NTV – Jacek Sokal: Era wiary czy era wiedzy? Fizyka Wszechświata część 4.

https://www.youtube.com/watch?v=d_hKt7D8sAk

 

Wspaniały apel-zachęta do sobotnich medytacji.W jedności siła. Zróbmy coś dla siebie i Matki Ziemi. Bardzo interesująca rozmowa przekazana prostym, zrozumiałym językiem w miłej, serdecznej atmosferze.
Tylko jedna uwaga z mojej strony: widzę tutaj mylenie pojęcia WIARA i RELIGIA, które zostały zrównane oraz dziwne zróżnicowanie pojęcia wiara i wiedza. Wiedza jest tylko wiarą opartą o obserwację własną – wiedza racjonalna, albo opartą o autorytety naukowe i doświadczenie naukowe – wiedza naukowa, albo opartą o księgi objawione – wiedza religijna.

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_hKt7D8sAk

Wiara nie jest religią tylko doświadczalną, obserwowalną i opartą na nauce wiedzą. Taki drobiazg a taka zasadnicza różnica.

Religia to wiara religijna i wiedza religijna  oparte na objawionych księgach i dogmatach.

Człowiek nie jest wszechwiedzący, może tylko wierzyć swoim zmysłom i umysłowi, w takim stopniu w jakim umysł jako narzędzie zezwala mu na częściowy kontakt ze Świadomością Nieskończoną. Ten wykład prezentuje zbyt jednostronne materialistyczne podejście, które sprawia wrażenie nadmiernej pychy jednej półkuli mózgu – logicznej, przekonanie o jej wszechwiedzy. Dlaczego jestem pewien, że  jest jak mówię?

https://www.youtube.com/watch?v=RUtB4zMeyMk

https://youtu.be/RUtB4zMeyMk

https://www.youtube.com/watch?v=RUtB4zMeyMk
To jednak tylko takie drobne czepialstwo – bardzo podoba mi się cykl o Fizyce Wszechświata, a szczególnie, część 4 o Sercu i o szkodliwości psychofizycznej- mediów takich jak TV.

Fizyka wszechświata, cz 4 – Jacek Sokal – 21.12.2015

https://www.youtube.com/watch?v=dWxM_3aW1R0
Podziel się!