Ewa Rawicz: SŁOWIANIE CZ 15 Kultura przeworska, czyli wenedzka cz. 2 Włókiennictwo, złotnictwo, groby książęce,

W dorzeczach Warty, Odry i Wisły kultura przeworska identyfikowana była przez Tacyta ze Związkiem Lugijskim, który to przekaz pozwala dopatrywać się organizacji politycznej ze wspólnym ośrodkiem kulturowym, rozbudowaną strukturą gospodarczą, a może nawet i siłą zbrojną,

https://www.youtube.com/watch?v=3ofhAWazSsc

Bibliografia:

https://bialczynski.pl/

https://rudaweb.pl

https://slowianieiukrytahistoriapolsk… lub slowianie24.pl

​AdrianLeszczyński: https://slowianieiukrytahistoriapolsk…

http://praslowianie.pl

Prof. Jerzy Kmieciński: „Pradzieje ziem Polskich”

Prof. Lech Leciejewicz : „ Archeologia o początkach Słowian”

Piotr Kaczanowski, Janusz Kozłowski – Najdawniejsze Dzieje Ziem Polski (do VII w.)

Witold Hensel, Prahistoria Ziem Polskich, Późny okres lateński i okres rzymski

Jerzy Gąssowski, Kultura pradziejowa na ziemiach Polski

https://www.orzelprzeworsk.com/kultur…

Podziel się!