wMeritum: Niezwykłe znalezisko na polu. Okazało się, że to cenny zabytek

Niezwykłe znalezisko na polu. Okazało się, że to cenny zabytek

Od Poli Dec

Niezwykłe znalezisko na polu. Okazało się, że to cenny zabytek

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków pochwalił postawę ucznia 3 klasy Szkoły Podstawowej w Dereźni Solskiej (województwo lubelskie). Znalazł on na polu kamień, który okazał się cennym zabytkiem. W konsekwencji pozwolił na otwarcie nowego stanowiska archeologicznego. 

Do całego zdarzenia doszło jeszcze jesienią 2021 roku. Uczeń szkoły podstawowej znalazł, jak sam określił, „dziwny krzemień”. Znaleziska dokonał w miejscowości Dereźnia Majdańska zlokalizowanej w gminie Biłgoraj (województwo lubelskie). Poszukał informacji w internecie i doszedł do wniosku, że może mieć do czynienia z zabytkiem archeologicznym.

Jak informuje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, znalezisko to wiórowiec krzemienny. O całej sprawie poinformowany został urząd konserwatorski w Zamościu. „Wiosną 2022 roku spotkaliśmy się z młodym odkrywcą, który wskazał miejsce odnalezienia zabytku. Wspólna weryfikacja powierzchniowa terenu doprowadziła do kolejnych odkryć bardzo ciekawych i wartościowych zabytków archeologicznych (krzemienne wiórowce, łuszcznie i rdzenie oraz fragmenty naczyń glinianych). Znalezisko to stanowi cenne źródło wiedzy o kulturze materialnej z epoki neolitu (III tysiąclecie p.n.e. – narzędzia krzemienne) oraz okresu nowożytnego (XVIII-XIX w. – fragmenty ceramiki naczyniowej), co pozwoliło na zaewidencjonowania nowego, dotychczas nieznanego stanowiska archeologicznego. Odkryte zabytki wzbogacą zbiory Muzeum w Biłgoraju” – czytamy.

Nie omieszkano też pochwalić postawy chłopca. „Taka obywatelska postawa na rzecz ochrony dziedzictwa archeologicznego naszego regionu, powiązana z przekazaniem służbom konserwatorskim cennego zabytku archeologicznego – zasługuje na szczególne wyróżnienie, pochwałę i podziękowanie” – czytamy.

Krzemienny wiórowiec odkryty przypadkowo przez Dawida Kozłowskiego, na polu ornym w miejscowości Dereźnia Majdańska, gm. Biłgoraj

Źr.: Facebook/Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

https://wmeritum.pl/niezwykle-znalezisko-na-polu-okazalo-sie-ze-to-cenny-zabytek/377173

Podziel się!