Jadwiga Chmielowska o Polsce i Ukrainie

Jadwiga Chmielowska o Polsce i Ukrainie

 

 

 

2014 [Archiwum]

https://www.youtube.com/watch?v=xXY5iQaJ0ug

 

2017

Wywiad z chuliganem – odc 39 – Jadwiga Chmielowska

https://www.youtube.com/watch?v=7XVRL6-uZ88

Encyklopedia Solidarności

Janina Jadwiga Chmielowska, ur. 29 VI 1954 w Sosnowcu. Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Automatyki i Informatyki (1978).

1974-1978 w SZSP i w Duszpasterstwie Akademickim. 1978-1981 projektantka oprogramowania systemów komputerowych w Instytucie Systemów Sterowania w Katowicach. 1978-1980 kolporterka niezależnych wydawnictw: „Robotnika”, „Opinii”, książek NOWej.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego w ISS, członek Zarządu MKZ Katowice; od II 1981 członek Koła Obrońców Ludzi Więzionych za Przekonania, następnie Regionalnego KOWzP. W VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, członek ZR.

13 XII 1981 – 1990 w ukryciu (m.in. w Gliwicach, Zabrzu, Bytomiu, Rycerce Górnej), 10 IV 1982 – 1 VIII 1990 poszukiwana listem gończym. 1982-1989 założycielka, przewodnicząca RKK „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, zaangażowana w druk i kolportaż prasy podziemnej, autorka w pismach podziemnych „WiS”, „PIK”, „Punkt”; 1985-1990 członek Solidarności Walczącej, przewodnicząca Oddziału katowickiego SW, 1988-1989 przewodnicząca krajowego Komitetu Wykonawczego SW; 1988-1993 współprzewodnicząca Autonomicznego Wydz. Wschodniego SW.

1990-1992 współorganizatorka Ośrodka Informacyjnego Wschód w Warszawie oraz Fundacji Wschodniej Wiedza. Współpracowniczka Instytutu na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (Institute for Democracy in Eastern Europe), publikowała na łamach „Uncaptive Minds”, miesięczników „Fortuna” i „Orientacja na Prawo”, zaangażowana w pomoc ugrupowaniom niepodległościowym w republikach sowieckich. W 1993 współredaktor „Biuletynu Wschodniego” wydawanego przez Instytut Obywatelski w Warszawie, doradca Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, redaktor „Dziennika Zachodniego”, 1993-1994 „Super Expresu”. 1993-1995 przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego RdR w Katowicach, 1997-2001 członek Zarządu Wojewódzkiego RS AWS w Katowicach. 1994-2000 redaktor w TVP SA Oddział Katowice, 1998-2001 współpracowniczka Redakcji Programów Wojskowych TVP SA w Warszawie, 2000-2005 niezależna producentka telewizyjna TV Niepokalanów. 1999-2000 pracownik Kuratorium Oświaty w Katowicach, od 2000 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Od 1994 członek SDP, 1994-2000 członek Zarządu Wojewódzkiego, od 2001 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej SDP w Katowicach, nast. Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej SDP. W 1998 absolwentka dziennikarskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim oraz Wyższego Kursu Obrony w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, 2000-2005 doktorantka Wydz. Filologii UŚ. 2002-2007 nauczyciel akademicki w Akademii Polonijnej w Częstochowie. W 2004 absolwentka Studium Społeczno-Pastoralnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej, w 2008 studium podyplomowego (przygotowanie pedagogiczne) w AP w Częstochowie. 2006-2009 członek Rady Nadzorczej Radia Katowice, od 2008 przewodnicząca Rady Programowej TVP Katowice. 2005-2009 wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym. Członek Stowarzyszenia Działaczy Niepodległościowych Nieprzejednani, od 2007 koordynator Porozumienia Organizacji Niepodległościowych.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Rząd RP na Uchodźstwie oraz Krzyżem Semper Fidelis przez Związek Solidarności Polskich Kombatantów (1990), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), orderem Za Zasługi Wobec Litwy (2009).

17 II 1981 – 1988 rozpracowywana przez Wydz. V-1/III KW MO/WUSW w Katowicach w ramach KE/SOR krypt. Elektra; 4 VI 1988 – 6 III 1990 przez Wydz. III-1/Inspektorat II WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

Jarosław Neja
Podziel się!