Quahadi – Słowiańskie runy z Czech (Salon24.pl)

Quahadi – Słowiańskie runy z Czech

Całkiem świeże odkrycie Břeclav-Lány na Morawach Południowych w Czechach, ~600 w. n.e., kultura praska.

Opracowanie: Jiří Macháček i wsp. 2021 ” Runy z Lány (Czechy) – Najstarszy napis wśród Słowian. Nowy standard multidyscyplinarnej analizy kości runicznych ” ( link). Zdjęcia i grafiki z badania jak wyżej.

 

 

Cytuję:

„Najważniejsze

Kość nacięta runą odkryta w kontekście wczesnosłowiańskim, co czyni ją pierwszym pismem wśród Słowian.

• Znalezisko kwestionuje przypuszczalną ostrą dychotomię między plemionami germańskimi a wczesnymi Słowianami w Europie Środkowej.

• Runologia, datowanie radiowęglowe i mikroskopia SEM zużycia w trakcie użytkowania potwierdziły autentyczność znaleziska.

• Wzbogacona w cel starożytna analiza DNA pozwoliła zidentyfikować kość jako Bos taurus. ”

tłum. google, pogrubienie moje

======

Edycja  2-03-2021 ostatniego zdania

Na wniosek blogerów nanotrol i Ex Oriente Lux – podaję wersję tego drugiego (dzięki Ex) oraz brzmienie w języku angielskim z oryginału badania.

Analiza starozytnych (ancient) DNA przy uzyciu technologii wzbogacenia (zwiekszenia) target( docelowych) molekul ( pochodzacych z calego genomu ) pozwoliła zidentyfikować kość jako Bos taurus.

Target-enriched ancient DNA analysis allowed the bone to be identified as Bos taurus.”

Jak widać spójny, techniczny, naukowy żargon genetyczny jest trudny w rozpoznaniu i mam tu spore braki (google również).

======

Co jeszcze piszą autorzy?

„Znalezisko jest pierwszą inskrypcją fuþark-u starszego, znalezioną w jakimkolwiek kontekście niegermańskim i sugeruje, że domniemani przodkowie współczesnych mówców słowiańskich zetknęli się z pismem znacznie wcześniej, niż sądzono.”

(tłum. moje)

więcej u źródła: https://www.salon24.pl/u/quahadi/1116196,slowianskie-runy-z-czech

Podziel się!