Kroniki Historyczne: Kronika Norymberska i Bolesław Chrobry III król Sarmacji

Kronika Norymberska i Bolesław Chrobry III król Sarmacji

Kroniki historyczne, a zwłaszcza zagraniczne zawierające informacje dotyczące Polski nie są udostępniane on line w sieci. O tak ważnych publikacjach jak tłumaczenie Kroniki Miechowity nie wspomnę, gdyż nie żyjemy w normalnym kraju. Muszą to więc zrobić amatorzy. Poniżej przetłumaczony fragment dotyczący Polski z Kroniki Norymberskiej, zawierający drobną wiadomość, która trochę rozjaśni kwestię przyjęcie chrześcijaństwa w Polsce, przedstawiając ją inaczej, niż nam się to wmawia.

Kronika Norymberska zwana Kroniką Świata to jeden z najsłynniejszych inkunabułów. Autorem był Hartman Schedel, niemiecki lekarz, humanista i historyk. Kronika opisuje wydarzenia od biblijnej genezy świata do czasów współczesnych autorowi, największą uwagę poświęcając opisowi wydarzeń po narodzinach Jezusa Chrystusa.

Kronika Schedla to dzieło znane również z ogromnej ilości ilustracji. Zawierając przeszło 1800 drzeworytów, była najbardziej bogato ilustrowaną księgą swego okresu.Wśród rycin znajdziemy zarówno przedstawienia scen fantastycznych, potworów, sceny biblijne, ale również wizerunki papieży i władców czy widoki miast i mapy. Na końcu kroniki znajduje się kilka kart poświęconych Polsce, nazywanej wówczas Sarmacją.

Inkunabuł wydany w 1493 r. w norymberskiej oficynie wydawniczej Antona Kobergera z drzeworytniczymi ilustracjami pochodzącymi z pracowni Michała Wolgemuta i tekstem napisanym przez Hartmanna Schedla.

 

źródło: http://kronikihistoryczne.blogspot.com/2017/12/kronika-norymberska-i-bolesaw-chrobry.html

link do wydania łacińskiego

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi/t/text/pageviewer-idx?c=nur&cc=nur&idno=nur.001.0002&q1=age&node=nur.001.0002%3A12.24&page=root&frm=frameset&seq=649

link do wydania angielskiego

http://digicoll.library.wisc.edu/cgi/t/text/text-idx?c=nur;cc=nur;view=text;idno=nur.001.0004;rgn=div2;node=nur.001.0004%3A11.73

Poniżej zakupiłem i zleciłem tłumaczenie jeszcze z innego wydania łacińskiego, aby mieć porównanie z innymi wydaniami.  Fragment dotyczący Polski znajduje się na końcu kroniki.

Strona tytułowa, zrobiona z  zakupionego inkunabułu

[strona tytułowa] Zapis tego dzieła księgi kronik z rysunkami i wizerunkami od początku świata

 

powyżej dane, gdzie wydane facimile

 

Jest tu, uważny czytelniku, koniec księgi Kronik, skompilowanej przez epitomy i brewiaria, dzieło wszelako przewspaniałe, i przez męża najuczeńszego sporządzone. Zawiera bowiem czyny, wszelkie jakie są bardziej godne poznania, od początku świata, aż do tych klęsk naszych czasów; i poprawione zostało przez mężów najuczeńszych, by bardziej dopracowane się ukazało. Za zachęta zaś i prośbami roztropnych obywateli Sebalda Schreyera i Sebastiana Kamermaistera księgę tę wydrukował w Norymberdze pan Anton, przy współpracy wszakże matematyków bardzo doświadczonych w sztuce rysunku, Michaela Wolgemuta i Wilhelma Pleydenwurffa, dzięki których zręcznej i bardzo dokładnej staranności załączone zostały rysunki tak  miast, jak i znakomitych mężów. Ukończone dnia 12 lipca, roku Zbawienia naszego 1493.

więcej u źródła: http://kronikihistoryczne.blogspot.com/2017/12/kronika-norymberska-i-bolesaw-chrobry.html

Podziel się!