Inne Medium: Czy to świadomość tworzy naszą materialną rzeczywistość?

Czy to świadomość tworzy naszą materialną rzeczywistość?

Od J. G. D.
Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. CB

Naukowcy od dawna poszukują odpowiedzi na pytanie o pochodzenie świata fizycznego i jego związek ze sferą niefizyczną. Pomysł, że materialność wyłania się z niematerialności, choć nie jest nowy, zyskuje nowe perspektywy w świetle najnowszych badań.

 

Nikola Tesla, jedna z największych postaci naukowych, przedstawił ideę, że wszystko materialne pochodzi z pierwotnej substancji wypełniającej przestrzeń. Jego teoria sugeruje, że materia jest tworzona przez życiodajną siłę twórczą, działającą na tę substancję.

Niedawne badania, w tym prace Parahamsy Tewari opublikowane w „Physics Essays”, rzucają światło na rolę pustki kosmicznej jako fundamentu wszechświata. Ta pustka, rozumiana jako rzadka ciecz niematerialna, może transformować się w materię, a elektron może być jej podstawową cząstką. Teoria ta podkreśla, że świat materialny rodzi się z niefizycznego „pola”.

Inne teorie wskazują na ciemną energię jako na to „pole”, mające wpływ na ekspansję wszechświata. Dokumenty amerykańskiej Agencji Wywiadu Obronnego sugerują, że ciemna energia może być kosmologiczną energią próżni, co otwiera nowe możliwości w zrozumieniu struktury wszechświata.

Kluczową kwestią staje się rola świadomości w tym procesie. Świadomość, będąca niefizyczną właściwością, może wpływać na materię, jak wykazano w badaniach kwantowych. Sugeruje to, że materia może posiadać świadomość w pewnym sensie.

Jeżeli świadomość ma wpływ na materię i jest obecna we wszystkich rzeczach fizycznych, to rodzi się pytanie o jej rolę w kreowaniu rzeczywistości. Czy wszystkie rzeczy „fizyczne” posiadają jakąś formę świadomości, nawet bez obecności mózgu?

Teorie dotyczące powiązania świadomości z materią i pochodzenia świata fizycznego z niefizycznej substancji otwierają nowe obszary badań i dyskusji. Rozważanie tych koncepcji prowadzi do fascynujących pytań dotyczących natury rzeczywistości i wszechświata, wymagających dalszych badań w dziedzinie nauki, filozofii i metafizyki.

źródło: https://innemedium.pl/wiadomosc/czy-swiadomosc-tworzy-nasza-materialna-rzeczywistosc

Podziel się!