Janusz Bieszk -II Apel Otwarty do MEN odnośnie do zmiany podstaw programowych w nauczaniu Historii.

II Apel Otwarty do MEN odnośnie do zmiany podstaw programowych w nauczaniu Historii.

II Apel Otwarty do MEN odnośnie do zmiany podstaw programowych w nauczaniu Historii.

 

Niniejszym w ramach społecznych konsultacji odnośnie do zmiany podstaw programowych w nauczaniu Historii w roku szkolnym 2024/2025 oraz w nawiązaniu do mojego Apelu Otwartego przesłanego do MEN 22 października 2021 roku i ogólnikowej odpowiedzi MEN z dnia 9 listopada 2021 roku, znak: DPNP-WPPiP.4010.203.2021.MS, nie zapowiadającej żadnych zmian – zwracam się ponownie z
DRUGIM APELEM OTWARTYM
do
Ministerstwa Edukacji i Nauki
o wprowadzenie do programów nauczania Historii w szkołach i na uczelniach, nowych przedmiotów, dotyczących sławiańsko-sarmacko-lehickich korzeni narodu polskiego, takich jak:
1.Historia starożytnego i wczesno średniowiecznego Królestwa Lehii oraz królestwa Wenedów (Wenedonii).
2. Historia Ariów-Sławian Indoscytów (pochodzenie, haplogrupa, siedziby, władcy, dzieje, religia, mitologia).
Jednocześnie pragnę poinformować, że w latach 2014-2023 napisałem osiem Ksiąg Lehickich (K.L.), zawierających 2800 stron tekstu w oparciu o 258 głównych źródeł historycznych krajowych i zagranicznych w 8 językach obcych, z których część sam odkryłem i ujawniłem (patrz K.L.V, Bibliografia).
Powyższe Księgi Lehickie zawierają około 600 cytatów – dowodów źródłowych z około 200 różnych roczników, kronik, dzieł i opracowań historycznych krajowych i zagranicznych.
Z kolei K.L.VI to Atlas Historyczny „Lehia Sarmacja Scytia” ze 127 starymi mapami w 12 językach, natomiast K.L.V i K.L. VII zawierają katalog 3588 wizerunków i opisów monet, medali oraz staterów, bitych przez władców Królestwa Lehii w okresie starożytnym i średniowiecznym.
W swoich badaniach historycznych kierowałem się między innymi wciąż aktualnymi tezami profesora Andrzeja Garlickiego* oraz twardymi stwierdzeniami profesora Henryka Samsonowicza**, jak niżej – cytaty:
Profesor Andrzej Garlicki
1/ „[…] historia w sensie społecznym nie stanie się nigdy zespołem prawd raz i na zawsze ustalonych, że pozostanie żywa i kontrowersyjna. Zarówno w badaniach jak i w społecznej recepcji.”
2/ „Historyk bowiem odkrywa przeszłość również drogą interpretacji faktów znanych, poprzez sformułowanie nowych pytań, poprzez odmienny sposób szukania na nie odpowiedzi […].”
Profesor Henryk Samsonowicz
1. „[…] są do tej pory zażarte walki między historykami, którzy widzą początki istnienia właśnie środowiska, z którego wyrosła polskość, wyrosi Polacy – 1000 lat przed Chrystusem i są tacy, którzy uważają, że początki tego procesu to jest dopiero V, IV-V wiek po Chrystusie […].”
W związku z powyższym zwracam się także o podjęcie pozytywnej decyzji przez Ministerstwo w sprawie pilnego wydania w języku polskim dotychczas nie przetłumaczonych od około 500 lat, naszych dwóch cennych i ważnych kronik; Decjusza i Sarnickiego oraz od około 250 lat dwóch dzieł Kleczewskiego o imperium Leha i Sarmacji Europejskiej, które są nadal ukrywane w języku łacińskim, a które opisują starożytność Sarmacji, Lehii, Scytii i Wenedonii oraz walki Ariów-Prasławian zwanych w tych źródłach i na starych mapach; Scytami, Lehami, Lehitami, Sarmatami, Wenedami, Sklawenami, Lugiami, z imperiami; perskim Achemenidów, macedońskim, galijskim, rzymskim oraz bizantyjskim.
Należy również podkreślić, że zgodnie ze źródłami historycznymi i badaniami, społeczeństwo polskie jest rodowodu sławiańskiego o haplogrupie R1a1 Y-DNA, mieszkającym jako autochtoniczne od 10700 lat na obszarze Odrowiśla, według międzynarodowych badań genetycznych z lat 2010-2013 oraz nadal 57,5% Polaków to Sławianie, najwięcej w Europie. Bowiem to właśnie ziemie Odrowiśla były centrum Sławiańszczyzny (patrz K.L. I s.30-32).
Poniżej prezentuję przedmiotowe osiem Ksiąg Lehickich, wydanych przez Wydawnictwo Bellona S.A. w Warszawie.
K.L. I – Bieszk J., Słowiańscy Królowie Lechii, 2015.
K.L. II – Bieszk J., Chrześcijańscy Królowie Lechii. 2016.
K.L. III – Bieszk J., Królowie Lechii i Lechici w Dziejach, 2017.
K.L. IV – Bieszk J., Starożytne Królestwo Lehii, 2019.
K.L. V – Bieszk J., Starożytne królestwo Lehii II, 2020.
K.L. VI – Bieszk J., Zieliński W., Atlas Historyczny Lechia Sarmacja Scytia, 2021.
K.L. VII – Bieszk., Wróżek W., Monety Medale i Statery Królestwa Lehii, 2023.
K.L. VIII – Bieszk J., Ariowie Sławianie Królestwo Lehii Królestwo Wenedów, w redakcji w Wydawnictwie.
(W międzyczasie przeszedłem na prawidłową starą pisownię Lehia przez „h” i Sławianie przez „a”).
Jednocześnie wyrażam zgodę na ewentualne wykorzystanie treści ww. Ksiąg Lehickich w celach nauczania, na przykład w ramach przekazanej autonomii nauczycielom.
Podkreślam, że powyższe osiem Ksiąg Lehickich omawia kompleksowo i w sposób uporządkowany, zarówno Lądowe Królestwo Lehii, jak i Morskie Królestwo Wenedów zwane także Wenedonią, w okresie starożytnym oraz średniowiecznym, a mianowicie dzieje:
– władców lehickich i herbowych rycerzy Lehów lub Lehitów oraz żeglarzy Wenedów,
– polityczno-militarne, w tym panowanie władców, wojny i bitwy,
– gospodarcze, w tym budownictwo, rolnictwo i transport,
– handlu i żeglugi morskiej oraz śródlądowej,
– monetarne, w tym bite monety, medale i statery,
– religii i bogów Ariów-Sławian,
– na starych mapach polskich i zagranicznych, pokazujących synonimiczne nazwy; Lehia, Sarmacja, Scytia, Polska Monarchia Lehitów, Polahia, Podlahia, Wenedonia, Sklawonia, Lugia, Slawonia, Lehistan i to w różnych językach obcych.
Jednocześnie od listopada 2020 roku prowadzę własną stronę na Facebooku: facebook.com/Janusz.Bieszk.Officialprofile, gdzie umieszczam na bieżąco posty i smaczki historyczne na wyżej wymienione tematy oraz prezentuję stare mapy i monety, medale statery oraz herby rodów rycerskich i wizerunki władców lehickich.
Liczę na podjęcie prac w tym zakresie w Ministerstwie Edukacji i Nauki, postulowanych od lat przez nasze sławiańskie środowisko badaczy, pisarzy, blogerów historycznych oraz wielu tysięcy Czytelników, odnośnie do popularyzacji dziejów naszych sławiańsko-lehickich przodków w społeczeństwie polskim, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Zacznijmy wreszcie uczyć młode pokolenie o naszej rodzimej starożytnej i wczesno średniowiecznej sarmacko-lehickiej cywilizacji sławiańskiej, a nie tylko zagranicznej, bowiem:
„Naród bez znajomości swojej historii, pochodzenia i kultury, jest jak drzewo bez korzeni”
Marcus Garvey
Pozostaję z poważaniem i wyrazami szacunku
Janusz Bieszk
Gdynia, 27 luty 2024.
* Garlicki A., Poczet królów i książąt polskich, Wstęp s. 6,
Warszawa 1984.
** Samsonowicz H., Wykład na UW 18.10. 2016 roku pt. „Początki
narodu polskiego” (patrz także K.L. IV motto i rozdz. I).
P. S. Powyższy II Apel Otwarty do MEN opublikowałem na mojej stronie Facebook’a.

źródło: Janusz Bieszk na FB

Podziel się!