RudaWeb: Rusa na początku nie było

RudaWeb: Rusa na początku nie było

Pierwszy był Pan Jawan, a jego synami – Lech, Czech i… może Mech. Lech chorwacko-czesko-polski różni się od ormiańsko-ruskiego nie tylko właściwym imieniem, ale również pochodzeniem. Nasz Lech i odpowiadający mu ormiański Kuar są też starsi od jego odpowiednika znad Diepru.

W pracy „Krapina, Kijevo, Ararat” chorwacki historyk Stjepan Sakač przywołuje sowiecko-gruzińskiego językoznawcę Mikołaja Marra. Marr przeanalizował legendy o trzech braciach – ormiańską i ruską (Nestora). Doszedł do wniosku, że bracia symbolizują trzy gałęzi rodowe wyrastające z jednego wspólnego pnia. W ormiańskich przekazach z VI/VII wieku, autorstwa Zobiego Glaka, bohaterowie noszą imiona Kuar, Meltej i Chorean, i są synami książęcej pary wygnanej z Indii. Ormiański historyk opisał podobną do późniejszej, nestorowej, opowieść z XII w. – historię założenia miasta Kuar (Kiev) w kraju Poluni, przez trzech braci, o imionach Kuar, Mentery (Meltej), oraz Chorean (Kherean). Według Marra, brat Kuar odpowiada gałęzi kimeryjsko-scytyjskiej, Meltej – medyjskiej, a Horean – staroarmeńskiej. Natomiast zawarte w latopisie Nestora („Powesti wremiennych let”) imiona pierwszego i trzeciego brata – Kyj i Horiv – są tożsame z armeńskim Kuarem i Horeanem. Z kolei Meltej/Szczek odpowiada narodowi, którego symbolem (totemem) był Żmij. Według tej teorii w ormiańskiej legendzie trzeba szukać miejsca, z którego przybyli nestorowi Polanie – to kraina Paluni, w której Horean założył swój gród.

 

 

Taką wersję legendy miała potwierdzić tablica króla Urartu Sardura II z klinowymi napisami z VIII w. p.n.e. znaleziona przez gruzińskiego językoznawcę nad jeziorem Van w 1916 r.. Jest tam wspomniany naród Paluni – w zapisie chaldejsko-ormiańskim Pul-ua, które miało być przekształceniem z jeszcze starszej formy Pol-ua. W zamierzchłej prehistorii Pol-ua mieli osiedlić się nad środkowym Dnieprem i przejąć te tereny pokojowo lub zbrojnie od żyjących tu wcześniej Kimerów. Według Sakača, to pozostałość świadomości trzech bratnich narodów, do których w Europie zaliczył Czechów, wywodzących się według jego analizy z Pelazgów-Traków. Natomiast Leh to protoplasta rodu, który przybył jako Lezg również z rejonu Kaukazu. Z kolei Meh/Mech miałoby odpowiadać przodkowi Ormian. Chorwacki autor przywołuje, że najbliżsi sąsiedzi Gruzini nazywają ich So-mech (syn Meha). Natomiast sami Ormianie zamieszkujący okolice góry Ararat mówią o sobie Masik. Ponadto Biblia mówi o wywodzącym się od Jafeta rodzie jego syna Meszecha. Miał on zamieszkiwać tereny przylegające od południa do Araratu. Z kolei Jawan i jego potomni znaleźli się na północy Anatolii, nad południowymi wybrzeżami Morza Czarnego. Mieli stąd bardzo blisko do połączenia z Europą, które znikło ok. 5 600 r. p.n.e. w wyniku „potopu” – wylania Morza Czarnego i zerwania południowego połączenia lądowego Europy z Azją. Zgodnie z biblijnymi wywodami Jan/Jawan był ojcem Lecha i Czecha.

Ani Rus ani Mech, tylko Lech i Czech

więcej: https://rudaweb.pl/index.php/2017/03/06/rusa-na-poczatku-nie-bylo/

Podziel się!