O Edenie w Panonii, ale chyba jednak w Krainie Panów w Górach Panów na Uralu, po madziarsku

O Edenie w Panonii, ale chyba jednak w Krainie Panów

nadesłał Rafał Kopko Orlicki

To okropne mieć tak bliskiego Brata i tak go nic nie rozumieć jak ja. Daję bo może ktoś kto zna węgierski potrafi nam to jakoś streścić. Mnie się zdaje , że i na Węgrzech Siędzieje! – Rafał Kopko Orlicki.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=L8xvZ9CjJTg

 

Ten filmik jest przykładem, że w każdym kraju Europy Środkowej wzrasta świadomość własnych korzeni.

Jednocześnie pokazuje on, że dzieje się to w różnym tempie, a tempo to byłoby o wiele szybsze gdybyśmy posiadali doskonalsze narzędzia do tłumaczenia z innych języków niż posiadamy.

Mój apel a jednocześnie wskazówka dla polskich Start Upów IT jest następujący: Kto wydatnie udoskonali komputerowe i internetowe narzędzia translacyjne ten nie tylko wybitnie przyspieszy wymianę myśli przez Internet, ale przyspieszy POSTĘP we wszystkich krajach świata. Wielokrotnie natrafiam na okropne rafy w elektronicznym, komputerowym tłumaczeniu czy to z języka niemieckiego, czy z włoskiego, na  rafy w tłumaczeniu z języków słowiańskich, w tym z rosyjskiego czy bułgarskiego. Naprawdę ten kto wymyśli doskonalsze translatory, a do tego dobre translatory mowy  ze ścieżki dźwiękowej filmów, ten nie tylko popchnie cywilizację do przodu, ale i zarobi olbrzymi majątek. Stosunkowo dobrze tłumaczy się z angielskiego i francuskiego.

Tutaj mamy doskonały przykład, iż  prezentowane środowisko Wolnych Ludzi z Węgier wie już, że w Panonii pierwotną ludnością byli Panowie. Ja dodam, że my Polacy wiemy już od publikacji Księgi Ruty w roku 2013, że byli to Czaropanowie oraz znamy dobrze całe podanie o ich Wygnaniu z Gór Panów – z Uralu.

Droga Madziarów/ Hungarów/Huno-Awarów według nauki światowej wiodła właśnie mniej więcej z tamtego obszaru do Słowacji i na Nizinę Panów. Po klątwie Dziewów-Kraszów na Nizinę z Góry Kara (Karopanowie/Czaropanowie). Wiemy też, że byli to Słowiano-Ariowie.  Raj istniał więc pierwotnie nie w Panonii, ale w Górach Panów. A jeśli istniał rzeczywiście w Panonii, to zamieszkiwali go ludzie mówiący po słowiańsku, lub słowiano-aryjsku.

Niewykluczone, że wśród Słowiano-Ariów, Hunów i Awarów byli dużo wcześniej, np. 5000 lat temu,  ludzie, nawet duża ich grupa, mówiący po ugro-fińsku, jak dzisiejsi Węgrzy. Byliby to przodkowie rycerskiej elity, która zbrojnie w X wieku przybyła na wyludnione wojnami Słowian z Frankami i Niemcami ziemie Panonii. To wtedy owi wojownicy madziarscy narzucili , swój język madziarski (magyarski), po rozbiciu w roku 905 państwa Wielkomorawskiego, żyjącej tam ludności słowiańskiej, huno-awarskiej, Uhorzan/Ugorów/Ugrów – Ludzi Nizin (u hory/hary/góry) żyjących w zakolu/Łuku Karpat – kręgu Gór Harskich. Ci ludzie do dzisiaj żyją na Węgrzech stanowiąc większość. Dla nas jest to Ziemia Panów z Czaropanów – Karopanów/Haropanów wygnanych klątwą z Gór Panów – z Uralu. 

 Dlatego Polacy i Węgrzy wciąż czują się braćmi mimo przepaści języka jaka ich dzieli. I niech tak zostanie. Szanujmy język węgierski i kulturę jaką Madziarzy przynieśli ze sobą wzbogacając nią samo Serce Białego Lądu. Tylko na Bogów zróbmy coś, żeby z ich języka na polski i odwrotnie tłumaczyło się elektronicznie bez problemów! To jest jeden z priorytetów w ogóle dla Międzymorza, które obejmuje przecież kilkanaście różnych języków – w tym poza węgierskim także rumuński, albański, czy grecki.

Doskonalszy Tłumacz Komputerowy to będzie naprawdę wielki przełom w komunikacji internetowej, a Internet jest podstawą postępu myśli i integracji Ludzkości.

Podziel się!