Miasto i jedna z największych piramid na Ziemi sprzed 4300 lat odkryte w Chinach

Miasto i jedna z największych piramid na Ziemi sprzed 4300 lat

Piramida w Shimao

Sensacyjne odkrycie w Chinach, w pobliżu Muru Chińskiego. Odkryto miasto sprzed 4300 lat, którego ważny ośrodek stanowi piramida schodkowa wysokości wysokości około 70 metrów.

Piramida, została ozdobiona symbolami oczu oraz twarzami „antropomorficznymi” lub na wpół ludzko-zwierzęcymi. Obiekty te prawdopodobnie odwzorowywały bóstwa i nadawały piramidzie moc oraz religijny charakter. Ruiny zostały nazwane Shimao, ale ich oryginalna nazwa nie jest znana.

 

Twarz antropomorficzna – płaskorzeźba

Do tej pory sądzono, że miasto jest częścią Wielkiego Muru Chińskiego. Dopiero ostatnio okazało się, że jest ono znacznie starsze. Cywilizacja, która stworzyła miasto i piramidę w „Shimao” ponad 4300 lat temu, na długo przed zbudowaniem Wielkiego Muru, którego pierwsze fundamenty datuje się na 2700 lat, stanowi zaskoczenie i zagadkę. Starożytne miasto zajmowało obszar o powierzchni 400 hektarów, co czyni go jednym z największych odkrytych dotychczas obiektów tego typu na świecie, a piramida zajmuje 24 hektary. Odnaleziona symbolika sugeruje, że jest to pierwotna, północna kolebka późniejszych cywilizacji centralnych regionów państwa Środka. Świadczy to o przekazywaniu z północy uważanej dotychczas za peryferie chińskiej cywilizacji zdobyczy technicznych, kulturowych i umiejętności budowlanych na południe.  Jest to potwierdzenie pewnej ogólnej euro-azjatyckiej tendencji obserwowanej przez nas na przykład w Europie.

W przeciwieństwie do meksykańskich lub egipskich wersji piramid odpowiedników, Piramida Shimao nie była używana wyłącznie jako świątynia czy grobowiec, lecz jako cytadela z elementami światynnymi oraz miejsce zgromadzeń. Składa się na nią 11 masywnych tarasów, na których posadowiono liczne budynki najprawdopodobniej służące wyższym klasom społecznym – kapłanom, wojownikom czy kupcom.

W opisie odkrycia czytamy, że „na najwyższym stopniu piramidy były rozległe pałace zbudowane na ubitej ziemi, z drewnianymi filarami i dachówkami oraz znajdował się tam gigantyczny zbiornik wodny, w którym znaleziono odpady związane z codziennym życiem.”.

Archeolodzy odkryli w pobliżu ostrze miecza i noże:
„Dotychczasowe dowody sugerują, że schodkowy kompleks piramidowy funkcjonował nie tylko jako przestrzeń mieszkalna dla rządzących elit, ale także jako miejsce rzemieślniczych lub przemysłowych prac”. Naukowcy wyjaśniają, że zostało odkopanych kilka kamiennych murów z otwierającymi się bramami.

Twierdzą oni, że „przy wejściu do piramidy schodkowej znajdowały się wyrafinowane nadburcia [mury obronne], których konstrukcja sugeruje, że miały one zapewniać zarówno obronę, jak i bardzo ograniczony dostęp z zewnątrz”.

Natknięto się na kilka ofiarnych dołów z odciętymi ludzkimi głowami.

 

Dół z ludzkimi czaszkami w Shimao

„Koło zewnętrznej bramy wschodniej znaleziono sześć dołów z odciętymi ludzkimi głowami” – napisali archeolodzy – Analiza morfologiczna szczątków ludzkich sugeruje, że ofiary mogły być spokrewnione z mieszkańcami Zhukaigou, co może dalej sugerować, że zostały one zabrane do Shimao jako jeńcy”

 

Nadesłał HW

https://www.youtube.com/watch?v=bRk5B0Fll9E

Bardzo dobry artykuł nadesłany przez HW

https://www.iflscience.com/editors-blog/excavation-of-ancient-chinese-city-reveals-pyramid-and-human-sacrifices-that-could-rewrite-history/

Excavation Of Ancient Chinese City Reveals Pyramid And Human Sacrifices That Could Rewrite History

Pada tam zdanie następujące:

…Shimao znajduje się w regionie często opisywanym w chińskiej historii jako dom „barbarzyńców”. Choć niewiele wiadomo na temat starożytnego miasta, jego wielkość i zawiłość sugerują, że było ważne politycznie i gospodarczo w regionie. Budynki zbudowano z wydobytego w pobliżu piaskowca, którego samo wydobycie, transport i następnie budowa budynków z niego wymagały dużego nakładu pracy i wyrafinowania.

Weźmy na początek pałac piramidy zbudowany w centrum miasta. Zbudowany około 2300 r. p.n.e., 11-piętrowy budynek został wzmocniony kamiennych przyporami i murami obronnymi. W ścianach   piramidy i prawie każdej kamiennej konstrukcji znaleziono jadeitowe wypustki, narzędzia i inne dekoracje.

Wyjdźmy na zewnątrz, a znajdziemy się na dużym, otwartym placu, który prawdopodobnie był używany do celów rytualnych lub politycznych. Piramida widoczna jest wszędzie w obrębie osady, od mniejszych domów po magazyny i śmietniki. Pałac najprawdopodobniej był symbolem władzy elit miasta, a także miejscem rzemieślniczej lub przemysłowej produkcji.”…

Podziel się!