HRVATSKI ISTORICAR SOKIRAO SVET:Otkrio sam grobnicu najveceg srpskog vladara Aleksandra Makedonskog!

Otkrio sam grobnicu najveceg srpskog vladara Aleksandra Makedonskog!

Odkryłem grobowiec największego serbskiego władcy Aleksandra Macedońskiego! – Chorwacki historyk Sokirao Svet

Kasjopea Królowa Nieba – leży dokładnie po drugiej stronie Gwiazdy Polarnej w stosunku do Wielkiego Wozu. Kanda = Lampa, 

Niestety film tylko po chorwacku, bo na tłumaczenie nie mam czasu ani sił. Najciekawsze rzeczy są o wielkim kopcu ze znakiem Kasjopei – „W” i grobowcu Aleksandra Macedońskiego, o jego ulokowaniu względem Kasjopei. Jak wiecie Kasjopea kręci się dookoła Polaris (Gwiazdy Polarnej) wraz z Wielkim Wozem. Wielki Wóz tworzy Swastykę, a Kasjopea w kształcie litery W jest dokładnie po drugiej stronie Polaris i kręci się razem z Wozem wokół Polaris. Kiedy Wielki Wóz wyznacza Wiosnę to Kasjopeja Jesień, itd. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=55J07UErBZE

 

Prijavi se za praćenje ,podeli sa drugima i učestvuj u borbi protiv apsolutne blokade medija! Autorska prava za korišćene video zapise, fotografije i muzičke zapise trećih lica su u vlasništvu njihovih autora.

Krąg inkarnacji zamyka się tylko wtedy, kiedy człowiek jest pochowany w tym samym miejscu w którym się urodził  (jakby w tym samym kręgu miejscowym, w którym przyszedł na świat). Obwar, osada, sioło, gród – były obchodzone fizycznie świętym pochodem podczas obrzędów i zamykano w ten sposób magiczny/mogtyczny krąg: ofiarą – żertwą, modłą – mudrą, gędźbą – hudbą dzwonków i bębnów oraz trombit, gęśćbą – mową uroczystą, rzykaniem – zaklinaniem, przed dostępem „złego”. Kto się w tym kręgu narodził, w nim powinien, nie tyle umrzeć, co zostać pochowany/spopielony, do niego powinien wrócić fizycznie, cieleśnie, z najdalszego krańca Ziemi.

Dlatego Ziemia Swastyki, czyli między innymi Ziemia Świętego Krzyża (Świętokrzyska), Ziemia Harska i Nurska, Ziemia Lęchijska, Ziemia Wędyjska, Ziemia Budynów i Burów-Borzan (Hiperborejów) były Ziemiami Grobów Królewskich. Tu się oni rodzili i tutaj byli chowani. Gdziekolwiek władca nie poległby na Ziemi, przewożono jego ciało do Ziemi Grobów Królewskich i tu urządzano pochówek. Nie inaczej było z Aleksandrem Macedońskim o odkryciu grobu którego opowiada historyk Sokirao Svet. Bowiem tak jak Gwiazda Polarna jest Filarem/Słupem/ Knagą/Kłódzią, Drzewem Nieba i Ostoją Świata na Niebie, tak Król/Czar/Car jest owym Krakiem/Kołakiem/Filarem/Kłódzią/Kniagą i Ostoją Praw Przyrodzonych na Ziemi.

Kasjopea stoi pionowo nad geoglifem wyrytym w kamieniu nad omawianym w filmie kopcem w dniu narodzin Olega/Aleksandra Macedońskiego 21 lipca. Geoglif wskazuje jedną z jej gwiazd dokładnie tego dnia kiedy we właściwym punkcie rodzi się Słońce, ze wschodem, a wpierw wchodzący Orion zwiastuje wzejście Słońca, czyli Narodziny Króla. W tym wypadku Aleksandra MACEDOŃSKIEGO. To miejsce nazywa się Kanda co znaczy po macedońsku Lampa, Orion to Kandion. 

Geoglif znajduje się w prawo na południe od megalitycznego obserwatorium Kokino. Sveti Nikola to szczyt 626 metrów n.p.m. na wyspie Hvar, ale tutaj chodzi Pellę, która miałaby być jak rozumiem Bylą Zorą, macedońskim grodem Sveti Nikoli. Wszystko to wiąże się jak rozumiem z teorią o tym, iż Aleksander Macedoński nie został pochowany, jak powszechnie się sądzi, tam gdzie umarł, lecz tam gdzie się urodził, a także że być może nie umarł tylko abdykował dzieląc swoje cesarstwo i zmarł w miejscu swego urodzenia, gdzie został pochowany. 

Kokino

(maced. Кокино) – stanowisko archeologiczne w północno-wschodniej Macedonii z pozostałościami megalitycznego obserwatorium astronomicznego.

Stanowisko zostało odkryte przez archeologa Jowicę Stankowskiego z Muzeum Narodowego w Kumanowie w 2001 roku[1]. W 2002 fizyk Ǵore Cenew z planetarium w Skopju przeprowadził jego pierwsza analizę archeologiczno-astronomiczną[1]. Obserwatorium najprawdopodobniej powstało ok. 1800 p.n.e.[1]

W 2005 NASA umieściła Kokino na liście starożytnych obserwatoriów astronomicznych[3].

W styczniu 2009 rząd Macedonii zgłosił kandydaturę Kokino do wpisu na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO[2].

Obserwatorium zlokalizowane jest na dwóch występach skalnych, położonych na różnych wysokościach. Jego wymiary to 90 x 50 m[4]. W niższej, zachodniej, części stoją w rzędzie cztery kamienne „trony” orientowane w kierunku północ-południe, co umożliwiało siedzącym obserwacje wyższej platformy i wschodzących ciał niebieskich.

Badania archeologiczne wykazały, że „trony” służyły do przeprowadzania rytuału „połączenia” boga Słońca z władcą lokalnym, który miał być przedstawicielem boga na Ziemi. Rytuał odbywał się dokładnie w połowie lata (koniec lipca), kiedy słońce ukazywało się w wycięciu w bloku skalnym tuż pod najwyższym punktem obserwatorium. Wycięcie zostało bardzo precyzyjnie wykonane – odległość pomiędzy jego pionowymi ścianami odpowiada średnicy Słońca widzianej z „tronu” władcy. W dniu wyznaczającym połowę lata promień słońca pada dokładnie na „tron” władcy dzięki kolejnemu nacięciu w pionowej skale rozdzielającej obydwa występy. W dniu tym świętowano również zakończenie żniw, koniec cyklu rocznego a zarazem koniec panowania władcy – poprzez promień słońca padający na twarz władcy – połączenie z bogiem Słońca, odnawiał on władzę[2][4].

W skałach zlokalizowano siedem nacięć wskazujących miejsca wschodu Słońca i Księżyca[1][4]: trzy z nich wskazują miejsce wschodu Słońca podczas przesilenia letniego, przesilenia zimowego, a także równonocy wiosennej/równonocy jesiennej, a pozostałe cztery wyznaczają pozycje Księżyca[1][5]. Ponadto w skale znajdują się dwa dodatkowe nacięcia do wyznaczania kalendarza lunarnego[6], na podstawie którego określano kalendarz świąt[2].

 Byla Zora/Biała Zorza (Zorza Zaranna – Rannica) lub Miejsce Gdzie Rodzi się Słońce

Byla Zora or Bylazora was a city of the Paionians, situated along the banks of the Axios/Vardar river in ancient Paionia (the region is now part of the Republic of Macedonia). In pre-Roman times, it was the chief town and seat of the Paionian kings, a major Paionian city, along with Stobi. Paeonia was later conquered by the kingdom of Macedon and later still by Rome, and the city eventually waned away. The modern Veles is located on the site of ancient Bylazora. The literal direct translation of Byla Zora in Macedonian means ” white dawn ” ( Bela Zora ) or ‚Where the Sun Rises’ (Bila = where something is) Археолошкиот локалитет Била Зора во близината на Свети Николе нуди артефакти постари од 25 века

 

Biała Zorza lub Bylazora to miasto Paionians, położone u brzegów rzeki Axios / Vardar w starożytnej miejscowości Paionia (region jest obecnie częścią Republiki Macedonii). W czasach przedchrześcijańskich było to główne miasto i siedziba królów Paionian, duże miasto Paionian wraz z Stobi. Paeonia została później podbita przez królestwo Macedonii, a później jeszcze przez Rzym, a w końcu upadła. Nowoczesne Veles znajduje się na terenie dawnej Bylazory. Dosłowne tłumaczenie Byla Zora w języku macedońskim oznacza „biały świt” (Bela Zora) lub „Gdzie Słońce wschodzi” (Bila = gdzie jest coś)

Animacja jak biegnie Wielki Wóz i Kasjopea wokół Gwiazdy Polarnej

 

 

Podziel się!