O Lechu, Czechu i Rusie – co mówi genetyka genealogiczna?

O Lechu, Czechu i Rusie – co mówi genetyka genealogiczna?

Genetyka genealogiczna pokazuje nam, że w legendzie o Lechu, Czechu i Rusie tkwi głęboka i PRASTARA , WRĘCZ STAROŻYTNA PRAWDA. Ta Bajna Opowieść sięga jednak nie tak jak chcieli jej niektórzy zapisywacze, nasi pierwsi kronikarze, czasów tuż przed dynastią Piastów i X wieku n.e. lecz 7000 lat przed naszą erą. Prawda naukowa o rodowodzie słowiańskich ludów nie jest też tak prosta jak to gdzieniegdzie zapisano. Zwłaszcza nie aż tak prosta, aby można ją było sprowadzić do trzech braci założycieli Scyto-Ario-Słowiańszczyzny (SIS).  Ale jak sami zobaczycie wcale nie odbiega od tej opowieści zbyt daleko. Pamiętano więc w średniowieczu w Po-Lachii, że w którymś kościele dzwoniło, ale nie do końca zapamiętano w którym i jak naprawdę brzmiał ów dźwięczny przekaz.

O Lechu, Czechu i Rusie

 

Cała Wieda, czyli wiedza o Niebie i Astronomii i System wierzeń hinduskich, łącznie z buddyzmem, wywodzi się od Wiary Przyrody i Wiedy Scytów, którzy byli ludzkim szczepem pochodzącym z KUJAW

– z dziadka R1a M417 – Pra-Pra-Słowiano-Isto-Skołoty I (Współtwórcy kultury ceramiki sznurowej i władcy plemion tejże kultury, kóra  jest praktycznie wytworem tejże mutacji aryjskiej M417 w całości),

– z ojca R1a Z647 – Pra-Pra-Słowiano-Isto-Skołoty II,

– z którego krwi pochodzi dwóch braci: Pra-Lecho-Czecho-Ruso-Isto-Weneda I, czyli hg R1a Z283 oraz Skołota hg R1a Z93.

– z Pra-Lecho-Czecho-Ruso-Isto-Wenedy I R1a Z283 narodził się jego syn: R1a Z282 – Pra-Lecho-Czecho-Ruso-Isto-Weneda II,

– a z niego trzej kolejni bracia:

R1a Z284 – Skandynawski (Rus),

R1a M458 – Lachsko-Haryjski (LechoCzech)

i R1a Z280 Wenedyjsko/Pomorsko-Istyjski/Bałtyjski (WenedoPalemon).

Tak oto wygląda naukowa prawda.

Według niej Rus (R1a Z284) był Słowianinem Skońskim, czyli tym który sam wyszedłszy z szeroko rozumianej Kujawji – Kultury Ceramiki Sznurowej sięgającej od Lechu po Don, opanował ziemie Skonu do Nawi (Skandynawii), gdzie żyły następnie kolejne jego pokolenia, a potem jego dzieci i wnuki wróciły do Ziemi Ojców, Ziemi UDona (Udyna, Odyna) nad Wisłę, Don i Dniepr.

Drugi z trzech braci z Kujawskiego Ojca to zamieszkujący cały czas nad Lechem, Renem, Wisłą, Odrą, Łabą, Dunajem, Dniestrem LechoCzech (R1a M458), którego wnuki poszły też w części później na wschód zakładając Moskwę. Tego prawomocnie możemy mianować Czechem lub Chorywem z legendy Ruskiej

Trzeci brat to Wendyjsko-Istyjski  (R1a Z280) potomek rodzica z Kujawi. To jego możemy nazwać najprawomocniej Lechem. Łybied czy też Weneda/Wenda z opowieści bajnej to założycielka Pomorskiej Ludności wenedyjsko-istyjskiej. Litwini o tychże swoich praojcach zapisali opowieść dotyczącą z całą pewnością Wenedów znanych spod Troi, o powrocie z zamorskich podbojów w Południowym Cesarstwie do ojczyzny nad Bałtyk Korsarza Palemona (Cesarza Palaka II). Co ciekawe to z jego krwi, krwi Lecha wywodzą się R1a Z92 – którzy obok Skołotów (R1a Z 93) podbili Centralną Azję. Czyżby to właśnie byli Scyci Królewscy oraz/lub Sarmaci?

Mniej więcej dokładnie to właśnie mówi Księga Tura „O Siedmiu Braciach i Siostrze Łabędzicy”, czy też jeszcze o Ptakowężycy Kąptordze, jako matce kolejnych trzech Skołockich Braci.

I te bardziej liczne warianty opowieści bajnej z Księgi Tura okazują się najbardziej prawdziwe, zgodne z tym co dzisiaj ustala naukowo genetyka. Ale również bajna opowieść o Lechu, Czechu i Rusie okazuje się nie mniej prawdziwa, chociaż niedokładnie taka jakiej życzyliby sobie Bracia Moskale. 

Podziel się!