Speleoklub Bielsko – Biała: 2020.05.05 Akcja Świetlna – „podwójna”

2020.05.05 Akcja Świetlna – „podwójna”

nadesłał Jarosław Ornicz

Bardzo ciekawe, nie tylko ze względu na wynik. CB

Działamy pojedynczo lub w małych grupach.
Wiadomość o swojej działalności należy posłać do Jerzego Ganszera na adres ganszer@gmail.com
Osoby z poza klubu, które są mile widziane mogą podawać swoje klubowe /lub inne/ przynależności.

Po akcji można posłać wiadomość według schematu:

 

– miejsce obserwacji
– imię i nazwisko osób
– czy dawała świetlne sygnały
– miejsca zaobserwowaneŚwiecimy od 21.00 do 21.05Sprawozdawca nie będzie robił indywidualnych dochodzeń po akcji!_______________________Linia „Łużyce”

Bazując na rezultatach prowadzonych przez SBB „akcji świetlnych”, proponuję przeprowadzenie technicznie bardzo zbliżonej akcji, ale o charakterze eksploracyjno-doświadczalnym.
W artykule „Prehistoryczni strażnicy Beskidu Śląskiego” ( https://muzeum.bielsko.pl/pl/widziane-spod-ziemi/artykul/prehistoryczni-straznicy-beskidu-slaskiego ) , omawiającym prehistoryczne osadnictwo na obszarze Beskidu Zachodniego w czasach młodszej epoki brązu (1300-750 p.n.e.) i wczesnej epoki żelaza (750-400 p.n.e.), podniesiono następującą kwestię: „Warunki topograficzne usytuowania stanowisk nadają szczególny rys strukturze osadniczej, mającej z jednej strony walor obronny, z drugiej, pozwalający na kontrolę wzrokową otoczenia, a także wzajemną komunikację.”
Proponowana akcja miałaby na celu zweryfikowanie ww.kwestii, poprzez przesłanie sygnału świetlnego wzdłuż linii wyznaczonej przez poniższe punkty związane z osadnictwem pradziejowym:
1.G. Janikowa Grapa k. Jeleśni
2.G.Grojec k. Żywca
3.G. Trzy Kopce (Beskid Śląski)
4.G. Palenica k.Jaworza (Beskid Śląski)
5.G. Ostry (Beskid Śląski)
6.G.Lipowski Groń k. Ustronia (Beskid Śląski)
7.G.Tuł k. Lesznej Górnej (Beskid Śląski – Pogórze Cieszyńskie)
8. Cieszyn – Zamek.
Poniżej mapa z zaznaczonym przebiegiem linii sygnalizacyjnej. Łączna odległość pomiędzy punktem początkowym i końcowym to ok.60 km.
Szczegóły techniczne i organizacyjne akcji do omówienia po wstępnym zgłoszeniu się chętnych do obsadzenia poszczególnych stacji etapowych.
pozdr. Jarosław Ornicz

—————
Rezerwacja miejsc:
Tomasz Kochel – Ostry „Łużyce”
Ewa Rutkowska – Palenica „Łużyce”
Maria Węgrzynkiewicz – Palenica „Łużyce”
Jerzy Ganszer – Malinowska Skała
Paweł Gądek – Trzy Kopce „Łużyce”
Agnieszka Gądek – Trzy Kopce „Łużyce”
Rafał Konior – Janikowa Grapa koło Jeleśni  „Łużyce”
Beata Michalska-Kasperkiewicz –  Bucznik  „Łużyce – dodatkowy punkt” –
Bartłomiej Chruściel z małżonką – wzgórze zamkowe w Cieszynie „Łużyce”
Jarosław Ornicz – Lipowski Groń
Elżbieta Imielska – Magurka
„Znajomy znajomego” – Grojec „Łużyce”
Małgorzata Toczyłowska i Grzegorz  Więcek – Tuł „Łużyce”

Podziel się!