Jacek Bartosiak: Brama Smoleńska kluczem do Wielkiej Polski

8 minuta 20 sekund, Jacek Bartosiak mówi na czym była oparta siła Wielkiej Lechii – Bałtyk i Szlak Bursztynowy oraz jego kontrola strategiczna i jak się to przekłada na XXI wiek. 14 minuta 20 sekunda – Upadek Imperium Rzymskiego, Grecja i Wielka Scytia – Kijów, Chazaria – w roku 1000. CB

Fragmenty prelekcji dr Jacka Bartosiaka – spotkanie autorskie 08.05.2017 r. w warszawskiej księgarni „Książnica Polska”.
Brama Smoleńska jest kluczem dla pomyślności Polski.
Na przestrzeni między Odrą, Bałtykiem, Karpatami, Dnieprem, Dźwiną jest tyle punktów, które dają siłę, które zaczepiają szlaki komunikacyjne. Tak jak w życiu osobisty, tak też w geopolityce chodzi o dostęp do zasobów i o kontrolowanie szlaków komunikacyjnych. Te zasoby mogą być różne, niektórzy mają jedzenie u babci, niektórzy dobrą prace, drogę do podwórka, generalnie zrozumienie tego powoduje, że nie koncentrujemy się na rzeczach zbędnych.

https://www.youtube.com/watch?v=b48U5cSFMZE

 

Polska ma ogromne możliwości z punktu widzenia tego, gdzie jest położona. Trudno je wykorzystać ze względu na to, iż jest to trudne położenie, ale stwarzające niesamowite możliwości.
Polska jako szachownica, jako przestrzeń, w której poruszają się nasze życia, gdzie szukamy naszych szans życiowych, naszych dziewczyn i pieniędzy jest większa niż granice Rzeczpospolitej, a to wynika z geografii.
Geografia napina nas między Bramą Smoleńską, Dźwiną, Dnieprem, Karpatami, ujściem Dunaju do Morza Czarnego, Dniestru, Odrą, wyspą Uznam i cieśninami duńskimi.
To jest nasza przestrzeń.

https://www.youtube.com/watch?v=ZBVDG… – Geostrategy
https://www.youtube.com/watch?v=HkoxG… – Jacek Bartosiak
https://www.youtube.com/watch?v=sXt9G… – Radosław Pyffel
https://www.youtube.com/watch?v=asnCV… – Wojciech Szewko
https://www.youtube.com/watch?v=8Eq0G… – Chiny Geopolityka

Podziel się!