RudaWeb: Polska kolebka Ariów w segmentach DNA

Polska kolebka Ariów w segmentach DNA

Bardzo ważny artykuł na RudaWeb.

Najświeższe ustalenia genetyków wskazują, że jesteśmy najbliższymi potomkami nie tylko pierwszych Indoeuropejczyków, ale także pierwszych Europejczyków w ogóle. Genetykę genealogiczną i paleogenetykę traktuję jako bardzo ważną dla śledzenia losów rodów i narodów Słowian. Jednak nie śmiem uważać się za jakiegokolwiek znawcę tej gałęzi wiedzy i stąd zazwyczaj cytuję innych, łącznie z ich interpretacjami. Jako Web, mogę łączyć te ustalenia z wynikami wykopalisk archeologicznych czy opracowaniami i źródłami historycznymi – na tej podstawie wyciągam wnioski. Prowadzą mnie one do uznania ziem polskich za źródło, z którego wypłynęły kultury zwane indoeuropejskimi. Podobne rezultaty dają wyniki badań sięgających znacznie głębiej, niż czasy o których zazwyczaj tu piszę.

Tym razem nie tylko o haplogrupach ojcowskich, ale także o znacznie obszerniejszym badaniu genetycznym. Chodzi o paleogenetykę, analizującą w archeologicznych szczątkach ludzkich głównie geny autosomalne (aDNA), które przenosząc się poprzez związki płci, wyrażają pokrewieństwa bliższego lub dalszego środowiska danego człowieka. Ponieważ nasi Czytelnicy nie zawsze mają czas na zgłębianie różnych forów specjalistycznych, proponuję najciekawsze ustalenia z dyskusji pod artykułem na histmag.org „Skąd wzięli się Polacy?”. Zapisy danych z badań genetycznych za okres od 2015 r. do tegorocznych, przekazał tam komentator Atim, o którym można sądzić, że dysponuje dobrym dostępem do aktualnych baz międzynarodowych zespołów badawczych.

Polacy i Litwini – pierwsi Europejczycy

Atim przytacza najpierw starsze ustalenia zespołu Qiaomei Fu. Opublikowali oni wyniki badań genetycznych 51. szkieletów ludzkich epoki lodowcowej z okresu od 45 000 do 7 000 lat p.n.e.. Na podstawie segmentów genów autosomalnych udało się autorom ustalić pięć grup rodowych euroazjatyckich. Nie udało się im uzyskać odpowiednich segmentów do robienia porównań od dwóch próbek – najstarszych w Europie. To człowiek z Kostenek-14 nad Donem (haplogrupa C1b) sprzed około 37 000 lat p.n.e. oraz człowiek z jaskini Goyet (Q116) sprzed około 35 000 lat p.n.e.. Jednak porównanie ich genów autosomalnych udało się inną metodą rosyjskiemu genetykowi Sergiejowi Kozłowowi. Wykazał, że najbliższymi człowiekowi Goyet okazali się Polacy i Litwini. Ponadto geny Goyet tak upowszechniły się i tak są powiązane z innym dzisiejszymi populacjami, że uznano je za autosomy bazowe Europy. Jaskinia Goyet jest w Belgii nad rzeką Mozą, ale brak tam w pobliżu intensywnego pokrewieństwa. Jest ono tylko u nas, co oznacza, że człowiek z Goyet był migrantem z ziemi nadwiślańskiej. Badania kilku innych próbek potwierdziły ten związek z Polską.

więcej: https://rudaweb.pl/index.php/2017/06/11/polska-kolebka-ariow-w-segmentach-dna/

Podziel się!