1. Good Times Bad Times Polska: Wzrost Indii? Zmierzch Chin?; 2. Marcin Strzyżewski: Generał FSB i deputowany dumy wyjaśnili, kto chce zniszczyć Rosję

Wzrost Indii? Zmierzch Chin?

Doskonały, świąteczny, rozrywkowy materiał od Marcina Strzyżewskiego – z Rosji, gdzie prasa i publicyści w artykułach uznają już Europejczyków i Amerykanów za Kosmitów – Reptilianów mających za cel wyniszczyć etnicznych Rosjan w Rosji – jedyną przeszkodę w zapanowaniu kosmicznych Reptiloidów nad Cywilizacją Matki Ziemi. 

Krótkie uzupełnienie do tego materiału (nr 2), z wyjaśnieniem dla Marcina, który nie rozumie co Rosjanie mają na myśli wymieniając datę 1147 jako rok, w którym katolicka Europa raz na zawsze określiła swoją politykę wobec Słowian jako zmierzającą do ich politycznego ubezwłasnowolnienia, fizycznego zniszczenia i likwidacji ich niezależnej państwowości.

Otóż w 1147 roku poza tym, że po raz pierwszy w kronikach historycznych w ogóle wymieniono nazwę MOSKWA, rozpoczęła się Krucjata Watykańczyków na pogańskie Połabie, Wieletów, Łużyczan i Pomorzan oraz stały, trwający do końca XX wieku Drang Nach Osten Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego  (w różnych formach organizacyjnych) przeciw Połabiu, Łużycom, Pomorzu, Śląskowi, Polsce, Czechom, Prusom Bałtyjskim, Jaćwieży, Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i Moskwie. Rzeczywiście polityka ta była kontynuowana systematycznie. Wpierw poprzez krucjatę Krzyżowców / Krzyżaków przeciw…

 

 

 

…Mazowszu, Jaćwieży, Białorusi, Litwie i Łotwie, a w roku 1410 pod Grunwaldem wydarzyła się klęska kolejnej Krucjaty całego kolektywnego Zachodu Chrześcijańskiego w wojnie przeciw Polsce  i Litwie. Potem mamy krucjatę Protestantów Zachodniej Europy przeciw Dynastii Habsburgów, będących następcami Jagiellonów w Europie Środkowej i Katolikom – Wojnę 30 Letnią 1618-1648. Polska także brała udział w tej wojnie (Lisowczycy), ale też zajęła Moskwę (1609-1618) jako kraj katolicki, a więc może zmierzający do wyniszczenia Rosjan jedynych Słowian prawowitych na Ziemi według moskiewskiej propagandy.  Za dalsze anty-słowiańskie akty zapewne mogliby Rosjanie uznać Rozbiory Polski zainicjowane przez Watykan z Prusakami – Niemieckimi Protestantami i Austriakami – Katolikami – gdyby nie udział Moskwy Prawosławnej w tych rozbiorach 1771-1795. Potem mamy wojnę Napoleona z Moskwą w latach 1810-1815. Potem I i II Wojnę Światową 1914-1918, 1941-1945. Obecnie agresja polega na tym, że Białorusini, republiki Kaukazu, Mołdawia, Serbia i Ukraińcy chcą się przyłączyć do UE, a nie chcą Ruskiego Miru (czytaj kgb-owskiego, moskiewskiego buciora) Putina.

1. Good Time Bad Time Polska: Wzrost Indii? Zmierzch Chin?

https://www.youtube.com/watch?v=t_hP-rY3LYM

 

 

2. Marcin Strzyżewski: Generał FSB i deputowany dumy wyjaśnili, kto chce zniszczyć Rosję

https://www.youtube.com/watch?v=gSeINtwHSQo

Podziel się!