Paweł Kukiz do PIS po ekspoze Morawieckiego. Co na to Ruch Wolnych Ludzi?

Paweł Kukiz domaga się od PIS zaprzestania działań mających doprowadzić do jedynowładztwa.  Bardzo to szlachetne, ale naiwne. Wiadomo, że po to obejmuje się rządy, aby jak najskuteczniej rządzić. W tym  wypadku także zmienić Konstytucję. Dążenie jakiejś siły politycznej do objęcia swoją władzą jak największego obszaru jest uzasadnione obiektywnie. Jedynym hamulcem może tu być prawo państwowe.

A co z innymi zarzutami z jego wystąpienia – na ile mają sens?

https://www.youtube.com/watch?v=79ETDVpaqTE

 

Na początek pojawiają się dwa główne zarzuty dotyczące niezrealizowanych, zaznaczmy – jak na razie –  obietnic PISu.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku – to zarzut bardzo sensowny, ponieważ dotyczy antywolnościowego podejścia systemowego PIS do Narodu i manipulacji hasłem WOLNOŚCI przez PIS. Tylko czy wystarczy przedstawić ten zarzut w ten sposób? Jednym zdaniem, bez głębokiej analizy  w kilku celnych punktach antywolnościowego sposobu myślenia i filozofii sprawowania władzy przez PIS?

Na drugim miejscu  znalazł się podatek VAT i inne podatki. Niby słusznie, tylko że Morawiecki w ekspoze powiedział właśnie, iż zamierza obniżyć podatek VAT – do tego ma zmierzać jego polityka gospodarcza.

Jeżeli mówi się o podatkach to należało powiedzieć o obłędzie podatkowym, o tym że te wszystkie podatki należy zastąpić jednym klarownym podatkiem obrotowym i kropka – bo to przy okazji oznacza likwidację rozdętej administracji skarbowej. Taki zarzut do PISu i Morawieckiego ma pełne uzasadnienie i głęboki sens.

Jeżeli Paweł Kukiz nie przedstawił w wystąpieniu swojego pomysłu na podatki to obydwa powyższe tematy, które poszły na pierwszy rzut należało zwyczajnie pominąć i skupić się na tym co zostało powiedziane na pozycjach 3 i 4:

3. Ordynacja Wyborcza cementująca system dwupartyjny – to bardzo poważny zarzut – najpoważniejszy z możliwych i to powinno być sednem wystąpienia Pawła Kukiza. Atak powinien być mocny i klarowny, bowiem PIS jest partią Okrągłego Stołu i powstaje pytanie, czy przypadkiem nie realizuje on polityki Okrągłostołowej. Wygląda na to, że tak. PO jest wciąż na tyle mocna, że groźba konserwacji tego Układu jest w pełni realna.

4. Wolności obywatelskie, wolności światopoglądowe i pominięcie przez Morawieckiego Zmiany Konstytucji – to kolejny sensowny zarzut. Ale czy nie należało dać przykładu:

a) Demokracji Bezpośredniej, której domagają się Młodzi Polacy!

b) Wolności lecznictwa chorób przewlekłych, kórych medycyna i Narodowy Instytut Onkologii nie jest w stanie zwalczyć tak jak nie jest w stanie pomóc ludziom z padaczka lekoodporną?

c) Manipulacji PISu zmierzających do wprowadzenia upraw GMO?!

d) Puszczy Białowieskiej i Masowej Wycinki Drzew w Polsce jako wzorcowego BŁĘDU i OBŁĘDU pokazującego do czego prowadzi realizacja polityki wbrew opinii i dążeniom Myślących Obywateli, których PIS pozbawia podmiotowości. To przecież dla PIS powinna być podstawowa lekcja do czego prowadzi antywolnościowa polityka tej partii.

Niestety reakcję Ruchu Kukiza na ekspoze Morawieckiego uważam za anemiczną, a przede wszystkim pozbawioną przedstawienia własnej wizji, która mogłaby przemówić do wyobraźni młodych Polaków. Wyglądało to tak jakby Paweł Kukiz zapomniał w ogóle o strategicznych punktach programowych Ruchu.

Widzę z tego, że nawet Paweł Kukiz znalazł się w szoku po wystąpieniu Morawieckiego, a po dwóch latach bytu w Sejmie cele programowe Ruchu Wolnościowego zaczęły mu się chyba rozmywać  i umykać pod naporem zwyczajnej walki parlamentarno-partyjnej o drobne cele bez strategicznego znaczenia – jak jakiś przywołany na koniec przez Kukiza obniżony VAT na książki elektroniczne itp.

Obecnie dla Ruchu Wolnościowego kluczowe jest przełamanie dwupartyjnego systemu władzy, który szykują nam Okrągłostołowcy: PIS i PO. To powinno być głównym celem Ruchu Kukiza w kolejnych, nadchodzących wyborach.

Ruch Wolnych Ludzi i Ruch Wolnej Polski musi nasilić walkę z IDEOLOGIĄ NIESZKODLIWOŚCI MONSANTO I RUNDAPU i doprowadzić ją w punkcie Ustawy Przeciw GMO w Polsce, do końca.

Walcząc „do ostatniej kropli krwi” o wolne ekologiczne rolnictwo dajemy dowody WIARYGODNOŚCI Ruchu Wolnych Ludzi i Ruchu Wolnej Polski.

Walcząc do „ostatniej kropli krwi” o Puszczę Białowieską dajemy dowody WIARYGODNOŚCI i poświecenia na serio naszym wolnościowym ideałom, jako Ruch Zielony Przyrodotwórczy (Zielona Moc) oraz dajemy praktyczne świadectwo swoich intencji i myślenia o przyszłych pokoleniach Polaków.

Walcząc w niezliczonych Ruchach Miejskich o Czyste Powietrze jesteśmy WIARYGODNI dla młodych Polaków, jako ruch troszczący się o podstawowe parametry czystości ekologicznej naszego kraju.

Tylko walcząc ze złodziejską reprywatyzacją przez Ruchy Społeczne, które tę walkę wygrywają, jak Miasto Jest Nasze w Warszawie, stajemy się jako Ruch Wolnych Ludzi WIARYGODNI

Walcząc „do ostatniej kropli krwi” o WOLNY DOSTĘP do ZIEMI i WODY dla Polaków jesteśmy WIARYGODNI jako Ruch Wolnej Polski.

Walcząc o dostęp Polaków do Medycyny Naturalnej i Ziołolecznictwa oraz przeciw szczepionkowemu przymusowi, jesteśmy WIARYGODNI dla Polaków jako Ruch Obywatelski, który ma na celu Dobro Przyszłych Pokoleń Polaków i faktycznie zdrowe korzenie Wolnej POLSKI.

Walcząc „do ostatniej kropli krwi” o Demokrację Bezpośrednią dla Polaków i o faktyczne obniżenie podatków (podatek obrotowy) jesteśmy WIARYGODNI i stajemy się realną alternatywą dla Polaków w przyszłych Wyborach Samorządowych , Sejmowych , Prezydenckich.

 

Paweł Kukiz powinien zatrzymać się na pięć minut przy okazji „rekonstrukcji” rządu PIS i wystąpienia Morawieckiego, pomyśleć przez chwilę strategicznie i przeprowadzić głęboką rekonstrukcję Ruchu Kukiz 15 w duchu Ruchu Wolnych Ludzi i Ruchu Wolnej Polski. Inaczej po prostu przegra.

 

Podziel się!