Prometej Wyzwolony: 1. Dusza czy geny? Co zawiaduje naszym życiem?; 2. Kozieradka czy Trigonella feonum graecum?; 3. Co znaczy zwrot „pa pa” – Ligatura PA

Dusza czy geny? Co zawiaduje naszym życiem?

 

1. Dusza czy geny? Co zawiaduje naszym życiem?

https://www.youtube.com/watch?v=kD_hr2bYJiw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR14MuCKSQhItTGVWtyjC4Gb91pUzLiEKvtqsC57UAh7ySMgy2pOGSyDjW4

 

2. KOZIERADKA czy TRIGONELLA FEONUM GRAECUM ?

https://www.youtube.com/watch?v=xA4tjEbTXUA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ReYCJCx4ToenIO5weM4bKJsMXcUBKxhyL6EZ1d6j7ns-8km2oQfRdDH8

 

3. CO ZNACZY ZWROT „PA PA” – LIGATURA PA

Litera „P” rozpoczynająca ligaturę „PA” ma kilka właściwości. Omówię ją w niedalekiej przyszłości – w tej publikacji chciałem się przyjrzeć bliżej ligaturze „PA”.
Bardzo ogólnie o „P”:
P – DOKONANIE, ZAKOŃCZENIE, POWTARZALNOŚĆ
Dodatkowo – litera P może rozpoczynać wyrazy, które opisują coś co występuje w PA-RACH np. policzki, pośladki, pięty, paznokcie, palce, piersi ( jedna – P-ierś, dwie – B-iust – kształty liter ), partner ( współuczestnik ).
Właściwości ligatury „PA” to P-rzeciwstawna sobie P-ara – plus jedno znaczenie dodatkowe.
Można powiedzieć, że specyfika tej ligatury to swoisty PA-RADOKS ( stwierdzenie, które zdaje się być samozaprzeczeniem ) bo jej właściwości „przeczą” jedna – drugiej.
Swoją drogą – wyraz PARA występuje w dwóch P-arach – a więc ma aż 4 znaczenia
PARA – pierwszy człon wyrazów oznaczających – nie, niby, prawie, wyrażający osłabienie lub zaprzeczenie podobieństwa do tego co zawiera druga część danego wyrazu ( np. para-militarny )
PARA – ciało w stanie lotnym
PARA – tchnienie, dech, dusza
PARA – o przedmiotach składających się z dwóch części
Przechodzę do właściwości ligartury „PA”.
1.
zwieńczenie” „nakrycie” „góra” „szczyt”.
2.
dół” „wgłębienie” „ubytek” „niziny”
3.
Dodatkowe znaczenie – „porządek” „ułożenie” „regularny kształt”
Tak jak to bywa z naszymi ligaturami ( patrz np. odcinek o „T” – nr 116 ) ich właściwości
często przenikają się i w wyrazach będących kwintesencją ligatury „PA” mogą występować dwa znaczenia – patrz np. PA-ństwo – zarówno organizacja – a więc porządek – jak i „zwieńczenie” – jednostka nadrzędna w stosunu do narodu.
Przyklady:
1. „zwieńczenie” „nakrycie” „góra” „szczyt”
PARA – ciało w stanie lotnym, „najwyższa” forma dla wody, która może być też zamarźnięta
PAPIEŻ – PA-PI-IE-EŻ – „zwieńczenie” kościoła
PARAFIA – PA-RA-FI-IA – „zwieńczenie” organizacji kościelnej na danym obszarze, porządek
PALATYN – wysoki urzędnik dworski – namiestnik, wojewoda – „zwieńczenie”
PAGODA – wieża o wielu piętrach – „zwieńczenie” na „zwieńczeniu”
PAPA – do krycia dachów – a więc „zwieńczenie zwieńczenia” ( 2 x PA )
PAGÓREK – wzniesienie, wypukłość – „zwieńczenie”
PANORAMA – rozległy widok z miejsca wysoko położonego – „zwieńczenie”
PANTAŁYK – nie wiadomo co ale można kogoś było z niego zbić – czyli związany z „górą”
PALEC – zakończenie, zwieńczenie ręki ( linie PA-PI-LARNE )
PAZNOKIEĆ, PAZUR – zwieńczenie palca
PANCERZ – cześć zbroi, „zwieńczenie”
PALTO – wierzchnie okrycie, „zwieńczenie”
PAŁAC – reprezentacyjny budynek np. dla głowy Państwa, „zwieńczenie”
PAMIĘĆ – zwieńczenie dokonań swoich bądź przodków utrwalona w umyśle
PAPIER – efekt finalny obróbki drewna, umożliwia zwieńczenie procesu myślowego ( zapis )
PAPIRUS – patrz – PAPIER
PAPILOT – używane do zakręcania loków – PA – zwieńczenie, PI – kształt
PAJĄK – duży, ozdobny żyrandol bądź ludowa ozdoba zwieszana u sufitu, „zwieńczenie”
PAKT – umowa, zwieńczenie negocjacji, rozmów
PARAFA – skrót podpisu – jego swoiste „zwieńczenie”
PARADA – uroczysta ceremonia – zwieńczenie np. święta
PARAFRAZA – rozwinięcie np. teksty literackiego – a więc jego zwieńczenie
PARAGON – dowó transakcji, jej zwieńczenie
PARAGRAF – zwieńczenie prawa, przepis prawny
PARA METR – stała – w określonych warunkach – wartość – a więc „zwieńczenie” cechy
PARASOL – zwieńczenie
PARAWAN – jw.
PAWLACZ – rodzaj półki pod sufitem, „góra”, „zwieńczenie”
PARCH – choroba roślin i skóry – plamy i narośla na spodzie ( zwieńczenie )
PARODIA – żartobliwe naśladownictwo danego utworu – swoiste „zwieńczenie”
PARTYTURA – szczegółowy zapis utworu, „zwieńczenie” pracy nad nim
PAS – zwieńczenie ubrania ( noszony na ubraniu – a nie pod )
PASTA – masa powstała ze zmieszania kilku substancji – „zwieńczenie” produkcji
PASZTET – mieszanka kilka gatunków – jak pasta –„zwieńczenie”
PATRON – opiekun, obrońca
2. „dół” „wgłębienie” „ubytek” „niziny”

więcej u źródła: Prometej Wyzwolony

Podziel się!