RudaWeb: Słowiańskie mega warownie – wały od Wicina do Żmijowych

Słowiańskie mega warownie – wały od Wicina do Żmijowych

Tylko Wielki Mur Chiński jest większą konstrukcją stworzoną przez człowieka. Jednak o ile w sprawie azjatyckiej budowli pojawiło się wiele teorii negujących ich starożytne pochodzenie, to w przypadku wałów słowiańskich technologia w służbie historii pozwoliła ostatecznie określić, że ich początek sięga Starożytności. W obu przypadkach budowa wymagała silnych i dobrze zorganizowanych organizmów państwowych. W przypadku Chińczyków to pewnik przez nikogo nie podważany.

 

Jednak co do Słowian, to oczywiście tak monumentalna konstrukcja nie może o tym świadczyć. Przecież nasi przodkowie mogli jedynie jeść trawy i gryzonie wyłapywane przez tysiąclecia z bagien prypeckich w oczekiwaniu na dobrowolne opuszczenie siedzib przez legendarnych Goto-Germanów. Dlatego dopiero badania przeprowadzone metodami nauk ścisłych mogły pohamować bujną fantazję wpływowej części „oficjalnych” naukowców i publicystów. Wyniki ekspertyz radiowęglowych drewnianych elementów Wałów Żmijowych na Ukrainie wykazały, że wznoszono je pomiędzy II w. p.n.e. a VII w. n.e.. W tym czasie te ziemie od tysiącleci zamieszkiwali Słowianie, co niezbicie udowodnili genetycy.

Wyorane przez Żmija

Najstarszą z zachowanych do dziś linii Żmijowych Wałów jest położony na zachód od Kijowa 30-kilometrowy odcinek, którego powstanie datuje się na 150 r. p.n.e. Zdaniem ukraińskich archeologów miał chronić mieszkańców przed wojowniczymi Sarmatami. Również według tych samych naukowców, Żmijowe Wały mogły uchronić Słowiańszczyznę przed niszczącym atakiem Hunów w połowie V w. (chociaż są zwolennicy teorii, że Słowianie byli główną siłą armii Attyli). Najpotężniejszą częścią systemu, w całości rozciągniętego na 2 tys. km, jest Wielka Ściana Drewlańska na południowy zachód od Kijowa. To sześć leżących jeden za drugim wałów na północ od linii Żytomierz – Biała Cerkiew. W sumie tworzą zespół o głębokości obrony 150 km! Budowa tej części umocnień rozpoczęła się ok. 350 r.. Naukowcy wiążą je z zagrożeniem ze strony właśnie Hunów. Połowa IV w. to czas ich pierwszego najazdu, który położył kres obejmującemu Krym Królestwu Bosporańskiemu. Los południowych sąsiadów na tyle zaalarmował Słowian, że zabrali się do budowy umocnień, które powstrzymałyby nadciągającą ze stepów nawałę. Koniec prac i uzupełnienie systemu o linię Żytomierz – Fastów to pierwsza połowa VII w. Tym razem Żmijowe Wały miały posłużyć do obrony przed Awarami pustoszącymi przez kilka dziesięcioleci tereny Imperium Bizantyjskiego.

więcej:

Słowiańskie mega warownie – wały od Wicina do Żmijowych

Podziel się!