ArcheoSerbia: Para dużych fibul ze starszego okresu epoki żelaza, VIII-VII w. p.n.e., znaleziona w Žirovnicy

Para dużych fibul ze starszego okresu epoki żelaza, VIII-VII w. p.n.e.

 

 

 

Pair of large fibulas from older Iron age period, 8th-7th century BC, found in Žirovnica, vicinity of Batočina, central Serbia.
They are made of two coils of spirally twisted bronze wire, with two decorative circles on the joint.
Collection of National Museum of Serbia in Belgrade.
Fibula is a type of brooch or pin used in ancient times for fastening garments, usually on the shoulder or on the chest. Besides practical, they had a decorative purpose as well, and therefore were made in numerous different forms.
I suppose these two fibulas were used as a ceremonial, ritual items, due to their size
//
Par velikih fibula iz razdoblja starijeg gvozdenog doba, 8-7. vek pre nove ere, nalaz iz Žirovnice kod Batočine, centralna Srbija.
Napravljene su od dva navoja spiralno uvijene bronzane žice, a na spoju su izvedena dva ukrasna kruga.
Zbirka Narodnog muzeja u Beogradu.
Fibula, odnosno kopča, je u drevna vremena korišćena za kačenje različitih delova odevnih predmeta, najčešće na ramenu ili na grudima. Osim praktične, imale su i ukrasnu ulogu, pa su zbog toga izrađivane u bezbroj različitih oblika.
Pretpostavljam da su ove dve fibule imale ritualnu, ceremonijalnu upotrebu, s obzirom na njihovu veličin

 

Para dużych fibul ze starszego okresu epoki żelaza, VIII-VII w. p.n.e., znaleziona w Žirovnicy, w pobliżu Batočiny, w środkowej Serbii. Wykonane są z dwóch zwojów spiralnie skręconego drutu z brązu, z dwoma ozdobnymi kółkami na styku.

Kolekcja Muzeum Narodowego Serbii w Belgradzie.

Fibula to rodzaj broszki lub szpilki używanej w starożytności do zapinania odzieży, zwykle na ramieniu lub na klatce piersiowej. Miały one poza praktycznym przeznaczeniem także funkcję ozdobną, dlatego były wykonywane w wielu różnych formach. Przypuszczam, że te dwie fibule były używane jako przedmioty ceremonialne, rytualne, ze względu na ich rozmiar.

 

źródło: https://www.facebook.com/archeoserbia/photos/a.1495322884112799/3118622208449517

Podziel się!