Zdrojowa TV: Polskie Plemię Wolnych Ludzi – Ekocentrum ICPPC Stryszów, Jadwiga Łopata i Julian Rose: MY WOLNI LUDZIE!

Polskie Plemię Wolnych Ludzi – Ekocentrum ICPPC Stryszów

https://www.youtube.com/watch?v=zLIbCuKLhHQ

 

CENTRUM iCPPC http://eko-cel.pl

JADWiGA ŁOPATA GOSPODYNi EKOCENTRUM ICPPC STRYSZÓW PRZEDSTAWiA ZASADY AUTONOMiCZNOŚCi i NiEZALEŻNOŚCi ENERGETYCZNEJ i ŻYWNOŚCiOWEJ. ODNAWiALNE ŹRÓDŁA ENERGii i MĄDRE ŻYCiOWE WYBORY #samowystarczalnosc #niezaleznosc #oze POLSKiE PLEMiĘ WOLNEGO DUCHA EKOCENTRUM iCPPC STRYSZÓW JADWiGA ŁOPATA i JULiAN ROSE: MY WOLNi LUDZiE

Podziel się!