiczne rozpoczęto tam w 1903 roku, podczas przebudowy tej trasy. Kontynuowano je w okresie powojennym. Zbadano wówczas kilkadziesiąt grobów. Znaleziono w nich urny popielnicowe i przystawki (naczynia) z darami grobowymi, m.in. ptaszki grzechotki, żelazne szpile czy też noże – informuje prezydent.

Jak dodaje, dokonane odkrycie nie wpłynie na termin zakończenia przebudowy kilometrowego odcinka ulicy Kraszowickiej, od skrzyżowania z ulicą Torową do ulicy Bystrzyckiej. Inwestycja ma zostać ukończona do końca listopada 2024 roku, a na realizację drogowego zadania przeznaczono ponad 7 mln 361 tys. złotych.

źródło: https://swidnica24.pl/2024/02/niezwykle-znalezisko-sprzed-okolo-2700-lat-odkrycia-dokonano-podczas-remontu-drogi-foto/

Podziel się!