kiki85uuu: Słowianie rys (Archiwum)

Słowianie rys

Z tym drobnym zastrzeżeniem, że pokrewieństwo genetyczne jest w tym przypadku najważniejszym bo praktycznie determinantem i jedynym ściśle wymiernym wskaźnikiem naszej SŁOWIAŃSKIEJ i POLSKIEJ ciągłości. DETERMINANTEM ponieważ to udowodniona od głębokiej starożytności na 100% ciągłość genetyczna determinuje wszystkie inne tworzące nasz etos składniki o jakich mówi kiki85uuu, a więc WIERZENIA, OBRZĘDY, TRADYCJĘ, JĘZYK i KULTURĘ.

Niezależnie bowiem od tego czy 6 000 lat p.n.e. nasi genetyczni przodkowie Y-DNA hg R1a mówili po lapońsku czy japońsku, wierzyli w Kosmitów albo w kwiat paproci, urządzali obrzęd pogrzebowy z ochrą czy całopaleniem, świętowali bardziej Przesilenie Letnie albo Zimowe, brali śluby pod Dębem czy Jemiołą, albo budowali wioski na planie koła lub kwadratu, to poprzez ciągłość dziejów doszło do tego, że DZISIAJ My Polacy, My Słowianie:

mówimy po polsku czy rosyjsku, albo czesku,

budujemy domy i wioski tak jak je dzisiaj budujemy,

świętujemy Przesilenia i Równonoce tak jak je dzisiaj świętujemy

i mamy taką kulturę oraz wierzymy w to, w co współcześnie wierzymy.

Wczoraj  jeździliśmy syrenkami i trabantami, dzisiaj jeździmy toyotami i nissanami, przedwczoraj używaliśmy rydwanu, jutro będziemy używać polskiego samochodu elektrycznego i transportować się z prędkością 1000 km/h próżniowcem, ale wciąż jesteśmy i będziemy już zawsze dziećmi tego samego ojca, pochodzącymi z tego samego rodzinnego domu – Domu Ariów czyli Scyto-Indo-Słowian.

Jesteśmy bowiem Owocującą Gałęzią tego samego scyto-indo-słowiańskiego Drzewa, którego Korzeniem są nasi genetyczni Przodkowie i ta jedyna nić nie podlega żadnej dyskusji, podczas gdy co do innych (mowy, uczestnictwa w strukturach plemiennych czy cywilizacjach) możemy z mniejszą lub większą pewnością dedukować na podstawie odkopywanych szczątków ludzi o haplogrupie R1a w różnych kulturach archeologicznych.

Haplogrupa R1a pozwala nam zidentyfikować ten Korzeń w zamierzchłej przeszłości i poprzez Pień i Konary dojść do dzisiejszej Korony Słowiańskiego Drzewa.

 

Identyfikowanie Słowian w PRZESZŁOŚCI jako ludzi noszących w sobie Y-DNA hg R1a nie oznacza, że  w dzisiejszej Polsce współczesnej tylko oni są Słowianami czy Polakami. Polskę współczesną tworzą ludzie o różnych haplogrupach, tak samo jak dawniej zawsze ją współtworzyli.

Polakiem jest każdy kto kocha naszą tradycję słowiańską, identyfikuje się dziejowo/historycznie z Nadwiślańskim Ośrodkiem Władzy, posiada obywatelstwo polskie  i szanuje polskie prawo. Wszyscy jesteśmy Polakami niezależnie od wyznania, czy od tego skąd się w dzisiejszej Polsce wzięliśmy.

Jan Matejko był pierwszym pokoleniem  po matce Niemce w Polsce i był Wielkim Polakiem, który całym swoim życiem i pracą dał tego dowody.

 

https://www.youtube.com/watch?v=qXkCG1IbeGE

Podziel się!