Tomasz J. Kosiński – Wstęp do analizy map starożytnej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Germanii, pod kątem obecności elementów prasłowiańskich

Wstęp do analizy map starożytnej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Germanii, pod kątem obecności elementów prasłowiańskich

Od Poli Dec

 

więcej u źródła:

https://www.academia.edu/98544587/Wst%C4%99p_do_analizy_map_staro%C5%BCytnej_Europy_ze_szczeg%C3%B3lnym_uwzgl%C4%99dnieniem_Germanii_pod_k%C4%85tem_obecno%C5%9Bci_element%C3%B3w_pras%C5%82owia%C5%84skich?email_work_card=title

 

lub w PDF: Wstep_do_analizy_map_starozytnej_Europy

Podziel się!