Marian Nosal: Dlaczego powinniśmy dbać o nasz polski genotyp?

Powodów jest kilka. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy Wolnym Ludem tej Ziemi i  z Prawa Przyrody należy się nam życie i  dalszy rozwój. Po drugie dlatego, że jesteśmy narodem dość specyficznym, tylko nie wszystko o  sobie wiemy. Szczególnie nasze osiągnięcia, które mieliśmy w  przeszłości są przed nami przez „polskich naukowców” i  „polskie media” ukrywane. Po trzecie dbamy o  siebie dlatego, że taka jest nasza tradycja i  tak chcemy.

A to próbka naszego Królewskiego Lechickiego genotypu pobrana przeze mnie w pięknych okolicznościach Kazimierza nad Wisłą 2 września 2012 roku w samo południe.
Zaraz zobaczymy, komu ten tak bliski naszym sercom genotyp przeszkadza i dlaczego.
fot M.N.

 

źródło: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/demografia/dlaczego_powinnismy_dbac/index,pl.html

Słowo „genotyp” brzmi technicznie, ale dla mnie zawiera ono też wszystkie wątki uczuciowe: Miłość, Oddanie i  Poświecenie, uczucia jakie Polacy zawsze do Swojego Narodu i  Kraju mieli.

Na początek uwaga terminologiczna: w  ścisłym sensie nie ma czegoś takiego, jak polski genotyp, czyli jakiś układ genów charakterystyczny dla każdego Polaka.

Istnieje natomiast pewna pula genów, na przykład haplogrup ojcowskich, czy matczynych DNA, osób zamieszkałych na naszych ziemiach, wraz z  chrakterystycznymi dla niej proporcjami statystycznymi.

Nasz Polski Genotyp jest wyjątkowo jednorodny, zawiera ponad 70% charakterystycznych dla Słowian haplogrup Y-DNA R1a oraz I.

Pod tym względem tylko niknący w  oczach i  intensywnie niemczony naród Łużyczan (około 70% R1a) oraz kasty braminów i  kszatrijów w  Indiach (około 80% R1a), są od nas lepsze.

I to jest właśnie nasz skarb narodowy, który powinniśmy chronić, jak nasz przemysł, rolnictwo, Przyrodę, czy słynne polskie cechy poczucia Wolności, Prawości i  Uczciwości.

Poza tym istnieje podejrzenie, że w  naszym zbiorowym genotypie przenosimy nie tylko biologiczne cechy, ale też te psychiczne, takie jak na przykład poczucie Wolności.

Studia nad historią narodów słowiańskich i  innych na to wskazują.

Badania genetyczne, choć na podstawowym poziomie bardzo ścisłe, nie wyjaśniły jeszcze wszystkich zależności między biologią, psychologią, socjologią, a  szczególnie między Duchowością, a  genetypem.

Wiemy natomiast, że związek z  Przodkami, Potomnymi i  z Przyrodą był i  jest dla Słowian kluczowy.

Nasz Ród, czyli genotyp, to nasza baza i  podstawa dalszego istnienia.

Być może to, co nazywam Polskim Genotypem, jest wyrażane tym, o  czym pisali nasi patriotyczni, a  czasami narodowo-mistyczni autorzy, tacy jak Mickiewicz, Słowacki, Norwid, czy Wyspiański?

Czy miłość i  wspieranie własnego Rodu i  Narodu jest rasizmem, nacionalizmem i  faszyzmem?

Jeżeli poczytamy źródła historyczne i  nasze media, to okaże się, ze taka postawa u  Niemców, Anglików, Amerykanów, Żydów, Arabów, nawet u  Rosjan i  u kilku innych narodów jest chwalona, a  u nas nie.

O siebie musimy zadbać sami, nikt tego za nas nie zrobi.

Najpierw ktoś może spytać, czy coś nam w  ogóle zagraża, a  jeżeli tak, to czy coś z  tym możemy zrobić.

Na obydwa pytania odpowiedź jest twierdząca.

W innych artykułach rozwijam ten temat, a  tu krótko podsumuję najważniejsze zagrożenia:

1) osłabienie ekonomiczne Narodu

2) osłabienie biologiczne Narodu

3) osłabienie ideologiczne Narodu

Osłabienie ekonomiczne i  zagrożenie biologicznego życia Narodu powoduje brak czasu na zastanawianie się nad zagrożeniami ideologicznymi, czyli kłamstwami propagandy Bankowego Rządu Światowego.

I koło sie zamyka, bo wroga ideologia źle wpływa na gospodarkę, a  więc i  na zdrowotność.

Kiedy zarabiasz 2000 zł miesięcznie, a  Twoje dzieci nie mają co jeść, to nie myślisz o  tym, że gazety całego świata piszą o  tym, że Polacy, to faszyści, naziści i  że to oni, a  nie Niemcy zabijali Żydów w  polskich, a  nie w  niemieckich obozach koncentracyjnych.

Albo zdajesz sobie sprawę z  tego, że to jest piramidalna (po naszemu kopcoidalna) bzdura, ale nie masz czasu protestować.

Bardzo Cię proszę – zmień to, znajdź chwilę czasu i  zaprotestuj.

Najlepiej w  Internecie, ale też na ulicy.

To niewiele kosztuje, a  jest to jedyna droga obrony przed następną depopulacją Narodu.

Pamiętaj, że kiedy Niemcy, a  głównie ich przywódca, Austriak, a  genetycznie Żyd (udowodnione badaniami genetycznymi) – Adolf Hitler, typowy sługa bankowy, przed II Wojną Światową straszył, że wybije inne rasy, czyli głównie swoich rodaków, biednych Żydów, ale też Słowian, to też nie wszyscy w  to wierzyli.

Dlatego nigdy nie lekceważ gróźb nadchodzących z  Zachodu (tych Wschodnich też nie lekceważ).

Teraz sobie wszyscy Hitlerem buzię wycierają, zamiast poszukać jego mocodawców.

Jak zwykle na winnych typują Polaków, bo Polska jest Sercem Świata i  potencjalnie najbogatszym krajem świata, więc każdy chciałby Ją obrabować.

A winnymi były jak zwykle banki i  korporacje światowe, siedliska religii lichwiarskiej, która wmawia nam, że materia jest ważniejsza niż Duch .

Między stanem naszej gospodarki i  siłą biologiczną narodu też istnieje duży związek.

Ekonomia jak najbardziej ma wpływ na kondycję zdrowotną.

Nasz Naród był osłabiany ekonomicznie i  oszukiwany.

Po 1989 roku odebrano Polsce przemysł i  rolnictwo wybudowane takim trudem przez naszych przodków, nawet jeszcze w  komunizmie.

W tej chwili nasza gospodarka jest nadal systematycznie podkopywana, kraj ma ogromne długi, a  Rodacy masowo są zadłużeni przy pomocy oszukańczej i  brutalnej lichwy.

„Polski Rząd”, obojętnie czy KOMUCH-owski, PO-wski, PIS-owski, czy jakis inny, jest po stronie banków niszczących nasz kraj.

Naszą gospodarkę utrzymuje tylko na takim poziomie, żebyśmy mogli krwiożerczym bankom spłacić „nasze” długi.

 

 

więcej u źródła: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/demografia/dlaczego_powinnismy_dbac/index,pl.html

Podziel się!