Paweł Kukiz: 1. W Programie Rafała Ziemkiewicza; 2. Sumliński o Kukizie; 3. Jak rozpoznać informacyjną Agenturę Putina lub Berlina!

W Programie Rafała Ziemkiewicz


W Programie Rafała Ziemkiewicza

https://www.youtube.com/watch?v=F_6pyWbpNcU

W Programie Rafała Ziemkiewicza; Sumliński o Kukizie; Jak rozpoznać Agenturę

https://www.youtube.com/watch?v=0Rg7k9svGBE

Oczywiście wszyscy obawiamy się, by nie nastąpiła infiltracja Ruchu Kukiz’15 przez post-ubecję i „zagranicę” oraz postkomunistyczną „ulicę”. Póki co jestem spokojny – kilka kolejnych prób takich działań zostało w Kukiz’15 skutecznie zlikwidowanych. Podobnie jak w Zrzeszeniu Słowian. Ruch Wolnych Ludzi i Ruch Wolnej Polski nie może stać się zakładnikiem zagranicznych fundacji finansowanych przez Banksterkę Berlińską, Paryską, Nowojorską, Brukselską i Moskiewską, nie może być zakładnikiem służb specjalnych, ani sponsorów lewackich czy banksterskich w rodzaju Sorosa, Macrona, Merkel i byłych urzędników rządowych niemieckich , francuskich, amerykańskich, rosyjskich, czy grantów UE przyznawanych według klucza ideologii Eurokołchozu.

 

3. Jak rozpoznać informacyjną Agenturę Putina lub Berlina!

W DOBIE DZISIEJSZEJ WOJNY INFORMACYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ KREML I BERLIN PRZY POMOCY RÓŻNYCH NARZĘDZI MEDIALNYCH I ROZPOWSZECHNIANIA RÓŻNYCH ANTYPOLSKICH KŁAMSTW WAŻNE JEST BY ROZPOZNAWAĆ TE PORTALE I BLOGI KTÓRE POSŁUGUJĄC SIĘ JĘZYKIEM POLSKIM SŁUŻĄ OBCYM AGENTUROM WPŁYWU – ZWŁASZCZA MOSKIEWSKIEJ, A ZARAZ PO NIEJ NIEMIECKIEJ.

Narzędzia rozpoznawcze jakie każdy prosty człowiek w Polsce ma do dyspozycji i natychmiastowego zastosowania są proste:

Po pierwsze: Wejdź w Internecie na strony informacyjne

o fundacji,

o organizacji,

o firmie gospodarczej,

o firmie medialnej,

o osobie prywatnej prowadzącej działalność medialną

– informujące o prawdziwych właścicielach/akcjonariuszach/udziałowcach (oraz SPONSORACH/DARCZYŃCACH w wypadku NGO – czyli organizacji pozarządowych społecznościowych, osób prywatnych) danego blogu, portalu, telewizji, gazety, tygodnika kolorowego, radia, związku wyznaniowego, medium prywatnego innego rodzaju (reklama, marketing, badanie opinii publicznej, sondaże).

Skąd pochodzi kapitał właścicielski finansujący dane medium, w interesie tego kraju owo medium działa.

Jeśli nie znajdziesz tam interesujących wiadomości – jak na przykład znajdujesz je u Białczyńskiego w informacji o nim samym i całej jego zadrudze i przyjaciołach, albo w Internecie publicznym – gdzie jest podane, iż Bialczynski.pl to jest oficjalny Blog Czesława Białczyńskiego, którego nazwisko dodatkowo figuruje w nazwie blogu

wtedy:

Po drugie: wejdź na strony informacyjne gospodarcze w Internecie informujące o udziałowcach i kapitale spółek medialnych, przejęciach właścicielskich itp.

Jeżeli mamy do czynienia z finansowaniem przez obcokrajowy np niemiecki, rosyjski , amerykański, francuski, ukraiński i inny zagraniczny  kapitał lub sponsorów zagranicznych w wypadku fundacji i blogów czy portali i innych mediów informacyjnych – to takie media, blogi, strony internetowe działają informacyjnie na rzecz kapitału i sponsorów krajów z jakich pochodzą fundusze na ich działanie.

Jeżeli pochodzenie kapitału jest niejasne – np. Fundusze Inwestycyjne o mieszanym zagranicznym kapitale, to znaczy że mamy do czynienia za medium BANKSTERSKIM, które będzie rozpowszechniać treści służące NWO. 

Jeżeli te dwa sposoby nie pomogą, lub nie masz ochoty ślęczeć nad KRS-ami i innymi danymi właścicielskimi to jest sposób Trzeci:

Po trzecieNajprostszy test który pozwala wychwycić Putinowskie i Berlińskie Trolle i Media polskojęzyczne jest taki, że one zawsze przy okazji Polskich Rocznic Patriotycznych

albo milczą jak zaklęte,

albo mają do powiedzenia coś przeciw

– np. Konstytucji 3 Maja, Powstaniu Warszawskiemu i innym powstaniom polskim, Wyzwoleniu Polski spod okupacji w I Wojnie Światowej (np. Piłsudski agent niemiecki!) i w II Wojnie Światowej oraz Świętu 11 Listopada, Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej i Polsko-Białoruskiej, przeciw Międzymorzu/Trójmorzu lub coś antypolskiego – typu polskie obozy zagłady”, albo „polskie obozy śmierci”, albo mówią o współudziale Polaków w Holokauście, albo o Żołnierzach Niezłomnych to „zwykli mordercy”, albo Polacy to faszyści, ksenofobowie, rasiści itp. 

Ta trzecia metoda bywa zawodna, bo przecież konieczna jest dyskusja i krytyka niektórych wydarzeń historycznych, współczesnych politycznych i społecznych, czy kierunków polityki i racji stanu Polski współczesnej. Dlatego warto jednak wyśledzić zależności właścicielskie i sponsorskie.

Po czwarte: W wypadku osób prywatnych prowadzących polskojęzyczne blogi ważne jest czy w ogóle podają one jakiekolwiek informacje o sobie jako osobach na takich blogach, czy też ukrywają swoją tożsamość za zasłoną tytułów blogów.

Ukrywanie tożsamości jest wskazówką, że mamy do czynienia z Trollami – niekoniecznie putinowskimi czy berlińskimi – po prostu trollami – osobami które gdyby zostały zidentyfikowane z imienia i nazwiska łatwo zostałyby określone przez odbiorców informacji co do swoich intencji bądź kompetencji. Wskazówką pożyteczną są zawsze dane biograficzne prowadzącego medium informacyjne – jego osobista postawa czytelna z życiorysu i powiązania widoczne w publikacjach, których prowadzący informacyjną działalność publiczną bądź inną działalność publiczną, działalność dziennikarską , publicystyczną, literacką, redaktorską nigdy nie ukrywa.

Każdą osobę publiczna znaną z nazwiska i imienia prowadzącą medium informacyjne lub pracującą na rzecz takiego medium można prześwietlić według jej dokonań medialnych, całokształtu publicystyki i współpracy medialnej oraz poprzez dokonania w dziedzinie budowania Polskiego Patriotyzmu i poczucia Dumy Narodowej Polaków.

Zrzeszenie Słowian jest póki co finansowane wyłącznie ze składek i datków członków. Poniekąd jest to oczywisty test, że nie ma u nas żadnego tajnego sponsorowania, przez ukryte podmioty, które nie są członkami Zrzeszenia,  z tzw. Zachodu, czy tzw. Wschodu. Powoduje to, że mamy bardzo jak na razie ograniczone możliwości działania i opieramy się na wolontariacie wspólnoty słowiańskiej, która uczestniczy w Zrzeszeniu.

Zachęcam przedstawicieli organizacji wolnościowych, przyrodotwórczych, słowiańskich i rodzimowierczych do współuczestnictwa w Zrzeszeniu lub do utworzenia innej, dostępnej dla wszystkich chętnych Płaszczyzny Współdziałania tych organizacji wolnościowych, przyrodotwórczych, słowiańskich i rodzimowierczych, które wyznają ideę WOLNOŚCIOWĄ, czyli współuczestnictwa na równych prawach w Dobrowolnym Związku Plemion i decydowania o wspólnych działaniach PLEMIENNYCH na zasadach demokracji bezpośredniej, czyli wiecu. 

Mam tu na myśli wyłącznie te organizacje Słowian i Rodzimowierców oraz Wolnościowców, czy Ochrony Przyrody i Ziemi, które są finansowane przez Polaków z Polski, albo przez Polską Emigrację (polskie osoby fizyczne i podmioty prawa), a nie przez zagranicznych sponsorów bądź niepolskie podmioty ZAGRANICZNE służące obcym interesom. SPRAWA FINANSOWANIA NASZYCH DZIAŁAŃ MUSI BYĆ JAWNA I PRZEJRZYSTA.

 

 

Podziel się!