Ratko Sudecký / Krížové výpravy proti Slovanom

Ratko Sudecký / Krížové výpravy proti Slovanom

Dla tych którzy nieco już osłuchali się z językiem słowackim i czeskim – Ratko Sudecki „Krzyżowe wyprawy przeciw Słowianom”. Te języki rozumie się intuicyjnie, tak jak góralszczyznę Podhala. Będę dawał tutaj więcej materiałów od naszych południowych sąsiadów, bo dzieje się tam nie mniej ciekawie niż w Polsce. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6un98EX4LI

Popularizačná konferencia Pôvodná kultúra Slovanov 2017 / Mgr. Ratko Sudecký vo svojom príspevku „Krížové výpravy proti Slovanom” oboznamuje účastníkov konferencie so zaujímavými informáciami o Slovanoch… Slovania sa vraj objavili v Európe z ničoho nič v siedmom storočí. Nik nevie, odkiaľ prišli, ani ako žili predtým, ale podľa germánskej teórie, ktorú nám nanútila „Svätá ríša rímska“, nemecký imperializmus a nacizmus, sme „nižšia rasa“, ktorá nie je dobrá na nič iné, len byť otrokmi, ktorým oni budú vládnuť. Našťastie, napriek inkvizícii, spaľovaniu knižníc a genocíde, ktorú nad nami robili, zachovalo sa dosť prameňov, ktoré vrhajú na dejiny celkom iné svetlo. Jedným z nich je staroveká Macedónia a Egypt. Viac informácií o konferencii nájdete na http://www.slavica.sk/projekty/povodn… Ďakujeme za váš záujem.

Podziel się!