Szczodre Gody 2017: Zrzeszenie Słowian – Stowarzyszenie Kałdus – Rodzimy Kościół Polski

Szczodre Gody 2017 Stowarzyszenie Kałdus

Świąt białych, pachnących kołaczem,
skrzypiących śniegiem, iskrzących gwiazdami,
spędzonych wśród bliskich sercu ludzi,

w Rodzie, z Rodziną, z Dziadami.

 

W zdrowiu, w radości, w duchapełnej zabawie

Nowy Zasiew czarownym sposobem się tworzy.

Niech w Nowym Roku jasny Swarożyc

Wszelką radość i wszelki urodzaj Wam mnoży!

Kochani Słowianie!

Z okazji Szczodrych Godów, które rozpoczęły się wczorajszym Kraczunem i dzisiejszym Przesileniem, które trwać będą przez trzydniowe Staniesłońca aż do Szczodrego Wieczoru i dalej przez okres Zimowych Dziadów i Kolędy – życzymy Wam przede wszystkim duchapełnego przeżywania narodzin Światła, pięknych chwil w rodzinnym gronie, radości, miłości i zabawy. W ten nowy słoneczny kołobieg wejdźmy z nowymi siłami, nowymi pomysłami, z odnowioną twórczą mocą. Gdy w Szczodry Wieczór zabłyśnie Pierwsza Gwiazdka – niech i w nas zabłyśnie Nowe Światło!

Wszystkiego dobrego życzy Wam Zrzeszenie Słowian i Starosłowiańska Świątynia Światła Świata

Szczodre Gody Stowarzyszenia Kałdus opublikował na You Tube Leszek Ostoja Owsiany, Szczodre Gody Rodzimego Kościoła Polskiego – opublikowały Smaki z Polski

nadesłał Leliwa

Szczodre Gody z Drohiczyna z roku 2006 (Archiwum)  – dzikiejaro

 

https://www.youtube.com/watch?v=j7WkclYZxLY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=VLoEWxyUHNc

Szczodre Gody, Godowe Święto, Zimowe Staniesłońca Rodzimy Kościół Polski 2014 http://www.RKP.org.pl Chcesz pomóc w podtrzymywaniu rodzimych tradycji? Zapraszamy i zachęcamy do wsparcia naszej akcji: https://zrzutka.pl/rodzimowierczaziemia Film stanowi fragment przygotowywanego szerszego materiału, opracowywanego na podstawie broszury programowej związku: „Rodzimy Kościół Polski. Statut – Historia – Założenia programowe – Kult – Etyka – Obrzędy.” http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil… Nagranie można kopiować i rozpowszechniać pod warunkiem uznania autorstwa (wskazania pochodzenia pliku i powielenia niniejszej informacji) oraz pod warunkiem zachowania jego obecnej formy (bez dokonywania jakichkolwiek zmian w udostępnianym materiale). Wykorzystane grafiki użyte w filmie pochodzą z zasobów własnych Rodzimego Kościoła Polskiego oraz z zasobów Wikipedii udostępnionych na zasadzie licencji CC 3.0.

https://www.youtube.com/watch?v=pdFGOV7dG88

 

Podziel się!