Nowiny 24: Beata Terczyńska – Archeolodzy na Pogórzu Przemyskim odkopali kurhan sprzed niemal pięciu tysięcy lat! (zdjęcia, wideo)

Archeolodzy na Pogórzu Przemyskim odkopali kurhan sprzed niemal pięciu tysięcy lat!

Nadesłała Pola Dec

To najwyżej położony kurhan kultury ceramiki sznurowej w polskiej części Karpat, w którym znaleźliśmy groby – mówi Paweł Jarosz z Instytutu Archeologii i Etnologii krakowskiego oddziału PAN, który w Wołodzi prowadzi badania wraz archeologami Fundacji Badań nad Dziedzictwem Kulturowym. Wśród cennych odkryć są narzędzia ceramiki kultury sznurowej.

 

 

– Prowadzimy prace na stanowisku archeologicznym, które zostało odkryte w 1994 roku przez profesora Michała Parczewskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas prac powierzchniowych zarejestrował on wtedy 3 kopce ziemne, w tym jeden mocno zdegradowany

– mówi Mirosław Mazurek z Pracowni Archeologicznej w Rzeszowie wskazując, że teraz odkryli dwa kurhany (red. rodzaj mogiły w kształcie kopca), związane z kulturą ceramiki sznurowej.

Paweł Jarosz z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z Krakowa tłumaczy, że ta kultura związana była z ludnością pasterską, która sypała kopce na najwyższych garbach w obrębie wyniesienia. Dlaczego?

– Chodziło o to, żeby były dobrze widoczne w okolicy, bo poza tym, że pełniły one funkcję funeralną, czyli składano tam zmarłych, uważa się, że również stanowiły drogowskazy szlaków dla pasterzy.

W jednym z grobów archeolodzy znaleźli cenne przedmioty. To bardzo dobrze zachowany kamienny toporek. Jest też siekierka, też wykonana z kamienia. Ponadto nóż wykonany z krzemienia, o dość ostrej krawędzi. W nasypie znaleźli jedynie fragmenty naczyń glinianych. Żadnych kości? – Nie. Rozłożyły się ze względu na zakwaszenie gleby, ale wiemy, że na pewno był tu pochówek.

Znaleziska datują na lata 2800 – 2300 przed narodzinami Chrystusa, na koniec epoki neolitu i początek epoki brązu. – Na razie nie jesteśmy jeszcze w stanie zawęzić chronologii, dopóki nie zakończymy badań i analiz chemicznych – tłumaczą.

Jak duży był to kurhan?

– Zanim przystąpiliśmy do prac, miał ok. 15 m średnicy i 1,30- 1,40 m wysokości. Pewnie w pradziejach był znacznie wyższy, a średnica była mniejsza

– wskazują.

A jak cenne jest to odkrycie? – Są to pierwsze badania kurhanów kultury ceramiki sznurowej na Pogórzu Przemyskim i samo to jest bardzo ważne dla nauki. Drugą sprawą jest, że to w tym momencie najwyżej położony taki kurhan w polskiej części Karpat, w którym znaleźliśmy groby.

Słyszymy, że prace mają potrwać jeszcze kilka dni. W czwartek warunki w lesie, na górze Hroszówka były ekstremalnie trudne. Trzeba było czasowo wstrzymać kopanie, bo wiał tak silny wiatr, że istniało ryzyko, że połamie drzewa. W tym miejscu spodziewają się jeszcze jednego grobu centralnego, z podobnymi narzędziami wewnątrz.

Badania prowadzą archeolodzy skupieni przy nowo powstałej Fundacji Badań nad Dziedzictwem Kulturowym. Zależy im, aby chronić i ewidencjonować tego typu miejsca w regionie.

Podziel się!