Bogowie u Białczyńskiego i Trentowskiego – część IV.1 Porównanie panetonów, dwie rekonstrukcje

Gaj Ruja clip_image002Gaj -Ruja

Zgodnie z zapowiedziami kontynuuję porównanie panteonu Bronisława Trentowskiego i jego prawidłowe odtworzenie, jako że ten wielki filozof  i jego olbrzymia praca dokonana w dziele Bożyca nie zasługuje ani na lekceważenie, ani na pobieżne potraktowanie, ani tym bardziej na ostracyzm na jaki skazała go skatoliczona „polska nauka” XIX i XX wieku.

Pokażę tutaj na razie dwie wstępne przymiarki do odczytania porządku panteonu Bronisława Trentowskiego w porównaniu do panteonu Czesława Białczyńskiego. Ważne są dwie uwagi.

©® by Czesław Białczyński & Jerzy Przybył

UWAGA 1

Pierwsze uporządkowanie to uporządkowanie funkcjonalne, gdzie podstawą jest tekst Bronisława Trentowskiego „Bożyca”, a panteon Cz. Białczyńskiego jest dopasowany do funkcji przedstawianych u B. Trentowskiego. Drugie podejście do uporządkowania to podejście etymologiczne, gdzie podstawą jest panteon Białczyńskiego, a postacie z panteonu Trentowskiego są przyporządkowane etymologicznie do układu funkcyjnego panteonu Białczyńskiego.

UWAGA 2

Ani jednego ani drugiego układu panteonu Trentowskiego (tak samo jak zresztą układu panteonu zaprezentowano w książce profesora Tadeusza Linknera, czyli roboczej wersji Bronisława Trentowskiego z jego zapisek), nie należy traktować  jak ostateczną wersję. Jednakże każda następna wersja jest coraz większym uściśleniem i przybliżeniem do wersji ostatecznej Paneteonu Bronisława Trentowskiego, który on w swojej Bożycy celowo przekształcił w taki sposób, aby nikt kto nie zna systemu Wiary Przyrodzonej nie był w stanie prawidłowo poskładać tego w system. Jednocześnie B. Trentowski zawarł w swoich notatkach wszystkie dane potrzebne do odtworzenia – stworzył zatem przez Bożycę rodzaj weneckiego lustra, które zniekształca,  odwraca a jednocześnie daje pełny wgląd.

Jaruna clip_image002Jaruna-Jaryło

Trentowski bogowie

Pierwsza przymiarka – funkcjonalna (bogowie Trentowskiego na pierwszym miejscu)

Krąg 1

 1. Jesse – (Jesza – Yassa) – Światłoświat

——————- Krąg 1

Krąg 2

 1. Trzygłów – Białoboga
 2. Helu – Czarnogłów

—————————– krąg 2

Krąg 3

 1. Ham – Hamboh Czerwony Boh – Lato-Ruja
 2. Biełboh – (Zima-Kolada)
 3. Czernoboh – Jesień
 4. Flins (Życiowrat-Sytiwrat) – Wskrzesiciel Zmarłych (Wiosna)

——————- krąg 3

Pozostałe kręgi

 1. Światowid – Dażbóg Świętowit (Dawca Dnia – Dziews-Deus)
 2. Nocena – Bodnyjak
 3. Jutroboh – Zorza 1
 4. Zdar – Zorza 2
 5. Wieczernica – Zorza 3
 6. Jutrzenica – Denga-Tęcza-Raduga

Swiezdy – Bogunowie Welesożary

 1. Świcz – Płonnetnik
 2. Kolada – Kolada
 3. Chworz – Chors
 4. Semergla – Ziemia
 5. Stryboh – Strzybóg
 6. Stryba – Stryja
 7. Mrakonos – Podag
 8. Mrakota – Pogoda

Stwolimy – Bogunowie Wielkoludy

 1. Hładolej – Perepułt
 2. Merot – Mor
 3. Ładon – Łado
 4. Łada – Łada
 5. Lel – Lelij
 6. Polel – Sowica
 7. Kuslak – Prowe
 8. Dyblik – Rudź

 

 1. Dziewa – Rodżana Przyroda

 

Królestwo Niebieskie – bogowie

 1. Perun – Perun
 2. Dażbóg – Dawca –Spor
 3. Radamas – Prawic
 4. Harwita (Gerwit-Jarowit) – Borewit-Borowił lub Ładziw
 5. Chason-Belin – Gogołada
 6. Lubicz – Kupała
 7. Radogost – Bożebóg-Radogost
 8. Baja-Baj – Plątwa
 9. Godun – Rujewit albo Kolada
 10. Poroniec – Dzieldzielija
 11. Pust – Kupała?
 12. Dobrogost – Posłaniec Podagżwik

Boginki weny – Piewalice, Marliwki, Wiednostki

Królestwo Niebieskie boginie

 1. Sławina – Perperuna – Slawa Perunata
 2. Tora-Turka – Wtorka – Radorada
 3. Żywiena-Bożena Radogódza – Bożeboga
 4. Daszba – Dodola
 5. Mudrzena-Modryca – Czsnota
 6. Mora-Marza – Rosza
 7. Przyśniena – Rada Zboża
 8. Cica-Mamicza – Cica
 9. Złota Baba – Śrecza
 10. Kupała – Dziewanna
 11. Ciota – Osidła
 12. Dziedzilia – Krasatina

Seja-Sejwina- Siejba; Wolusa-Woluta- pszenica; Czur-Czurpan (granice)

Królestwo Wodne

 1. Wodan – Wodo
 2. Mokosz – Makosz
 3. Pogwizd – Pogwizd
 4. Pochwist – Poświst
 5. Jeziernin – Wąda

– dalej Muran – Morza (Wodnik), Widlon – rzeki (Wodyca)

 1. Światybór – Boruta
 2. Nehoda – ŚląkwaWodna Żena?
 3. Mokośla – Mokosza
 4. Marna – Śląkwa – Dźdźa???
 5. Fertuna – Dyj

67. Leluja – Górskie Potoki

 1. Dziewonia – Dziewana
 2. Turosik – Rokita

Polkan – Belbuk (teraz widzę że Półkoń ruski)

Dodatkowe

 1. Ohnien – Watra
 2. Pogoda – Pogoda
 3. Oźwiena – Obiła
 4. Wołos – Wołos
 5. Jodut – Jagad – Jagodowa Baba Groźnica
 6. Dziewanna
 7. Rad – Usład (Spor?)
 8. Tolistowoj (Radość) – Rada Rodzica
 9. Wesna – Wiosna
 10. Morena – Marzana

Jesiznik – duszek Podagżyka lub Skalnik – numer 93

Pryja – Przyjaźń boginka miłosna numer 94

Krasnoludki

Hospodarzyki

Królestwo Piekielne lub Podziemne

 1. Peklenc – Weles
 2. Rugiewit – Sim
 3. Trzybek – Mor
 4. Bobo – Licho
 5. Ops – Mąd
 6. Nedza – Sądza-Kriwda
 7. Bida – Boda
 8. Dziw = Ładziwc = Harwita
 9. Pliwnik – Rudź
 10. Radon

Wieszczyce (boginki)

 1. Bystrzyca – Plątwa

Dracice (boginki)

 1. Marzanna

Sudyce (boginki)

 1. Nija – Nyja
 2. Wila – Wid-Wij

Lelki – Lelki (bogunowie)

 1. Śmigurst – Trysk pan Źródeł
 2. Barut-Herut – Boruta

Dydko, Dyda – i wiele innych – duchy pomocnicze – bogunowie str 94 książki

Morchołt = Upiór – zdusz

Koczkodan – demon – zdusz

 

JjeszaJesse komprJessa-Jastrub

Drugie podejście – etymologiczne:

U Białczyńskiego                         u Trentowskiego

 1. Światłoświat-Swąt             Światowid

————-

 1. Białoboga                                  Biełboh
 2. Czarnogłów                        Czernoboh

———

 1. Jesza-Jesień                      Jessa
 2. Ruja-Gaj                           Godun
 3. Jaruna-Jarowit                 Wesna
 4. Kolada-Kostroma           Kolada

———

 1. Dadźbóg                        Jutroboh
 2. Daboga                           Jutrzenica
 3. Zorza                              Wieczernica
 4. Denga-Raduga                 Radon
 5. Płon-Netnik                  Swiezdy(nik)
 6. Bożyc Bodnyjak                 Nocena

 

 1. Swarog                             Hamboh (Al-Hem-boh)
 2. Swara                              Dziewa
 3. Swarożyc                         Bystra-Bystr(zyc)a (BytRA)
 4. Watra                               Ohnien

 

 1. Perun                                    Perun
 2. Perperuna                             Swicz
 3. Perunic                                Poroniec
 4. Łysk                                     Przyśniena
 5. Ciosno                                 Turosik

 

 1. Spor                                   Rad-Usład
 2. Śrecza                              Złota Baba
 3. Wołos                               Wołos
 4. Rosza                              Dziewonia
 5. Rada Zboża                  Tolstiwoj

 

 1. Wodo                                     Wodan
 2. Wąda                                    Jeziernin
 3. Wodnik                               Śmirgust
 4. Wodnica                             Hładolej
 5. Śląkwa                                   Marna

 

 1. Sim                                          Rugiewit
 2. Ziemia                                      Semergla
 3. Skalnik                                      Mrakota
 4. Obiła                                       Oźwiena
 5. Ziemiennik                               Marza

 

 1. Borowił                                 Światybór
 2. Borana                                      Borewita
 3. Boruta                          Barut-Herut
 4. Rokita                                  Trzebek
 5. Belbuk                                   Did

 

 1. Strzybóg                                Stryboh
 2. Stryja                                  Stryba
 3. Pogwizd                               Pogwizd
 4. Świst                                 Pochwist
 5. Dyj-Poświściel                 Trzebek

 

 1. Makosz                          Mokosz
 2. Mokosza                            Mokośla
 3. Dola                              Daszba
 4. Wid-Wij                           Wila

 

 1. Przepląt                            Zdar
 2. Plątwa                               Baj Baja
 3. Licho                                   Bobo
 4. Mąd-Mętlik                         Kuślak

 

 1. Dziwień-Kupała                 Kupała
 2. Dziewanna                           Dziewanna
 3. Krasatina                             Lubicz
 4. Dzieldzielija                          Leluja

 

 1. Prowe                                 Radamas
 2. Czstnota                             Sławina
 3. Prawdziwc-Prawota           Mudrzena-Modra
 4. Sądza                                  Ciota

 

 1. Radogost                                Radogost
 2. Radogódza                          Żywiena-Bożena
 3. Boda                                   Bida-Nędza
 4. Cica Warza                       Cica-Mamela

 

 1. Rgieł                                    Dażbog (Darzbóg)
 2. Reża-Ragana                     Fertuna
 3. Rgiełc                                 Jesiznik
 4. Żywie                                    Siwa Dziewa

 

 1. Chors                                   Chworz
 2. Chorsina                             Mora
 3. Księżyc-Chorsiniec            Czur
 4. Chorsawa                         Morena-Pust

 

 1. Rod                                            Helu
 2. Rodżana-Przyroda              Życiowrat
 3. Rudź                                    Ops-Pliwnik
 4. Rada-Rodzica                    Tora-Torka-Wtorka

 

 1. Łado                                             Ładon
 2. Łada                                            Łada
 3. Ładziw-Dziw                                Harwita
 4. Gogołada                                 Hason-Belin

 

 1. Podag                                     Mrakonos
 2. Pogoda                                Mrakota-Pogoda
 3. Ostoja-Osidła                             Nehoda
 4. Podagżwik-Posłaniec              Dobrogost

 

 1. Mor                                              Merot
 2. Marzanna                                    Marzanna
 3. Zmora                                             Dyblik
 4. Groźnica                               Jodut-Jagad

 

 1. Weles                                                  Peklenc
 2. Nyja                                                      Nija
 3. Sowica-Polel                                          Polel
 4. Lelij                                                       Lel

—————

 1. Swątboda Flins – Wskrzesiciel Zmarłych

Kostroma clip_image002Kostroma-Kolada

cdn

Podziel się!