Rafał Kopko Orlicki: „Wszystko może być fałszywą flagą… Czy PiS oddaje Polskę Izraelowi? ”

Wszystko może być fałszywą flagą… Czy PiS oddaje Polskę Izraelowi?

„Wszystko może być fałszywą flagą…”

 

Mądra władza naszego podobno suwerennego kraju (warunek konieczny), podobnie jak rozsądnie działające w warunkach okupacji podziemne struktury niepodległościowe, ubezpieczają byt  narodu, opracowując różne możliwe warianty zagrożenia dla tego bytu, dla suwerenności państwa.

Dzięki temu, budują struktury zapobiegające przewidzianym i nieprzewidzianym zagrożeniom, działające sprawniej niż struktury powołane ad-hoc, zaskoczone sytuacją. Dysponujące odpowiednimi narzędziami operacyjnymi, środkami i wykształconymi dla tej pracy ludźmi, zweryfikowanymi pod kątem bezpieczeństwa operacyjnego.

Odpowiednimi, to oznacza, że przygotowanym odpowiednio do przewidzianego zagrożenia, najbardziej skuteczne.

Gdy przewidziane przez analityków takich struktur, operacje wymierzone przeciwko narodowi są realizowane, kontr – operacje naszych służb zostają odpowiednio poprowadzone,  zsynchronizowane, rozwinięte w działania zmniejszające skutki wrogich działań. Społeczeństwo, jest również do takich zagrożeń przygotowane. Niekiedy, udaje się wówczas rozwinąć strukturom państwa działania wczesno zapobiegawcze, jeszcze przed zaistnieniem zagrożenia, co jest najskuteczniejszą i najtańszą formą ochrony naszego państwa i narodu polskiego. Tak działały służby przedwojennej Rzeczypospolitej.

Dlatego, w interesie mojego ukochanego Narodu polskiego, pozwalam sobie w tym miejscu, spłodzić ten pozornie abstrakcyjny, z gruntu spiskowy artykuł;

 

 

 „Wszystko może być fałszywą flagą… Czy PiS oddaje Polskę Izraelowi? ”

 

Otóż jego założeniem, jest zupełnie hipotetyczna teza, że ustawa o IPN, która tak zbulwersowała Izrael i sefardyjskich Żydów w USA, może być kwazi/quasi patriotyczną zasłoną dymną, (szczególnie, że była jednak negocjowana z Izraelem) czyli tak zwaną operacją psycho – socjospoleczną, oszukanie społeczeństwa, manipulacją rządową, nazywaną fałszywą flagą. W celu sugerowania obrony Polski przed żydowskimi roszczeniami i oszczerstwami, aby tak naprawdę oddać Polskę po cichu, po części pod naciskami oburzonego świata, zagrożenia naszej suwerenności, za zgoda polskich relatywistów, na rzecz prożydowskich środowisk lub wręcz w pozornie suwerennym układzie o przyjaźni i współpracy wojskowej – Izraelowi.

 

Czy tego nie sugeruję nam, popieranie przez PiS korporocjanizmu? Zawarta; CEFTA, GMO, przymusu szczepień złej jakości i niebezpiecznymi szczepionkami depopulacyjnymi? Zwalczanie starożytnej historii Polski współpracą z Kościołem ją przekreślającą? Ćwiczenia naszego wojska w Izraelu? Wizyty Knessetu w Polsce. A teraz dotowanie Banku Morgana i budowa Muzeum Getta Warszawskiego? Gdy jeszcze nie mamy Muzeum Historii Polski, Muzeum Eksterminacji Polaków, Muzeum Zagłady Warszawy, Muzeum Strat Polski, Muzeum Polskich Ofiar Nazizmu i Komunizmu, Muzeum Polskich Sprawiedliwych, Muzeum Polaków – Ofiar Niemieckich i Rosyjskich Obozów Zagłady, Muzeum Wywiezionych na Sybir, Muzeum Ofiar UPA, Muzeum Zdrady Polski?

 

Czy wybranie Morawieckiego, Polaka żydowskiego pochodzenia, na Premiera RP, to świetny ruch PiS-u przeciwko roszczeniom żydowskim i oszczerstwom, czy też raczej realizacja tej operacji?

 

Wiemy doskonale, że podstawą naszego bytu narodowego, naszej suwerenności, pozytywnej przyszłości narodu polskiego, musi być drastyczny przyrost populacji polskiej do poziomu co najmniej Niemiec lub Ukrainy, czyli ok. 80 000 000 Polaków. Z obecnego 37 000 000. Plus, wzrost potencjału gospodarczego, w tym własnych – nowoczesnych technologii wojskowych, przekładając się na odpowiednio odstraszającą siłę obronną kraju.

 

PiS wie o tym również. Wie doskonale, że zacząć należy od potężnego, skokowego przyrostu naturalnego! Dlatego, wykorzystał tą oczywistą dla Polaków konieczność, pozbawionych paru milionów rodaków w wyniku trwałej emigracji „solidarnościowej” i bytowej w latach 1980 – 1990 – 2017 w liczbie ok. 5 000 000. To ogromna liczba, stracona przez Polskę nie przypadkowo. Odpowiednie operacje wrogich Polsce służb, państw i środowisk, tego dokonały. Nikt nie opuszcza swojej ojczyzny w takiej liczbie, bez powodu, bez jakiegoś przymusu! Chociażby najskuteczniejszego w wynaradawianiu, przymusu ekonomicznego, bytowego.

 

PiS, zdając sobie sprawę z nagłośnienia potrzeby odbudowania polskiej populacji (bliski upadek ZUS a przynajmniej wysokości emerytur spowodowały szok społeczny i zrozumienie tego problemu), narastającego oburzenia Polaków w kraju, na brak jakichkolwiek operacji rządowej PO przeciwdziałającej sprowadzeniu Polski do roli kraju „polskich delfinów”, czyli 20 000 000 Polaków, (podobno tyle tych ssaków żyje w Morzu Śródziemnym, co niektórzy politycy polscy żydowskiego pochodzenia przytaczali jako docelowy wzorzec przyszłej liczby Polaków),  wystartowało z hasłem wspomożenia polskiego przyrostu narodowego.

 

PiS, przedstawiła również metody, w jakich ma się to zrealizować, aby Polacy uwierzyli i udzielili realnego poparcia dla tej partii w wyborach. Te sposoby poprawy przyrostu, są jak najbardziej prawidłowe. Są to;

  • wzrost zarobków Polaków do godnego poziomu,
  • dostępność mieszkań,
  • dostępność pracy.

 

Narzędziami jakimi PiS chciał to osiągnąć, miały być:

  • skasowanie umów śmieciowych i podniesienie minimalnych wynagrodzeń,
  • program mieszkanie plus,
  • program 500 plus

 

I tutaj, moim zdaniem, pojawia się ewidentnie operacja fałszywej flagi o ile nie oczywista głupota rządzących, rozwiązania wybitnie socjalistyczne.

 

W efekcie;

Nie mamy do tej pory, po kilku latach rządów PiS, poważnego obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez drobnych i średnich przedsiębiorców polskich, ani skasowania morderczego ZUS. Co zdecydowanie podniosłoby rozwój polskiej przedsiębiorczości i przeciętne zarobki Polaków. Natomiast pomysły PiS, mają minimalne znaczenie ekonomiczne. Jednak, PiS  głośno się chwali, rzekomym, poważnym wzrostem wynagrodzeń. Co jest nieprawdą. Wynagrodzenia przeciętne, (nie mylić ze średnią na którą składają się wysokie wynagrodzenia vide partyjnej administracji publicznej), są poniżej wszelkiej godności, podstawowego poziomu bytowego. Mamy więc pierwszą zasłonę, stojące za nią kłamstwa. Na czyją prywatną inicjatywę gospodarczą, PiS tutaj liczy? Na przyjmowanych emigrantów z Izraela i Ukrainy?

 

Program mieszkanie plus, daje szansę na mieszkania obciążone wieloletnimi kredytami, dla bardzo nieznacznej liczby młodych Polaków. PiS nie uwolnił gruntów w zasobach Państwowej Agencji Nieruchomości, pod budownictwo, tylko naciska na samorządy aby pozbawiały się niemal za darmo ziemi w miastach, z której te samorządy żyją. To głupota, czy pozorne działanie, nastawione na niepowodzenie? Dlaczego PiS stara się w ten sposób zagęszczać polskie miasta, zamiast pozwolić Polakom budować nowe? Co byłoby korzystne w sytuacji zagrożenia wojennego oraz dla rozluźnienia infrastruktury, wykorzystania komunikacji istniejącej między miastami. A wiecie Państwo, że z zasobów ANR wszyscy dorośli Polacy, mogliby otrzymać po 200m2 działek budowlanych? Dlaczego ich im nie oddać za darmo, by sami się budowali, bez żadnych banksterskich kredytów? Skoro jest to nasza ziemia, a 60% tych gruntów nie nadaje się pod uprawę rolną, bo jest marnej jakości. Tutaj mamy kolejny program, który jest operacja spod fałszywej flagi, lub głupotą, nie wykorzystaniem naturealnego potencjału i majątku narodowego Polaków, dla Polaków.

 

Program 500 plus miał spowodować skok dzietności Polaków. Mieli rozmnażać się jak króliki, do czego nawet zachęcano wprost. W celu? Chyba PiS nie uwierzył, że taka reklama spowoduje skokowe udanie się Polaków do łóżek? Myślę, że chodziło w niej o odegranie roli partii mającej szczere intencje. Życzącej Polsce wzrostu populacji. Taki przekaz socjotechniczny lub …. Lub akt rozpaczy na niepowodzenie tego programu. Bo program ten, przyniósł wzrost o 30 000 Polaków więcej, w stosunku do roku za rządów PO. To jest nic! Kompletne nic! Za to koszt finansowy i deprawacyjny, ogromny. Te 500zł miesięcznie, zmniejszyło biedę tylko statystycznie, bo tak jest wyśrubowany poziom podstawowego dochodu socjalnego w dół. Lecz PiS, ten minimalny przyrost przedstawia jako ogromny sukces. A przy okazji uznał, że obszary biedy zmniejszyły się w Polsce o połowę! Dla mnie, jest to celowe zakłamywanie rzeczywistości, czyli operacja fałszywej flagi, jaką jest ten program. Większe korzyści dla każdej rodziny, w tym dla gospodarki narodowej, przyniosłoby sięgnięcie za te same pieniądze do świetnie zlokalizowanej w Polsce, płytkiej  geotermii, by produkować tani prąd. Ale PiS woli sprowadzać gaz tankowcami za układ z USA i budować elektrownie atomowe, a cenny węgiel zamiast przetwarzać, spalać.

 

Bezrobocie w Polsce zmalało o połowę, nie dzięki popytowi jaki PiS miałby wymienionymi  programami wywołać, tylko przez potężną emigrację zatrzymaną na zachodzie Europy, jaką wygenerowała PO i utrzymującego się braku w Polsce perspektyw na dobre życie, oraz zapowiedzi i realnemu wystąpieniu Anglii z UE, co wystraszyło Polaków przed nawet czasowymi powrotami.  Dzięki zatrzymaniu również pomocy socjalnej dla wielu grup bezrobotnych, co z kolei wymusiło podejmowanie przez nich pracy. Nie przez rozwój polskiej przedsiębiorczości, bo ten, spada na łeb i szyję. Całe miasta i miasteczka upadają w drobnym handlu, przedsiębiorczości. Najbardziej uczęszczane ulice. Pozostają na nich głównie; banki, knajpy, dyskoteki. Spójrzcie na Piotrkowską w Łodzi. Jaki tam jest bezruch w innych branżach na tej ulicy, jaka rotacja najemców, jakie wyludnienie w dni wolne od pracy. Tylko korporacyjne jednostki, jak supermarkety i banki, mają się ciągle naprawdę dobrze.

 

Zastanówmy się teraz, jak może być dalej z Polską, jeśli PiS faktycznie nas oszukuje programowo i prowadzi poważną operację fałszywej flagi? Nakreśloną na współpracę z innym krajem, w celu uczynienia z nas dwunarodowej społeczności? Czy to nie PiS-owcy mówią, że byliśmy takim podwójnym narodem a na monecie 10 – złotowej, z monetą Mieszka, są litery hebrajskie? Co oczywiście jest ich kłamstwami. I kto nakazał zatrzymanie dochodzenia i ekshumacji w Jedwabnem? Kto nie pozwalał na pozwanie Grossa, twierdząc, że to Polsce zaszkodzi, jak nie Lechu K? Jeśli PiS jest kierowane przez dobrane przez gen UB Kiszczaka, lewicowe środowisko spadkobierców PRL-u do Okrągłego Stołu, tamże wielu agentów, często Polaków słusznego pochodzenia – wybranych przez Boga do rządzenia Światem! Nie tylko Polską! To mamy program NWO gotowy w realizacji, pod ich egidą.

 

A może PiS, po prostu nie wierzy w Polskę wolną i woli oddać nas Izraelowi pośrednio, przez oddanie jego narodowi – środowiskom? Szczególnie, że ma ta partia pierwsze lobby na rzecz obcego kraju, tego właśnie, stworzone w naszym Sejmie. Co jest jawną kpiną, naruszeniem podstawowego obowiązku jakim jest reprezentowanie w sejmie interesów Polski i Polaków!!!

 

Kto dopisze dalszy scenariusz tej operacji , przeprowadzanej na żywej tkance naszego narodu?

 

Bo czyż PiS cokolwiek czyni po uchwaleniu ustawy o IPN, w sprawie promocji prawdziwej polskiej historii w licznych obcych językach? To jest aż tak niemożliwe, tak drogie i trudne? Czy broni nas przed nawałą oszczerstw czy raczej kuli uszy? Bo wiem, że broni nas Reduta Dobrego Imienia. Ale czy Rząd?

 

Ja osobiście (mailowo) podziękowałem J. Kaczyńskiemu za wprowadzenie ustawy o IPN, broniącej godności Polaków i prawdy o historii Polski z okresu ostatniej wojny. Jednak, jeśli dalej będziemy unikać działań koniecznych poza tą ustawą, nie tylko w obronie naszej narodowej godności ale i spowodowania rozwoju polskiej drobnej przedsiębiorczości, masowego przyrostu mieszkań dla Polaków, rzeczywiście godnego wzrostu wynagrodzeń, co zaowocuje prawdziwym wzrostem polskiej populacji, nie będę miał już więcej żadnych złudzeń. Zaś kiedy pojawią się kolejne działania pro izraelskie i prosefardyjskie, czyli propolityczno – korporacyjne, jak przytoczone na wstępie, to całą tą ustawę i program wyborczy PiS uznam za operację pod fałszywą flagą! Dawno przygotowaną poza granicami Polski. Naiwny nie jestem.

Chwalę każdego, gdy się należy, lecz ganię podobnie.

Czas pokaże, jak to wygląda naprawdę.

Myślę, że w tym roku się dowiemy, bo będzie to widać po dalszym upadku drobnej przedsiębiorczości i braku zdecydowanych działań promocji polskiej historii, zaś wspieraniu dalej głównie tej żydowskiej.

 

Do możliwego scenariusza wydarzeń, zamieszczam poniższe linki do filmów:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ilM2CjsCYxI

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UgpzVlXlQk

 

https://www.youtube.com/watch?v=9fb2XVCqXpI

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8GNy5euP_0

 

https://www.youtube.com/watch?v=u35odXNQgbQ

 

RKO

Podziel się!