Tadeusz Prus Mroziński – 28 06 2016 Odbudowa MATRYCY MATKI ZIEMI

28 06 2016 Odbudowa MATRYCY MATKI ZIEMI

SSSSS s-1553ODBUDOWA MATRYCY ZIEMI 28.06.2016r.

Przesilenie letnie posiada swój ośmiodniowy cykl, podobnie jak święto Bożego Ciała obchodzonego w obecnym chrześcijaństwie , ów ośmiodniowy  cykl nazywa się oktawą Bożego Ciała. Z tym, że aby święto to zaburzało cykl Niebios obchodzone  jest pod zmienioną datą – jest to święto ruchome, oraz została zmieniona kolejność uroczystości. Otóż organizowana jest na początku Wielka Procesja, natomiast w dniach oktawy organizowane są małe procesje. Według tradycji słowiańskiej było to święto stałe i obchodzono je od dnia przesilenia letniego 20 lub 21 czerwca i przez osiem dni organizowano małe procesje z czterema stacjami odpowiadającymi czterem gwiazdom znajdującym się w znakach kardynalnych. Te cztery gwiazdy to Antares w gw. Orlena (Skorpiona) określanej jako Serce Orła; odpowiada Archaniołowi  Arielowi i ewangeliście św. Janowi , jest strażnikiem Zachodu i odpowiada za Równonoc Jesienną. Aldebaran gwiazda w gwiazdozbiorze Byka nazywana sercem Byka; odpowiada Archaniołowi Michałowi i ewangeliście św. Łukaszowi, jest strażnikiem wschodu i odpowiada za Równonoc Wiosenną. Wymienione dwie gwiazdy ze znaczną aktywnością działały w dawniejszych czasach. Natomiast obecnie do kulminacji aktywności dochodzą dwie pozostałe gwiazdy, a mianowicie gwiazda Regulus z gw. Lwa nazywana Sercem Króla Lwa; odpowiada Archaniołowi Rafaelowi i ewangeliście św. Markowi, jest strażnikiem południa i odpowiada za Przesilenie Letnie, oraz gwiazda o nazwie Fomalhaut  z gw. Wodnika nazywana Sercem Człowieka; odpowiada Archaniołowi Gabrielowi i jest strażnikiem północy i odpowiada za Przesilenie Zimowe.

Punktem kulminacyjnym owych świąt była organizowana Wielka Rytualna Procesja (precesja) poruszająca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara organizowana 28, bądź 29 czerwca zależnie od obliczeń astronomicznych. Procesja ta była organizowana dokładnie w momencie kulminacji (górowania) gwiazdozbioru Łabędzia, który to gwiazdozbiór kumuluje w tym czasie. W słowiańszczyźnie  ten gwiazdozbiór jest przypisany Bogini Ładzie patronce Ładu i Porządku Kosmicznego, w tej tradycji gwiazdozbiór ten skrywał Boga Najwyższego, jedna z centralnych gwiazd tej konstelacji Rho Cygni nosi nazwę Bożego Ciała.

 

http://apokalipsa-eden.bloog.pl/id,355143418,title,ODBUDOWA-MATRYCY-ZIEMI-28062016r,index.html

Przy określeniu tego święta posłużono się formą liczebnikową będąca również  terminem muzycznym, co jest pomocne w wyjaśnieniu tego święta. Otóż święto to organizowane w prawidłowej kolejności miało za zadanie odbudowę ośmiu ciał subtelnych człowieka z jego dziewiątym ciałem fizycznym, stąd nazwa Boże Ciało. Użycie terminu stosowanego w muzyce „oktawa” jest informacją, że przekaz Niebios następuje w formie dźwięku-muzyki sfer niebieskich, czyli Słowa Bożego. Prawidła osiągania harmonii ciał subtelnych zawarte są w dźwiękach i grafikach alfabetu głagolicowego , zaś ich kolejność jest ustalona przez wartości liczbowe poszczególnych liter.

  1. Ciało Fizyczne
  2. Ciało Eteryczne
  3. Ciało Astralne
  4. Ciało Mentalne
  5. Ciało Przyczynowe
  6. Ciało Buddialne
  7. Ciało Atmaniczne
  8. Ciało Anupadaka
  9. Ciało Adi

My Ludzie jako mieszkańcy kosmosu w czasie posiadania ludzkiego ciała, odbudowy tych ciał możemy dokonać poprzez rytuały w czasie przesilenia letniego. Nasza Ziemia również jako mieszkaniec Kosmosu i podlegająca tym samym prawom, dokonuje odbudowy swoich wszystkich ciał zgodnie z tym schematem, jednak odbywającym się w innych przedziałach czasowych. Jak odbudowa naszych ciał subtelnych jest odbudową pierwotnej matrycy człowieka tak odbudowa ciał subtelnych Ziemi jest odbudową jej Matrycy.

 

 

Szkic przedstawiający  warunki astronomiczne odbudowy matrycy Ziemi

Doczekaliśmy czasów, kiedy i Matce Ziemi przyszło odbudować swe Ciała Subtelne,  co zachodzi przy zbiegu czasów, możemy powiedzieć, że zjawisko takie zachodzi raz od stworzenia Naszego Świata. Zbieg czasów, czyli stworzenie Nowego Świata zachodzi wtedy kiedy czas 12 cykli przesuwania się punktów równonocy  pokryje się z czasem 10 cykli precesji osi ziemskiej.

12 x 24 150 lat daje nam 289 800 lat

10 x 28 980 lat daje nam 289 800 lat

Zbieg czasów możemy wyjaśnić tylko za pomocą położenia Ziemi w Świadomej Przestrzeni Międzygwiezdnej, której to patronuje Bogini Łada.

Takie zjawisko astronomiczne zachodzi wtedy kiedy punkty równonocy, czyli punkty  przecięcia orbity Ziemi z równikiem niebieskim znajdą się na tle określonych gwiazd. Punkt równonocy jesiennej znajdzie się na tle gwiazdy Regulus z gw. Lwa , zaś punkt równonocy wiosennej znajdzie się na tle gwiazdy Fomalhaut z gw. Wodnika.  Następnym warunkiem jest wskazywanie osi ziemskiej na gwiazdę Polaris, co tłumaczy się jako (Polak), wówczas gwiazdozbiór Łabędzia dokonuje skrajnej kulminacji na Niebiosach Gwiaździstych, czyli cieniuje Naszą Ziemię pod kątem prostym. Ze względu na kulistość Ziemi ten kąt prosty jest najdokładniejszy na szerokości geograficznej Polski.

To zjawisko astronomiczne w astrologii gwiazdowej określane jest jako nabycie tysiąca umiejętności, czyli stworzenie Nowego Świata.

Tadeusz Pruss Mroziński

Trebnicea 21.06.2016.

 

http://apokalipsa-eden.bloog.pl/id,355143418,title,ODBUDOWA-MATRYCY-ZIEMI-28062016r,index.html

Komentarz: Nasze Wielkie Spotkanie na Wiecu w Radzimowicach nie jest przypadkowe, sam Wiec co do miejsca i czasu nie jest przypadkowy – PRZYPADKÓW NIE MA. Taka też jest WAGA tej RZECZY w ISTNOŚCI ŚWIATŁA ŚWIATA.

Dzieją się Rzeczy Wielkie

CB

SSSSS s-1553

Podziel się!