Janusz Piontek, Beata Iwanek, Sergey Segeda – Antropologia o pochodzeniu Słowian.

Antropologia o pochodzeniu Słowian.

Zwracam uwagę na przedstawiony tutaj poniżej na mapie obszar prawdopodobnej STAROŻYTNEJ antropogenezy Słowian. Bez komentarza, rzecz ta jest znana od 2008 roku. CB

Więcej tutaj: https://www.academia.edu/36551313/Antropologia_o_pochodzeniu_S%C5%82owian?auto=download

 

PDF: Antropologia_o_pochodzeniu_Slowian

Podziel się!