1. Dlaczego należy unieważnić wybory – wniosek Antypartii do Sądu Najwyższego; 2. Witold Gadowski: Tajemnica wyborów; 3. Never Forget – NEVER

Dlaczego należy unieważnić wybory – wniosek Antypartii do Sądu Najwyższego

Wczorajsza „awaria” hakerska skutkowała zmniejszeniem liczby wejść/ zdarzeń o 41%, z przeciętnego poziomu 5000 / 6000 dziennie do 3500.

Rafał Kopko Orlicki:

„Oczywiście, Sąd Najwyższy nieprędko coś orzeknie na taką skargę, a kiedy orzeknie, to oddalając. Wniosek jest logiczny, dobrze napisany acz prosto, bez prawniczych kruczków, bardzo etyczny i sprowadza się do jednego wniosku: – przez wiele lat, jesteśmy potężnie oszukiwani przez system partyjny, głęboko niedemokratyczny, dla którego nie szanowana konstytucja i litera prawa są tylko zasłoną. Tak, jak nazwa ustroju – demokracja. Nie mamy konstytucji dobrej, a ta która jest, jest nieprzestrzegana. Nie mamy własnego państwa polskiego, bo zostało nam ukradzione przez partie, korporacje i obce nacje. Nawet jego nazwa, Polska, jest zasłoną dymną, ukradziona. Mamy jeszcze naród polski, zmanipulowany tymi pozorami, symbolami. Ale to na tyle dużo, że jeszcze jesteśmy w stanie odpowiednią strategią oddolną wymieść partie z rządzenia naszym krajem i zmienić ustrój w demokrację bezpośrednią. Wniosek Antypartii, jest potrzebny, cenny, bo…

 

 

 

 

… wykorzystuje tryb odwoławczy po wyborach do szybszego rozpatrzenia i uderza nim w ten obłudny system, edukować ludzi, trafić do ich głów. A system bardzo się boi takiej klarownej krytyki, dlatego ją cenzuruje, zwalcza.”

1. Dlaczego należy unieważnić wybory – wniosek Antypartii do Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy  ,  Pl. Krasińskich 2/4/6  ,  00-951 Warszawa

Na podstawie artykułu 82 i 241  Ustawy  z dnia 5 stycznia  2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21  poz. 112)  jako Pełnomocnik wyborczy KW Antypartia składam protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu w dniu 15 października 2023 we wszystkich 41 okręgach wyborczych w związku z Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z 17 października 2023 o wynikach wyborów do Sejmu RP i wnioskuję o stwierdzenie nieważności tychże wyborów we wszystkich 41 okręgach wyborczych z następujących powodów:

  1. Przyjęta za podstawę podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów metoda d’Hondta w artykule 232 Kodeksu wyborczego jest sprzeczna z warunkami koniecznymi ważności wyborów, wyrażonymi w artykule 96, ust. 1 Konstytucji RP: „Wybory do Sejmu są…. proporcjonalne….”.  Zastosowanie metody d’Honda sprawia, iż uzyskany przez komitet wyborczy wynik – np. 38% może oznaczać 51%, czyli większość w Sejmie. Np. PiS uzyskał poparcie 35,38% wyborców, zaś w Sejmie ma mieć 42% posłów, zaś Konfederacja przy poparciu 7,16% , będzie miała zaledwie 4% posłów. Przeprowadzone 15 października 2023 roku wybory do Sejmu nie były więc proporcjonalne, a więc są nieważne z punktu widzenia artykułu 96 Konstytucji RP.
  2. W/w wybory odbyły się z pogwałceniem art. 96 Konstytucji, jako że nie były równe, gdyż artykuł 204 Kodeksu wyborczego uniemożliwia w praktyce zgłoszenie swej kandydatury do Sejmu obywatelowi RP. Kandydaturę może zgłosić jedynie komitet wyborczy. Artykuł 204 Kodeksu wyborczego łamie także artykuł 32 Konstytucji RP – „Wszyscy są wobec prawa równi…”. W praktyce obowiązujący w Polsce Kodeks wyborczy umożliwia kandydowanie wyłącznie osobom zaakceptowanym na liście wyborczej albo przez kierownictwo partii, albo komitetu. Tym samym część obywateli RP  pozbawiona jest biernego prawa wyborczego, a więc naruszony jest art. 99 Konstytucji RP.
  3. Artykuł 209 paragraf  2 Kodeksu wyborczego zobowiązuje komitet wyborczy do zbierania podpisów poparcia z podaniem danych wrażliwych – nazwiska, adresu i numeru PESEL, co jest sprzeczne z art. 47 i 51, ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018, np. art. 1 oraz 5, a także z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, np. art. 2 i 3.
  4. Wynikające z Kodeksu wyborczego i decyzji PKW terminy zbierania i dostarczenia list z co najmniej 5.000 podpisów w co najmniej 21 okręgach wyborczych (popierającymi listy kandydatów) sprawiły, iż w praktyce komitety wyborcze miały zaledwie 2 tygodnie na zebranie i dostarczenie w/w list, co w praktyce jest zadaniem niewykonalnym. Spośród 50 komitetów, które zgłosiły chęć zgłoszenia list wyborczych do Sejmu, zaledwie 7 (w tym pięć partii parlamentarnych, pobierających potężne subwencje) było w stanie to zrobić. Ewidentnie tego typu terminy naruszają konstytucyjną zasadę równości wyborów. Ruchy obywatelskie nie mają najmniejszych szans na udział w wyborach do Sejmu RP.
  5. Artykuł 211 paragraf 2, dopuszczający na liście wyborczej dwa razy większą liczbę kandydatów niż liczba posłów w danym okręgu, narusza art. 96 Konstytucji, a dokładniej mówiąc równość wyborów, jako że połowa kandydatów na danej liście wyborczej w ogóle nie ma szans na wybór, gdyż po prostu nie ma tylu mandatów poselskich w tym okręgu, czyli ich udział w wyborach jest czystą fikcją.
  6. Artykuł 211 paragraf 3 Kodeksu wyborczego łamie z kolei art. 32 Konstytucji, mówiący o równości praw, gdyż Kodeks narzuca ograniczenia udziału procentowego kandydatów określonej płci. Jeśli w danym okręgu chciałoby kandydować z listy więcej niż  65% kobiet czy mężczyzn i równocześnie nie byłoby chętnych do startu kandydatów drugiej płci, oznaczałoby to przymus znalezienia kandydatów wymaganej w tej sytuacji płci i dyskryminację drugiej płci.
  7. Nieuwzględnienie korekty demograficznej skierowanej do Sejmu przez PKW w 2015 i w 2022 roku sprawia, iż zdaniem PKW, w 21 spośród 41 okręgów wyborczych liczba mandatów poselskich nie odpowiada zmieniającej się liczbie mieszkańców, a więc konieczne było dokonanie zmian w liczbie mandatów, określonej w załączniku do Kodeksu wyborczego. Nieuwzględnienie przez posłów korekty demograficznej PKW wypacza wynik wyborów, a więc jest także wystarczającym powodem unieważnienia wyborów w dniu 15 października 2023.

Z powyższych powodów wybory do Sejmu RP w dniu 15 października uznać należy za nieważne, gdyż przedstawione wyżej zasady, według których się odbywały, naruszają szereg innych, obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w tym najważniejsze z nich, bo konstytucyjne.

Ewa Olczak – Pełnomocnik wyborczy  Komitetu Wyborczego ANTYPARTIA

Warszawa, 25 października 2023

źródło: https://www.antypartia.org/aktualnosci/dlaczego-nalezy-uniewaznic-wybory-wniosek-antypartii-do-sadu-najwyzszego/

2. Witold Gadowski: Tajemnica Wyborów

Krytyk rządzących obiektywnie udowadnia jak zmanipulowano wynik wyborów. Jeśli chcemy, aby Polska była Niepodległa, to 11 listopada 🇵🇱 protestujemy oczekując od Sądu powtórzenia wyborów na uczciwych zasadach.

https://www.facebook.com/InnaPerspektywaRzeczywistosci/videos/239884802401317

https://www.youtube.com/watch?v=2ie1nOaGTzw

3. Never Forget – NEVER

https://www.facebook.com/renata.andrzejewska.752/posts/pfbid022dpWUeKXBVJib7nUXb8GKLXz9sGKUNJ7cHjwFDbMtzkqqgNLBX43mfSZvxMsYteHl

https://www.facebook.com/renata.andrzejewska.752/videos/1392518264947233

Podziel się!