11.11.2016 Duży krok Polski w stronę Międzymorza/Trójmorza (16+1 w Rydze)

11.11.2016 Duży krok Polski w stronę Międzymorza

trojmorze

Trójmorze/Międzymorze (to już nie 12, ale 16+1). Na obrazku nie pokazano flag krajów obecnych w tym porozumieniu: Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Macedonii. Oczywiście nie ma tutaj Białorusi i Ukrainy, ale one de facto są (docelowo 22+1).

Współpraca regionalna z Łotwą i Serbią oraz zacieśnienie relacji gospodarczych z Chinami. Premier Szydło rozmawiała w Rydze z premierami innych państw

fot. PAP/Radek Pietruszka

http://wpolityce.pl/swiat/314317-wspolpraca-regionalna-z-lotwa-i-serbia-oraz-zaciesnienie-relacji-gospodarczych-z-chinami-premier-szydlo-rozmawiala-w-rydze-z-premierami-innych-panstw

Chiński gigant górniczy wchodzi na polski rynek wydobycia węgla

opublikowano: 2 listopada 2016 roku, 10:54 | autor: Zespół wGospodarce.pl | kategorie: Biznes | tagi: Chiny, górnictwo, kopalnia, lubelskie

Delegacja inżynierów z China Coal na spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego oraz Zarządem Prairie Mining, fot. materiały prasowe
Delegacja inżynierów z China Coal na spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego oraz Zarządem Prairie Mining, fot. materiały prasowe

Premier Szydło otworzyła konferencję nt. rozwój Via Carpatia: „Zależy nam na tym, aby Polska była postrzegana właśnie przez takie inwestycje”

fot. Twitter/Kancelaria Premiera

Racjonalista.pl – Europa Środkowa powołała Inicjatywę Trójmorza pod patronatem Chin i USA

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,10032

Dokonano kolejnego ważnego kroku na drodze do budowy Międzymorza. W chorwackim Dubrowniku 12 państw Europy Środkowej na spotkaniu zatytułowanym „Wzmacnianie Europy: budowanie połączeń między Północą i Południem” powołało Inicjatywę Trójmorza oraz przyjęło wspólną deklarację o zacieśnieniu współpracy w zakresie energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki. Owa dwunastka to: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, Słowenia, Chorwacja, Rumunia oraz Bułgaria. Poza gospodarzem forum, prezydent Chorwacji, spotkanie zostało inaugurowane przez prezydenta Polski, który powiedział, że widzi w Trójmorzu europejskiego partnera Chin. Deklaracja Trójmorza została przyjęta w obecności przedstawicieli Chin, USA oraz Turcji. Przedstawiciel Chin Liu Haixing powiedział, że widzi w Trójmorzu partnera dla Nowego Jedwabnego Szlaku. Przedstawiciel USA, gen. James L. Jones, powiedział, że Trójmorze to nie tylko sprawa kluczowa dla rozwoju Europy, ale i dla jej bezpieczeństwa.

Inicjatywę Trójmorza należy traktować jako fragment szerszej strategii budowy Międzymorza — jest to blok unijny. Poza nim tworzony jest również wzmocniony sojusz reszty krajów Europy Środkowej, spoza UE. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło właśnie nowy harmonogram Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Ukraina-Białoruś na lata 2014-2020, o wartości ok. 500 mln zł (z funduszy unijnych). Rozszerza się zakres ruchu bezwizowego z Białorusią oraz podpisano porozumienie o współpracy w obszarze edukacji. Prezydent Polski był też jedyną głową obcego państwa na obchodach 25-lecia niepodległości Ukrainy, w efekcie czego, jak ujął to Paweł Kowal, w relacjach polsko-ukraińskich ponownie zaiskrzyło. Polska wyrasta na zdecydowanego lidera projektu Międzymorza Europy Środkowej, który konkretyzuje się coraz wyraźniej. Mariusz Agnosiewicz

 

Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Dubrovniku

Szanowna Pani Prezydent,
Ekscelencje,
Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie dziękuję Pani Prezydent za zaproszenie do udziału w Forum „Strenghtening Europe: Connecting North and South”. Doskonale pamiętam, jak niespełna rok temu — podczas 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ — spotkaliśmy się w Nowym Jorku, aby omówić perspektywę zacieśnienia współpracy krajów położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Od początku mojej prezydentury projekt pogłębiania więzów między państwami obszaru tzw. „Trójmorza” był stałym elementem agendy moich spotkań, zarówno tych dwustronnych, jak i wielostronnych. Ostatni rok jeszcze bardziej przekonał mnie o wielkim potencjale, jaki drzemie w krajach naszego regionu oraz w jego liderach. Dowodem tego jest nasze dzisiejsze spotkanie na Forum w Dubrowniku.

Wiele mówiło się, i mówi nadal, o tym, że potrzebujemy wzmocnienia regionalnej współpracy; że przyniesie ona naszym państwom oraz narodom wymierne korzyści. To oczywiście prawda. Dlatego niezbędna jest intensyfikacja naszych działań w tym zakresie.

Szanowni Państwo,

Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że kraje regionu „Trójmorza” to istotna część wspólnoty euroatlantyckiej. Nasze państwa chcą, i mają ku temu potencjał, by tę wspólnotę wzbogacać i aktywnie działać na rzecz jej rozwoju.

Dotychczas rozwój ten dokonywał się przede wszystkim na osi Wschód – Zachód. Pomimo niewątpliwego dorobku,który wypracowany został w rezultacie realizacji tego modelu działań, nie wykorzystuje on w pełni potencjału drzemiącego w krajach leżących między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Dlatego właśnie tak istotne znaczenie ma dziś wzbogacenie procesu europejskiej integracji poprzez budowę więzów i połączeń na osi Północ — Południe.

Aby taki scenariusz mógł ziścić się w pełnym wymiarze, konieczne jest zniuansowanie układu relacji pomiędzy „centrum” i wskazanymi przez nie „peryferiami”, którego istotą jest jednokierunkowy transfer rozwiązań politycznych, ekonomicznych i kulturowych. Bardzo często abstrahuje on od narodowej wrażliwości i lokalnego kontekstu, uwarunkowanego odmienną historią i tradycją.

więcej: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,10032

Międzymorze w budowie. Spotkanie Andrzeja Dudy

Międzymorze w budowie. Spotkanie Andrzeja Dudy

http://www.fronda.pl/a/chorwacja-chce-silnej-wspolpracy-z-polska-spotkanie-z-pad,57784.html

Prezydent Andrzej Duda wziął w Nowym Jorku udział w spotkaniu grupy „Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne”, którą tworzą kraje Europy Południowej i Środkowo-Wschodniej. Państwa wchodzące w jej skład chcą zacieśnienia współpracy – podaje „Polskie Radio”.

Grupę tworzą: Polska, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Austria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa i Węgry. Liderzy tych państw wykorzystali swą obecność na 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych do wspólnego spotkania.

– To była inicjatywa chorwacka, przedstawiona panu prezydentowi podczas obecności prezydent tego kraju w Polsce. Chodzi o współpracę w trzech obszarach: energetyki, transportowej i telekomunikacyjnej. Nie chodzi o tworzenie nowej politycznej, formalnej organizacji, ale o współpracę w ramach istniejących już sieci współpracy – powiedział prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Jak relacjonował Szczerski, prezydent Duda mówił o warunkach dobrej współpracy. – Mówił o trzech warunkach. O politycznym zaufaniu, żeby kraje się na siebie orientowały. Drugim warunkiem jest strategiczne planowanie. Mamy ostatnią szansę, żeby wykorzystać dla połączonej Europy Środkowo-Wschodniej pieniądze płynące z Unii Europejskiej. Andrzej Duda powiedział, ze musimy z unijnej perspektywy finansowej wyjść jako wspólnota, łańcuch państw połączonych politycznie-strategicznie i biznesowo – powiedział Szczerski.

Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o wspólne wykorzystywanie środków na infrastrukturę, która połączy kraje na osi Północ – Południe. – Trzeci warunek polega na tym, żeby wszystkie inicjatywy spinały się finansowo – dodał.

– Nowa inicjatywa wpisuje się w plan, o którym mówił prezydent Andrzej Duda od samego początku, w budowanie wspólnoty Bałtyk-Adriatyk-Morze Czarne. Dobrze, żeby to przybierało konkretne formy – podkreślił minister.

– W wielu wypowiedziach podczas spotkania pojawiało się coś, co jest antytezą tej współpracy, czyli projekt Nord Stream II, czyli inwestycja, która ma zwiększyć uzależnienie tej części Europy i nie ma charakteru biznesowego, tylko polityczny – dodał Szczerski.

bjad/Polskie Radio

 

Chiny wejdą na rynki Unii Europejskiej przez Ukrainę

aktualizacja: 10.11.2016, 13:45

Foto: Bloomberg

Rząd Chin chce stworzyć strefę wolnego handlu z Ukrainą. Dzięki niej chce „bocznymi drzwiami” wejść ze swoimi towarami na rynki unijne.

Chińczycy chcą skusić Ukrainę aby przyłączyli się do ich strefy wolnego handlu w ramach projektu Nowego Jedwabnego Szlaku. „Strona chińska zaproponowała na poziomie roboczym ambitny cel – utworzenie ukraińsko-chińskiej strefy wolnego handlu. Liczymy na zgłębienie tej kwestii przez stronę ukraińską” – powiedział Du Wei, ambasador Chińskiej Republiki Ludowej.

Według chińskiej dyplomacji współpraca dwustronna przyciągnie chińskie inwestycje m.in.: w rolnictwo, naukę i technikę, infrastrukturę, system finansowy, przemysł czy też w energetykę. Jest kolejna część chińskiej ofensywy gospodarczej w Europie Wschodniej. W sierpniu br. odbyło się w Kijowie posiedzenie chińsko-ukraińskiej komisji handlowo-gospodarczej.

Strona ukraińska na razie analizuje propozycję „Państwa Środka” i sprawdza jak ona wpłynie na opracowywaną przez rząd „Narodową Strategię Eksportu”. „Kiedy zostanie opracowana narodowa strategia eksportowa, będziemy mogli uważniej patrzeć na perspektywiczne rynki i to, w jaki sposób możemy zwiększyć dostęp do nich. Umowa o wolnym handlu to nie jedyny mechanizm obecności ukraińskich towarów na tym rynku” – mówi Natalia Mykolska, wiceminister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy.

Chińsko-ukraiński koń trojański dla Unii

Chiny chcą stworzyć na Ukrainie sieć przedsiębiorstw, które będą produkować na eksport przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej, korzystając z umowy o wolnym handlu, którą Ukraina zawarła z UE. Dzięki temu rząd Chin będzie mógł szybciej wejść bocznymi tylnymi ze swoimi towarami i usługami. Chińska Republika Ludowa jest drugim partnerem handlowym UE, lecz Bruksela nie spieszy się z oficjalnym i pełnym uwolnieniem handlu na linii Chiny – UE. Europejskim firmom bardziej zależy na wejściu na rynek chiński niż na konkurencji z silniejszymi i tańszymi firmami z Chin na rodzimym rynku unijnym. Część ekspertów obawia się, że chińska ekspansja przez Ukrainę mogłaby spowodować likwidację nawet 200 tys. miejsc pracy całej Unii.

Podziel się!

    © Czesław Białczyński