Marian Nosal – Nowa Polska Szkoła Ekonomii Uczciwości (NPSEU)

Ta publikacja Mariana Nosala, ze stycznia 2017, wpisuje się w dyskusję na temat Nowej Konstytucji Lechickiej. Polecam:

Gospodarka Polski, podobnie jak cała gospodarka światowa, a  przynajmniej główne jej nurty oparta jest na błędnych i  fałszywych założeniach. Społeczeństwo poprzez antypolską i  antysłowiańską propagandę jest ciągle przekonywane, że aktualnie obowiązujący model niesprawiedliwej ekonomii społecznej jest jedynym obowiązującym i  jedynym możliwym.

Piotr Robert Jankowski, lider Nowej Polskiej Szkoły Ekonomii Uczciwości. fot. M.N

 

Tej z  gruntu fałszywej narracji należy się przeciwstawić.

Gospodarka polska powinna należeć do nas, Polaków, a  nie do światowych krwio-i-pieniądzożerczych grup kapitałowych, grup nacisku, grup rządzących w  sposób nieuprawniony naszym życiem.

Dlatego wymyśliłem nową nazwę: Nowa Polska Szkoła Ekonomii Uczciwości (NPSEU).

Nazwa ta przyszła mi do głowy pod wpływem nauk kolegi Piotra Jankowskiego, wykładowcy i  eksperta Nawigatorów Jutra, szkoły, która kształci specjalistów od nowej, uczciwej ekonomii.

W naszym kraju politykę obcych, tak zwanych „grup nacisku”, a  tak naprawdę grup złodziejskich, realizują tak zwani „polscy politycy” i  ” tak zwane „polskie elity intelektualne”.

Użycie w  poprzednim zdaniu tylu cudzysłowów świadczy o  stopniu oszołomienia wrogą propagandą i  zakłamania społeczeństwa.

Panujące powszechnie fałsz i  wyzysk powodują, że trudno jest coś napisać jasno.

Przykładem może być fakt, że jeszcze niedawno nawet doktorzy ekonomii nie wiedzieli, że dolar emitowany jest nie przez jakąś agendę rządu USA, tylko przez instytucję prywatną, która czerpie z  tego lichwiarskiego procederu nadmierne zyski i  przy pomocy tego narzędzia rządzi światem.

Należy to zmienić i  przejść na jasny język Uczciwości.

Ktoś powinien w  końcu tym Paniom i  Panom, obcym agentom w  Polsce, powiedzieć „dość”.

Zacznijmy rządzić krajem bez pomocy osób uzależnionych od banków i  innych obcych agentur ekonomicznych, politycznych, czy wywiadowczych.

Naszą Polską, podobnie jak Islandczycy Islandią, potrafimy rządzić sami.

Nawiasem mówiąc nasi bracia Islandczycy, którzy wypędzili i  ukarali za oszustwa i  nadmierną lichwę swoich złodziejskich bankowców, mają w  swoich genach aż 23% prasłowiańskiej haplogrupy Y-DNA R1a!

Braliśmy więc udział, prawdopodobnie w  średniowieczu, w  tworzeniu tego wspaniałego społeczeństwa, badania genetyczne wykazują, że w  Islandii mamy 23% naszej słowiańskiej krwi wsród islandzkich Celtów (R1b-42%) i  Staroeuropejczyków (I1-29%) [1].

A ponieważ genotyp Prasłowian składał się nie tylko z  haplogrupy Y-DNA R1a, ale też z  haplogrupy Y-DNA I1, to znaczy, że co najmniej co czwarty Islandczyk jest genetycznie … Słowianiem.

Może stąd to poczucie wolności od banków.

Bierzmy z  nich przykład.

Obecność Słowian, architektury słowiańskiej, w  Islandii potwierdzają też badania archeologiczne.

A statki Słowian były lepsze od łodzi nordyckich Wikingów, z  którymi zresztą często nasi przodkowie współpracowali.

To była dygresja historyczno-internacjonalistyczna, pokazująca, jak wielu rzeczy nie wiemy, bo obce nam, ale niestety polskojęzyczne media o  tym nie mówią.

O tym, co jest korzystne dla Polaków, Słowian, czy innych Wolnych Ludów – milczą.

A stan świadomości, czy nieświadomosci narodu przelicza się na ekonomię, na pieniądze.

Nowa Polska Szkoła Ekonomii Uczciwości (NPSEU), to nowy sposób myślenia ekonomicznego reprezentowany między innymi przez jej lidera Piotra Roberta Jankowskiego.

O co w  NPSEU chodzi?

W skrócie można powiedzieć, że najważniejsza w  życiu polityczno-ekonomicznym jest uczciwość, prawdomówność i  budowa naturalnej i  sprawiedliwej gospodarki.

Takie jest na ten temat moje zdanie.

Co to oznacza w  praktyce?

 

więcej: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/ekonomia/nowa_polska_szkola/index,pl.html

 

Podziel się!