Speleoklub Bielsko – Biała: 2020.05.05 Akcja Świetlna – „podwójna”

2020.05.05 Akcja Świetlna – „podwójna”

nadesłał Jarosław Ornicz

Bardzo ciekawe, nie tylko ze względu na wynik. CB

Działamy pojedynczo lub w małych grupach.
Wiadomość o swojej działalności należy posłać do Jerzego Ganszera na adres ganszer@gmail.com
Osoby z poza klubu, które są mile widziane mogą podawać swoje klubowe /lub inne/ przynależności.

Po akcji można posłać wiadomość według schematu:

Czytaj dalej