PAP/MSN: Dowody na istnienie bogatego Imperium Lechitów? Ciekawe odkrycia w Chodliku!

Dowody na istnienie bogatego Imperium Lechitów? Ciekawe odkrycia w Chodliku!

Gród w Chodliku

Opisuje się tutaj co prawda ostatnią fazę upadku starożytnego Imperium Lechitów – czas od VIII do X wieku, czyli lata 700-966, ale zawsze to coś, ostatnie ślady po dawnej świetności.

Była to faza po złamaniu gospodarczym, ludnościowym i cywilizacyjnym Wielkiej Wspólnoty Ludów Białego Lądu (Białego Lądu rozumianego jako Północna Eurazja), faza którą tutaj odczytuje się i obserwuje archeologicznie bez powiązania z całością, jako ślad widzialny wyłącznie na obszarze ziem, które dzisiaj nazywamy Polską, w wyniku okrojenia terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów przez rozbiory a potem decyzjami Stalina po Drugiej Wojnie Światowej.

Pamiętajmy, że w okresie poprzedzającym bezpośrednio Upadek Imperium Lechitów doszło do załamania kulturowego na skalę całego kontynentu, załamania które nastąpiło po obustronnym wyniszczeniu przeciwników Wielkimi Wojnami Romajskimi. Wojny te toczone były z Imperium Rzymskim przez Barbarię, czyli HARHARIĘ / GARGARIĘ / WARWARIĘ = Wielką Lechię = Konfederację Ludów Północy. Ta wojna toczyła się od koło 100 roku p.n.e. do 476 roku n.e..

Okres Wandalski i Huński mimo, że zakończył czasy rządów Zachodniego Imperium Rzymskiego na kontynencie Europejskim nie stanowił wcale końca tych zmagań, ponieważ nie udało się rozbić Cesarstwa Wschodniego. Wojna trwała więc przez kolejne stulecia – w Okresie Awarskim i w późniejszych, a toczyła się zarówno z Cesarstwem Wschodnim jak i z fragmentami odradzającego się i dekonstruowanego w nowej formie Zachodniorzymskiego Imperium Niewolniczego pod berłem Watykanu. 

Konsekwencją owego długotrwałego okresu wojen było całkowite załamanie Cywilizacji Zachodniej, separacja Europy od pozostałej części Euro-Azji zerwanie ciągłości kulturowej ze Wschodem  i 1000 lat Ciemności, czyli Średniowiecze, które wymazało w Europie niemalże wszystkie starożytne zdobycze cywilizacyjne i odkrycia. Dokonywano ich później z mozołem „na nowo”, w następnych stuleciach.

Ta Wielka Wojna Cywilizacji ma od tysiącleci charakter globalny i toczy się nadal na naszych oczach współcześnie.

Polacy jako najbardziej na Zachód wysunięty odłam Słowiańszczyzny – SŁAWII – żyjący w samym SERCU ŚWIATA odgrywają przez cały ten czas najważniejszą rolę w tym odwiecznym konflikcie.

Jest to wciąż niezmiennie wojna proponowanego Systemu Prawdziwej Wiecowej Wolności i Równości Społecznej, Systemu Obywateskiego, Prawdziwej WSPÓLNOTY, czyli prawdziwej demokracji – z królującym nadal w Cywilizacji Zachodniej niewolnictwem przybierającym różne formy pseudo-demokracji, które są w istocie kolejnymi kamuflażami Systemu Wyzysku / i kontynuacją Systemu Pan-Niewolnik oraz kontynuacją światopoglądowego faszyzmu  tzw elit finansowych, czyli  współczesnego Banksteryzmu Światowego.

Po której stronie tego konfliktu stoimy jako Wolni Ludzie? To pytanie retoryczne. Pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach linia podziału na Wschód i Zachód jest mniej aktualna niż INNA LINIA, przebiegająca ponad geograficznymi granicami  – Linia Podziału: Panowie ( czyli Banksterzy, Posiadacze Dóbr Światowych) – Niewolnicy (Społeczeństwo Świata, pozostała część Ludzkości).”

 

Czytajcie też artykuły powiązane, o Srebrnym Byku z Radymna – linki na końcu artykułu.

 

Srebrna figurka kultowa znaleziona w Chodliku (następny artefakt kultowy w srebrze po Srebrnym Byku z Radymna?)

Dowody na istnienie bogatego Imperium Lechitów? Ciekawe odkrycia w Chodliku!

Kilkaset średniowiecznych fragmentów skorup ceramicznych, groty strzał i oszczepów oraz unikatową srebrną figurkę przedstawiającą człowieka odkryli archeolodzy w czasie wykopalisk w obrębie grodziska w Chodliku (woj. lubelskie)

Słowiański gród w Chodliku istniał od VIII do X w. Otoczony był trzema wałami. Było to jedno z największych założeń obronnych okresu plemiennego. Obok znajdowało się kilka osad i cmentarzysk kurhanowych. W 2020 i 2021 r. archeolodzy przeprowadzili wykopaliska w jednym z miejsc wytypowanych podczas badań geofizycznych, które umożliwiają “zajrzenie” pod powierzchnię ziemi bez ingerencji fizycznej. Uwagę badaczy przykuły prostokątne w planie kształty, które ukazały się im na aparaturze badawczej.

“Chcieliśmy sprawdzić, czy na terenie grodu znajdował się zabudowa mieszkalna i zweryfikować naszą wiedzę dotyczącą końcowej fazy funkcjonowania założenia” – powiedział PAP dr Łukasz Miechowicz z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, który kieruje badaniami.

W trakcie prac badawczych prowadzonych w dwóch ostatnich sezonach archeolodzy odkryli kilkaset fragmentów naczyń glinianych oraz militaria (groty strzały oraz oszczepu), elementy stroju i ozdoby. Wśród tych ostatnich są wykonana z brązu zapinka pierścieniowata i lunula, czyli zawieszka o kształcie półksiężyca. Wykopano również ołowiany pionek do gry.

“Najbardziej intrygującym znaleziskiem jest jednak srebrna figurka antropomorficzna. Mierzy 5 cm wysokości. Postać ma splecione dłonie na wysokości klatki piersiowej lub coś w nich trzyma. Przedstawienie twarzy jest niestety nieczytelne, widoczne są za to wyraźnie zaznaczone palce stóp” – zrelacjonował dr Miechowicz.

Z informacji przekazanych przez badaczy wynika, że figurkę znaleziono na głębokości ok. 20 cm, na poziomie wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej. Na razie archeologom nie udało się ustalić, jakie było przeznaczenie tego unikatowego przedmiotu. Do tej pory nie znaleźli też podobnego zabytku w publikacjach na temat innych stanowisk archeologicznych z tego okresu.

Odkryte fragmenty naczyń ceramicznych pochodzą z VIII-X w., co potwierdziło wcześniejsze ustalenia archeologów dotyczących wieków założenia obronnego. Ich wielka liczba oznacza zdaniem dr. Miechowicza, że miejsce to tętniło życiem. Z kolei militaria odkryto u podstawy wału zewnętrznego.

“Zabytki te mogą być śladem akcji zbrojnych. Kotlina Chodelska jest bardzo silnie ufortyfikowanym mikroregionem osadniczym – znajdują się tu 4 położone bardzo blisko siebie grody, dodatkowe fortyfikacje w postaci wału podłużnego, krzyżowały się tu dwa ważne szlaki handlowe. Z pewnością było to miejsce bogate i stanowiło łakomy kąsek” – powiedział naukowiec.

W tym roku u podstawy wału w Chodliku archeolodzy znaleźli też dwa wczesnośredniowieczne denary. Zdaniem ekspertów pochodzą one z początku XI w. Do tej pory badacze uważali, że gród przestał istnieć w X w. „Wówczas osadnictwo przesunąć się miało kilka kilometrów na zachód w kierunku Wisły, gdzie na pewno w XI w. funkcjonowały grody i osady w Kłodnicy i Podgórzu. Nowe znaleziska monet dają impuls do badań nad zagadnieniem chronologii grodu w Chodliku i jej ewentualnego przesunięcia do XI w., tu liczymy także na wyniki datowań bezwzględnych metodą radiowęglową” – dodał Miechowicz. Do tej pory sądzono, że grodzisko w Chodliku przestało istnieć w momencie powstania państwa piastowskiego. Powód jego kresu do dziś pozostaje jednak zagadką. Być może przyczyniła się do tego katastrofa naturalna, być może zbrojny najazd.

Badania w Chodliku prowadzone są od 60 lat. Dzięki nim wiadomo, że gród był potężny i stanowił najprawdopodobniej najważniejszy punkt i centrum osadnictwa w regionie. Należy też do najstarszych tego typu obiektów na terenie historycznej Małopolski. W Kotlinie Chodelskiej znajdował się jeden z ważniejszych wczesnośredniowiecznych „węzłów” komunikacyjnych. Krzyżowały się tu dalekosiężne szlaki wiodące ze wschodu na zachód oraz z północy na południe – od dorzecza Bugu do Wielkopolski oraz szlak wiślany.

Ostatnie prace w Chodliki prowadzone były przy współpracy z członkami Towarzystwa Historycznego „Pasja”. “Współpraca układa nam się rewelacyjnie, uważam, że wspólne inicjatywy archeologów oraz detektorystów przynoszą same korzyści” – ocenił szef wykopalisk.

Obecnie trwający projekt naukowy w Chodliku możliwy jest dzięki istnieniu terenowej stacji badawczej mieszczącej się w budynku dawnej szkoły podstawowej. Badacze prowadzą zbiórkę (https://zrzutka.pl/chodlik), która ma umożliwić wyremontowanie wiekowego budynku i zaadoptowanie go również na potrzeby muzealne i miejsce popularyzacji nauki.

PAP/ as/

źródło: https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/nauka-i-technika/dowody-na-istnienie-bogatego-imperium-lechit%C3%B3w-ciekawe-odkrycia-w-chodliku/ar-AAOEGXU?fbclid=IwAR1AF0dc471GmGslZ2z6wYWke3Db9O6trVvDxIVlHPAuAxrP-mkgJ4Jbyy0

czytaj też powiązane:

Tajemnica Srebrnego Byka z Radymna a Przemyski System Kopców i Świętych Wzgórz

Nowiny 24: Grodzisko kultury scytyjskiej w gm. Radymno, czyli odkrycie archeologów z UR, a Srebrna Głowa Byka z RADYMNA

Podziel się!