Histslov: Paratarajowie (Baratarajowie – Bracia) [Archiwum 2019]

Paratarajowie (Baratarajowie – Bracia)

 

Moneta Paratarajów z Arjuny. Około 150-165 r.n.e.. (fot. wikimedia)

Jednym z ludów wyrosłych ze wspólnego ario-słowiańskiego pnia byli także Paratarajowie (z sanskrytskiego: P/Barat(t)ama –  brat – Baratarajowie, tj. Bracia), którzy około VIII wieku p.n.e. napłynęli do wschodniej Anatolii i następnie przemieścili się w  rejon północnoafgańskiej Baktrii. Jak twierdził Herodot w dziele Geografia w V wieku p.n.e.,  państwo ich obejmowało ziemie północnego Iraku i zachodniej Persji. Pięć wieków później – w pierwszym stuleciu n.e. –   pod ich władztwem  znalazły się ziemie obejmujące południowo – wschodni  irański Sistan oraz Beludżystan w dzisiejszym południowo – zachodnim Pakistanie. Obszar ten  stanowił później część odrodzonego za panowania Sasanidów rozległego  imperium perskiego.  Władcy Paratarajów znani są głównie z zachowanych monet, które na awersie zazwyczaj prezentują popiersie konkretnego monarchy.  Na rewersie uwidaczniano znak swastyki – pradawny symbol solarny  – w języku aryjskim określany jako dobry znak, pomyślna wróżba, przynoszący szczęście.    Dzięki tłoczonym na monetach inskrypcjom  wiemy jakie imiona nosili  ich władcy.

Wśród nich można wymienić, między innymi: Yolamira,  (ok. 125-150 n.e.),  Bagamira,  (ok. 150 n.e.), Arjuna, (ok. 150-160 n.e.), Hvaramira,  (ok. 160-175 n.e.), Mirahvara, (ok. 175-185 n.e). Imiona te manifestują przynależność do grupy języków ario-słowiańskich oraz mając dokładnie taką samą konotację jak słowiańskie, wyraźnie wskazują na  tożsamość  i takąż proweniencję tego ludu.

by Histslov

Paratarajas

źródło: https://histslov.blog/2019/02/03/paratarajowie-baratarajowie-bracia/

Histslov to blog Bogusława Dębka, na którym publikacje pojawiają się stosunkowo rzadko – jednak są bardzo ciekawe. Gorąco polecam.

O Autorze i nie tylko, także o literaturze tematu poczytacie na stronie Histslov: https://histslov.blog/2018/11/01/histslov/

 

Podziel się!