Robert: W 225 rocznicę Konstytucji 3 Maja („Najpierw jesteśmy chrześcijanami, potem Polakami”).

225 rocznica Konstytucji 3 Maja (Najpierw jesteśmy chrześcijanami, potem Polakami)

flaga_polskaMam dosyć pieprzenia rządzących o doniosłej roli Kościoła Katolickiego w procesie cywilizowania i wyzwalania Polaków, czyli w działaniach dla Wolnej Polski i Wolności Polaków. Ta rządowa mitologia nie służy prawdzie ani wyzwoleniu Polaków ze zbrodniczych szponów Watykańskich. Nie będziemy nigdy wolni póki nie uwolnimy się z pęt tego międzynarodowego okultystycznego kartelu.

konstytucja

 Nie wypadało mi tego tekstu opublikować w chlubną rocznicę – ale taka jest prawda. Dodam od siebie, że po 1945 roku (1950) Kościół podpisał też pakt z CZERWONYMI, że będzie zwalczał zbrodnicze bandy podziemia antykomunistycznego, a także denuncjował i ekskomunikował księży współpracujących z Żołnierzami Wyklętymi – co znaczy denuncjował i zwalczał również samych Żołnierzy Wyklętych i Niezłomnych Polaków. Słynny z filmów „męczennik za Polskę” Wyszyński to po prostu propagandowa brednia! A w roku 1989 Kościół brał udział w Rozmowach w Magdalence i Porozumieniu Okrągłego Stołu – ZA PLECAMI POLAKÓW.

 

 

Jestem winny tę prostą i oczywistą prawdę wszystkim młodym Polakom, KTÓRZY UCZĄ SIĘ DOPIERO HISTORII, następnym pokoleniom, bo one ukształtują nasz kraj. Poczytajcie na Wikipedii:

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82nierze_wykl%C4%99ci

14 kwietnia 1950 roku Episkopat Polski podpisał porozumienie z władzami komunistycznymi. Punkt 8 porozumienia głosił, że Kościół katolicki, potępiając zgodnie ze swymi założeniami każdą zbrodnię, zwalczać będzie również zbrodniczą działalność band podziemia oraz będzie piętnował i karał konsekwencjami kanonicznymi duchownych, winnych udziału w jakiejkolwiek akcji podziemnej i antypaństwowej[20][21].”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%85g%C5%82y_St%C3%B3%C5%82_%28historia_Polski%29

Okrągły Stół – negocjacje prowadzone od 6 lutego do 4 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej (przedstawiciele Kościoła katolickiego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego). Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie. W obradach wszystkich zespołów, podzespołów i grup roboczych brało udział ok. 711 osób (uczestników, ekspertów i obserwatorów)[1].”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozmowy_w_Magdalence

Łącznie w rozmowach w Magdalence uczestniczyły 42 osoby[3]. W spotkaniach w Magdalence udział brali (w różnych zespołach i składach osobowych) ze strony władz: gen. Czesław Kiszczak, Stanisław Ciosek, Artur Bodnar, Jan Janowski, Jan Jarliński, Mieczysław Krajewski, Harald Matuszewski, Jerzy Ozdowski, Romuald Sosnowski, Bolesław Strużek, Jan Szczepański, Tadeusz Szymanek, Stanisław Wiśniewski, Andrzej Gdula, Bogdan Królewski, Janusz Reykowski, Aleksander Kwaśniewski, Ireneusz Sekuła, Jerzy Uziębło, Władysław Baka, Jan Błuszkowski, Leszek Grzybowski; ze strony opozycji solidarnościowej: Lech Wałęsa, Andrzej Stelmachowski, Władysław Frasyniuk, Lech Kaczyński, Władysław Liwak, Tadeusz Mazowiecki, Jacek Merkel, Alojzy Pietrzyk, Edward Radziewicz, Bronisław Geremek, Mieczysław Gil, Witold Trzeciakowski, Adam Michnik, Zbigniew Bujak, Jacek Kuroń, Andrzej Wielowieyski, Ryszard Bugaj; ponadto udział brali przedstawiciele Kościoła katolickiego: ks. Alojzy Orszulik, ks. abp Bronisław Dąbrowski, ks. bp Tadeusz Gocłowski.”

 

Robert: W 225 rocznicę Konstytucji 3 Maja

 

W 225 rocznicę Konstytucji 3 maja wiemy, że 14 miesięcy później było po wszystkim, Targowica, II rozbiór… A jak w tym wszystkim czuł się tak patriotyczny i heroiczny polski kościół i biały Papa w Roma? W dużym skrócie kiepsko. To opodatkowanie na rzecz 100 000 przyszłej armii w wysokości 20% dochodów kościół mocno zabolało….

….”Głównymi działaczami spisku pod nazwą „Targowica” byli: magnaci Franciszek Ksawery Branicki, Szczęsny Potocki i Seweryn Rzewuski , którzy zamach stanu przeprowadzili pod dyktando carycy Katarzyny II , biskupów polskich i papieża Piusa VI. Najbardziej czynnymi biskupami należącymi do targowicy byli: Józef Kossakowski ( biskup powieszony na mocy wyroku sądu na oczach ludu warszawskiego), Ignacy Massalski ( biskup powieszony przez lud Warszawy publicznie na Krakowskim Przedmieściu), Wojciech Skarszewski ( biskup skazany na śmierć przez powieszenie przez sąd a uniknął powieszenia przez wstawiennictwo Nuncjusza Papieskiego i Kościuszki ) i Michał Roman Sierakowski (biskup, który pełnił funkcję naczelnego kapelana konfederacji targowickiej). Prymas Polski Michał Poniatowski ( brat rodzony króla), był orędownikiem przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do Targowicy , co też nastąpiło.

 

Aleksander Świętochowski pisał: „Nigdy i nigdzie nie było tylu przedajnych biskupów” – mając na myśli hierarchów polskiego Kościoła, znajdujących się na służbie obcych dworów u schyłku I Rzeczpospolitej. Ocenę tę potwierdzają „teczki”, odkryte w zdobytej przez powstańców podczas insurekcji kościuszkowskiej w ambasadzie rosyjskiej. „Zaskoczony uchwaleniem dnia 3 maja 1791 roku konstytucji, nuncjusz papieski, Saluzzo, natychmiast donosił do Rzymu, że ustawa majowa była zamachem stanu. Kuria rzymska i polski kler obawiali się, że Polacy nie poprzestaną na Konstytucji, lecz pójdą dalej – wzorem rewolucji francuskiej – zlikwidują przywileje kleru, pozbawią ich wszelkich funkcji państwowych, położą rękę na jego majątku, a księży przeniosą na państwowe pensje. Zaborcy zaś gwarantowali Kościołowi nienaruszalność praw i dóbr. Watykan obawiał się też pomysłów uniezależniania od Rzymu i utworzenia polskiego Kościoła narodowego. Papież Pius VI dał Rosji zielone światło do wojny z Polską i jej rozbioru, kierując 24.02.1792 r. brewe dziękczynne do Katarzyny II, w którym nazwał ją heroiną stulecia i sławił jej podboje. Wśród nich wymienił pierwszy rozbiór Polski. Papież Pius VI, oficjalnie pobłogosławił targowicę i jej prace. Po zakończeniu sejmu hańby w Grodnie, uczczono II rozbiór Polski mszą świętą o godz.9:00 i podziękowano Panu Bogu uroczystym Te Deum. Biskup Kossakowski wziął od Rosjan 4 tys. dukatów w złocie za skaptowanie 60 posłów. Na pytanie dlaczego podpisał rozbiór Polski, odpowiedział bezczelnie: „Dlategom podpisał abym pieniądze wziął”. Pytany co ma na swoją obronę, oznajmił: „Osoba każdego biskupa święta jest i nietykalna.” Kossakowski z bratem Szymonem stał na czele targowiczan na Litwie, faktycznie przejął władzę nad Litwą przy pomocy wojsk rosyjskich. Po wyroku sądowym na oczach ludu warszawskiego został publicznie powieszony w czasie insurekcji kościuszkowskiej….”

Z wykładu powyżej o tym jak myśleli nasi przodkowie ” najpierw rodzimy się Polakami a potem stajemy się ….”

Poniżej, oficjalnie dzisiaj jest odwrotnie…. http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,24549,najpierw-jestesmy-chrzescijanami-potem-polakami.html

Pod tym linkiem możecie spojrzeć prosto w oczy biskupa – bezczelnego kłamcy!

 

Teraz w imieniu tychże BISKUPÓW PIS chce odebrać kobietom resztkę praw do władania własnym materialnym ciałem!

To po prostu hańba!

 

CB

Podziel się!